ДСТУ EN 45545-2:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів (EN 45545-2:2013 + A1:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ
РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки
матеріалів та компонентів

ДСТУ EN 45545-2:2017
(EN 45545-2:2013 + А1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 07 грудня 2017 р. № 402 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 45545-2:2013 + А1:2015 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components (Залізничний транспорт. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45545-2:2015 (EN 45545-2:2013, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 45545-2:2013 + А1:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Основна мета пожежної безпеки

4.2 Загальні положення

4.3 Правила групування

4.4 Вироби, внесені до переліку

4.5 Вироби, не внесені до переліку

4.6 Вимоги щодо модернізації й технічного обслуговування

4.7 Вироби, що їх може бути затверджено за функційної потреби

4.8 Комплекс вимог до матеріалу

5 Методи випробування

5.1 Стислий опис методів випробування

5.2 Технічні відхили до методів випробування, що застосовують відповідно до 5.1

5.3 Правила випробувань

6 Оцінювання відповідності

Додаток А (обов’язковий) Стандартне випробування покриву сидіння на стійкість до вандальських дій

Додаток В (обов’язковий) Метод вогневого випробування сидіння

Додаток С (обов’язковий) Метод визначення токсичності газів, що виділяються під час згоряння виробів для залізничного транспорту

Додаток D (обов’язковий) Протокол щодо готування зразків для стандартних випробувань

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 45545-2 та суттєвими вимогами Директиви 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45545-2:2017 (EN 45545-2:2013 + А1:2015, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 45545-2:2013 (версія en) «Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components» зі зміною EN 45545-2:2013/A1:2015 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45545-2:2015 (EN 45545-2:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 2. Вимоги до вогнестійкості матеріалів і компонентів», прийнятого методом підтвердження та в якому не враховано змін, внесених до європейського стандарту.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт призначено для реалізації вимог щодо безпеки (суттєвих вимог) Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1194 (Директиви 2008/57/ЄС).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Залізнична призначеність» замінено на «Залізничний транспорт» для узгодження з назвою групового складника інших стандартів у цій сфері;

— слова «ця частина», «ця частина EN 45545», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— формули й таблиці подано згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 45545-2:2013 + А1:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— змінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до серії ДСТУ ISO 80000;

— у розділах 1, 2, «Бібліографії» та до таблиці 5 подано «Національні пояснення» й «Національні примітки», виділені рамкою;

— у 4.2 познаки класів вогнестійкості наведено згідно з ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 + А1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем»;

— у 4.3.1 знак «>» замінено на «»;

— у таблиці 2 познаку номера електричного обладнання «Е» (друкарську помилку) замінено на «EL»;

— у 5.2.1.1 та формулах (1)—(3) виправлено друкарські помилки в познаках фізичних величин;

— у таблицях 8 та 9 нерівності подано згідно з вимогами національної стандартизації та виправлено друкарську помилку;

— у В.3.3, d), 5) друкарську помилку «VO2» замінено на «VCO2»;

— у кінці речення примітки 2 до С.1 друкарську помилку «NO2» замінено на «NOx»;

— у С.9 та С.16.3 друкарську помилку «таблиця 1» замінено на «таблиця С.1»;

— у «Бібліографії» вилучено перше посилання на «96/603/ЕС», замість нього долучено посилання на «2008/163/ЕС», наведено повну назву NF ХР-Т90-210 та пронумеровано посилання;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Текст зміни EN 45545-2:2013/А1:2015 у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

ВСТУП до EN 45545-2:2013 + А1:2015

EN 45545-2 розроблено на основі правил пожежної безпеки для залізничних транспортних засобів, прийнятих Міжнародним залізничним союзом (UIC) та європейськими країнами.

Вимоги, встановлені в цій частині, що використовують залежно від категорій оперативності та конструкції, визначених в EN 45545-1, враховують наявні умови експлуатації європейського громадського рейкового транспорту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки
матеріалів та компонентів

RAILWAY APPLICATIONS
FIRE PROTECTION ON RAILWAY VEHICLES
Part 2. Requirements for fire behaviour
of materials and components

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до показників реакції на вогонь матеріалів і виробів, що використовують на залізничних транспортних засобах, визначених в EN 45545-1.

Категорії оперативності та конструкції, визначені в EN 45545-1, використовують для визначення рівнів небезпечності, на основі яких побудовано класифікаційну систему.

Для кожного рівня небезпечності в цьому стандарті визначено методи й умови випробування та вимоги до показників щодо реакції на вогонь.

Цей стандарт не визначає заходів, що вживають для збереження залізничних транспортних засобів у разі виникнення пожежі.

Національна примітка.

Цей стандарт також установлює вимоги щодо вогневої цілісності виробів, які використовують на залізничних транспортних засобах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 13238 Reaction to fire tests for building products — Conditioning procedures and general rules for selection of substrates

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 45545-1:2013 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 1: General

EN 45545-3 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers

EN 45545-5:2013 + A1:2015 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

EN 50305:2002 Railway applications — Railway rolling stock cables having special fire performance — Test methods

EN 50306 Railway applications — Railway rolling stock cables having special fire performance

EN 50264 Railway applications — Railway rolling stock power and control cables having special fire performance

EN 50382 Railway applications — Railway rolling stock high temperature power cables having special fire performance

EN 60332-1-2 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame

EN 60332-3-24 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category С

EN 60584-1 Thermocouples — Part 1: Reference tables

EN 60695-2-11 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test method for end-products

EN 60695-11-10 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods

EN 61034-1 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 1: Test apparatus

EN 61034-2 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 2: Test procedure and requirements

EN ISO 1182 Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test (ISO 1182)

EN ISO 1716:2010 Reaction to fire tests for products — Deterxeation of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2010)

EN ISO 4589-2 Plastics — Deterxeation of burning behaviour by oxygen index — Part 2: Ambient-temperature test (ISO 4589-2)

EN ISO 5659-2 Plastics — Smoke generation — Part 2: Deterxeation of optical density by a single­chamber test (ISO 5659-2)

EN ISO 6507-3 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 6507-3)

EN ISO 9239-1 Reaction to fire tests for floorings — Part 1: DeterxBation of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO 9239-1)

EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2)

EN ISO 12952-2 Textiles — Assessment of the ignitability of bedding items — Part 2: Ignition source: match-flame equivalent (ISO 12952-2)

ISO 5658-2:2006 Reaction to fire tests — Spread of flame — Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuration

ISO 5660-1 Reaction-to-fire tests — Heat release, smoke production and mass loss rate — Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method)

ISO/TR 9705-2 Reaction-to-fire tests — Full-scale room tests for surface products — Part 2: Technical background and guidance

ISO 11054 Cutting tools — Designation of high-speed steel groups

ISO 19702 Toxicity testing of fire effluents — Guidance for analysis of gases and vapours in fire effluents using FTIR gas analysis

ISO 2592 Determination of flash and fire points — Cleveland open cup method

ISO 2719 Determination of flash point — Pensky-Martens closed cup method

NF X70-100-1 Fire tests — Analysis of gaseous effluents — Part 1: methods for analysing gases stemxBg from thermal degradation

NF X70-100-2 Fire tests — Analysis of gaseous effluents — Part 2: tubular furnace thermal degradation method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 13238 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів та будівельних елементів. Частина 1. Класифікація за даними випробувань щодо реакції на вогонь

EN 45545-1:2013 Залізнична призначеність. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 1. Загальні положення

EN 45545-3 Залізнична призначеність. Протипожежний захист залізничних транспортних засобів. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод

EN 45545-5:2013 + А1:2015 Залізнична призначеність. Протипожежний захист залізничного рухомого складу. Частина 5. Вимоги пожежної безпеки до електричного обладнання, зокрема й для тролейбусів, рейкових автобусів та магнітолевітаційних транспортних засобів

EN 50264 (усі частини) Залізнична призначеність. Кабелі силові та контрольні зі спеціальними пожежними характеристиками для залізничного рухомого складу

EN 50305:2002 Залізнична призначеність. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками для залізничного рухомого складу. Методи випробування

EN 50306 (усі частини) Залізнична призначеність. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками для залізничного рухомого складу

EN 50382 (усі частини) Залізнична призначеність. Кабелі силові високотемпературні зі спеціальними пожежними характеристиками для залізничного рухомого складу

EN 60332-1-2 Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт

EN 60332-3-24 Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширення полум’я. Категорія С

EN 60584-1 Термопари. Частина 1. Градуювальні таблиці

EN 60695-2-11 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість

EN 60695-11-10 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-10. Методи випробування полум’ям. Методи випробування горизонтально та вертикально розташованих зразків полум’ям потужністю 50 Вт

EN 61034-1 Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів за певних умов. Частина 1. Випробувальне устатковання

EN 61034-2 Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів за певних умов. Частина 2. Метод випробування та вимоги

EN ISO 1182 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість (ISO 1182:2010)

EN ISO 1716:2010 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої теплоти згоряння (теплотворної здатності) (ISO 1716:2010)

EN ISO 4589-2 Пластмаси. Визначення поведінки під час горіння за заданого кисневого індексу. Частина 2. Випробування за температури навколишнього середовища (ISO 4589-2)

EN ISO 5659-2 Пластмаси. Димоутворення. Частина 2. Визначення оптичної густини під час випробування в однокамерній шафі (ISO 5659-2)

EN ISO 6507-3 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 3. Калібрування стандартних блоків (ISO 6507-3)

EN ISO 9239-1 Випробування покривів для підлоги щодо реакції на вогонь. Частина 1. Визначення поведінки під час горіння із застосуванням тепловипромінювального джерела запалювання (ISO 9239-1)

EN ISO 11925-2 Випробування щодо реакції на вогонь. Займистість виробів під безпосередньою дією полум’я. Частина 2. Випробування одиночним полуменевим джерелом запалювання (ISO 11925-2)

EN ISO 12952-2 Текстильні вироби. Оцінювання займистості постільних предметів. Частина 2. Джерело запалювання, що імітує сірник (ISO 12952-2)

ISO 2592 Визначення температури спалаху та займання. Клівлендський метод випробування у відкритому тиглі

ISO 2719 Визначення температури спалаху. Метод випробування Пенського-Мартенса в закритому тиглі

ISO 5658-2:2006 Випробування щодо реакції на вогонь. Поширення полум’я. Частина 2. Горизонтальне поширення полум'я по вертикально розташованих будівельних і транспортних виробах

ISO 5660-1 Випробування щодо реакції на вогонь. Швидкості тепловиділення, димоутворення та втрати маси. Частина 1. Швидкість тепловиділення (метод конусного калориметра)

ISO/TR 9705-2 Випробування щодо реакції на вогонь. Великомасштабне випробування у кімнаті облицювальних виробів. Частина 2. Вихідні технічні дані та настанови

ISO 11054 Різальний інструмент. Позначення швидкорізальних сталевих кругів

ISO 19702 Випробування щодо токсичності летких продуктів згоряння. Настанова щодо аналізування газів і випарів у летких продуктах згоряння із застосуванням ІЧПФ

NF Х70-100-1 Вогневі випробування. Аналізування газоподібних летких продуктів. Частина 1. Методи аналізування газів, що утворюються під час термічного розкладання

NF Х70-100-2 Вогневі випробування. Аналізування газоподібних летких продуктів. Частина 2. Метод термічного розкладання в трубчастій печі.

Національна примітка.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні та європейські стандарти, на заміну яких прийнято:

EN 60695-2-11:2014 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) (Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість (ВГВРД));

EN 60584-1:2013 Thermocouples — Part 1: EMF specifications and tolerances (Термопари. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили щодо ЕРС);

ISO 5660-1:2015 Reaction-to-fire tests — Heat release, smoke production and mass loss rate — Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement) (Випробування щодо реакції на вогонь. Швидкості тепловиділення, димоутворення та втрати маси. Частина 1. Швидкість тепловиділення (метод конусного калориметра) та швидкість димоутворення (динамічне вимірювання));

ISO 19702:2015 Guidance for sampling and analysis of toxic gases and vapours in fire effluents using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy (Настанова щодо відбирання та аналізування токсичних газів і випарів у летких продуктах згоряння із застосуванням спектроскопи інфрачервоного перетворення Фур'є (ІЧПФ)).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online