ДСТУ EN 45545-5:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання, зокрема тролейбусів, рейкобусів та магнітолевітаційних тр...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ
РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки
для електричного обладнання,
зокрема тролейбусів,
рейкобусів та магнітолевітаційних
транспортних засобів

ДСТУ EN 45545-5:2018
(EN 45545-5:2013 + А1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і начальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 05 листопада 2018 р. № 395 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 45545-5:2013 + А1:2015 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolleybuses, track guided buses and magnetic levitation vehicles (Залізничний транспорт. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання, зокрема тролейбусів, рейкобусів та магнітолевітаційних транспортних засобів) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45545-5:2015 (EN 45545-5:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 45545-5:2013 + А1:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Вимоги до конструкції

5.1 Захист від перевантаження

5.2 Електропроводка

5.3 Засоби захисту від електричної дуги

5.4 Оболонка електричного обладнання

5.5 Елементи для прокладання кабелів

5.6 Акумуляторні батареї для силових систем та кіл резервного електроживлення

5.7 Комутаційні пристрої

5.8 Електричне обладнання для функціювання в аварійних ситуаціях

5.9 Електричне з’єднання

5.10 Реостати та нагрівальне обладнання

5.11 Компоненти, що піддаються впливу іскор від струмознімача

5.12 Вентиляційне обладнання (охоплюючи обігрівальне, охолоджувальне та кондиціювальне)

5.13 Займисті речовини, що використовують для ізолювання та охолодження

6 Підтримання функційної здатності

6.1 Вимоги щодо технічного обслуговування

6.2 Зміни в електричному обладнанні

7 Оцінювання відповідності

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між європейським стандартом та суттєвими вимогами Директиви 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45545-5:2018 (EN 45545-5:2013 + А1:2015, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання, зокрема тролейбусів, рейкобусів і магнітолевітаційних транспортних засобів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 45545-5:2013 (версія en) «Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles» зі зміною EN 45545-5:2013/A1:2015.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45545-5:2015 (EN 45545-2:2013, IDT), який прийнятий методом підтвердження та не враховує змін, внесених до європейського стандарту.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Залізнична призначеність» замінено на «Залізничний транспорт» для узгодження з назвою групового складника інших стандартів у цій сфері;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 45545-5:2013 + А1:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— в основній частині національного стандарту слова «ця частина EN 45545», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— змінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до серії ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— у розділі 1 та «Бібліографії» подано «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділені рамкою;

— у підрозділі 5.3 редакційні помилки «Е3А», «Е3В» і «Е3С» замінено відповідно на «EL3A», «EL3B» і «EL3C»;

— у додатку ZA слова «цей стандарт» замінено на «європейський стандарт»;

— у «Бібліографії» пронумеровано посилання та внесено пункт 4 з повною назвою акта Європейського Союзу, на який є посилання в назві таблиці ZA.3;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Текст зміни EN 45545-5:2013/А1:2015 у тексті стандарту позначено подвійною рискою на березі сторінки.

ВСТУП до EN 45545-5:2013 + А1:2015

Європейський стандарт розроблено на основі правил пожежної безпеки для залізничних транспортних засобів, прийнятих Міжнародним залізничним союзом (UIC) та європейськими країнами.

Вимоги, встановлені в різних частинах EN 45545, що використовують залежно від категорій оперативності та конструкції, визначених в EN 45545-1, враховують наявні умови експлуатації європейського громадського рейкового транспорту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання,
зокрема тролейбусів, рейкобусів та магнітолевітаційних транспортних засобів

RAILWAY APPLICATIONS
FIRE PROTECTION ON RAILWAY VEHICLES
Part 5. Fire safety requirements for electrical equipment including that
of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання залізничних транспортних засобів, зокрема тролейбусів, рейкобусів та магнітолевітаційних транспортних засобів.

Заходи та вимоги, встановлені в цьому стандарті, спрямовано на захист пасажирів і персоналу в разі виникнення пожежі на борту залізничних транспортних засобів:

— зниженням ризику виникнення пожежі як під час експлуатації, так і внаслідок технічного дефекту та/або несправності електричного обладнання;

— забезпеченням функціювання в аварійних ситуаціях обладнання, призначеного для цих потреб, до завершення евакуації (див. EN 45545-6).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 45545-1:2013 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 1: General

EN 45545-2:2013 + A1:2015 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components

EN 45545-3:2013 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers

EN 45545-4 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 4: Fire safety requirements for rolling stock design

EN 45545-6 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 6: Fire control and management systems

EN 50124-1 Railway applications — Insulation coordination — Part 1: Basic requirements — Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment

EN 50125-1 Railway applications — Environmental conditions for equipment — Part 1: Equipment on board rolling stock

EN 50153 Railway applications — Rolling stock — Protective provisions relating to electrical hazards

EN 50343 Railway applications — Rolling stock — Rules for installation of cabling

EN 50547 Railway applications — Batteries for auxiliary power supply systems

EN 61140 Protection against electric shock— Common aspects for installation and equipment (IEC 61140)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 45545-1:2013 Залізничний транспорт. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 1. Загальні положення

EN 45545-2:2013 + А1:2015 Залізничний транспорт. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів

EN 45545-3:2013 Залізничний транспорт. Протипожежний захист залізничних транспортних засобів. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод

EN 45545-4 Залізничний транспорт. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки до конструкції залізничного рухомого складу

EN 45545-6 Залізничний транспорт. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 6. Системи керування та контролювання пожежі

EN 50124-1 Залізничний транспорт. Координація ізоляції. Частина 1. Основні вимоги. Повітряні проміжки та шляхи спливу для всього електричного й електронного обладнання

EN 50125-1 Залізничний транспорт. Умови навколишнього середовища для обладнання. Частина 1. Обладнання на борту рухомого складу

EN 50153 Залізничний транспорт. Залізничний рухомий склад. Заходи захисту від електричної небезпеки

EN 50343 Залізничний транспорт. Залізничний рухомий склад. Правила монтування електропроводки

EN 50547 Залізничний транспорт. Акумуляторні батареї для систем резервного електричного живлення

EN 61140 Захист від ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (ІЕС 61140).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online