ДСТУ EN 45545-1:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення (EN 45545-1:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ
РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 1. Загальні положення

ДСТУ EN 45545-1:2017
(EN 45545-1:2013, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 07 грудня 2017 р. № 402 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 45545-1:2013 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 1: General (Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу Частина 1. Загальні положення) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre; Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблений згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45545-1:2015 (EN 45545-1:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 45545-1:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Мета

4.1 Загальні положення

4.2 Пожежа, спричинена випадковим займанням або підпалом

4.3 Пожежа, спричинена технічною несправністю

4.4 Пожежа, спричинена масштабнішими моделями займання, ніж ті, що описано в 4.2 й 4.3

5 Категорії оперативності та конструкції залізничних транспортних засобів

5.1 Загальні положення

5.2 Категорії оперативності

5.3 Категорії конструкцій

6 Класифікація транспортних засобів

7 Заходи протипожежного захисту

8 Оцінювання відповідності

8.1 Загальні положення

8.2 Перевіряння та підтвердження відповідності конструкцій

8.3 Управління якістю

Додаток А (довідковий) Моделі займання згідно зі сферою застосування цього стандарту

Додаток В (довідковий) Настанови щодо визначення категорії оперативності

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між європейським стандартом та суттєвими вимогами Директиви 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45545-1:2017 (EN 45545-1:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 45545-1:2013 (версія еn) «Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 1: General».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей національний стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45545-1:2015 (EN 45545-1:2013) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 1. Загальні вимоги», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт призначено для реалізації вимог безпеки (суттєвих вимог) Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1194 (Директива 2008/57/ЄС).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуки «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 45545-1:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у 3.58 позначення групи виробів «ІN1» (друкарська помилка) виправлено на «IN3A»;

— у додатку А позначення фізичної величини «кВт-2» (друкарська помилка) виправлено на «кВт/м2»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

ВСТУП до EN 45545-1:2013

Серію стандартів EN 45545 розроблено на основі правил пожежної безпеки для залізничних транспортних засобів, прийнятих Міжнародним залізничним союзом (UIC) та європейськими країнами.

Вимоги, викладені в різних частинах EN 45545 із застосуванням категорій оперативності та конструкції, визначені в цьому стандарті, ураховують наявні умови експлуатації європейського громадського рейкового транспорту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 1. Загальні положення

RAILWAY APPLICATIONS
FIRE PROTECTION ON RAILWAY VEHICLES
Part 1. General

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У серії стандартів EN 45545 визначено заходи й вимоги, спрямовані на захист пасажирів та службового персоналу від пожежі в разі виникнення її на борту залізничних транспортних засобів.

Ця серія стандартів визначає:

— заходи щодо протипожежного захисту залізничних транспортних засобів;

— методи перевіряння виконання цих заходів.

Захист пасажирів і службового персоналу ґрунтується на заходах, спрямованих на:

— запобігання пожежам, що виникають унаслідок технічних несправностей, пов’язаних з конструкцією обладнання або компонуванням транспортного засобу (частини 1, 4, 5 та 7);

— мінімізацію можливості займання матеріалів, якими оснащено залізничні транспортні засоби, внаслідок аварій або вандальських дій (частини 1 та 2);

— виявлення вогню в разі його утворення (частина 6);

— обмеження поширення вогню за специфікацією матеріалів відповідно до їхніх категорій оперативності (частина 2) та заходами щодо його стримування (частина 3);

— мінімізацію впливу на пасажирів і службовий персонал небезпечних чинників, таких як пожежі, тепло, дим і токсичні гази, за специфікацією матеріалів, якими оснащено залізничні транспортні засоби (частина 2);

— контролювання й локалізування пожежі, наприклад її виявленням, гасінням та/або аварійним відключенням енергії (частина 6).

Кінцевою метою в разі виникнення пожежі на борту є сприяння евакуації пасажирів та службового персоналу з залізничного транспортного засобу та досягання безпечного місця.

Цей стандарт визначає заходи, яких треба застосовувати під час виробництва транспортних засобів, зважаючи на інфраструктуру, з якою їх експлуатують.

У серії цих стандартів не визначено заходів, які застосовують для збереження транспортних засобів у разі виникнення пожежі, але які виходять за межі того, що необхідно для досягнення мети щодо захисту пасажирів і службового персоналу.

Цей стандарт поширюється на залізничні транспортні засоби, визначені в розділі 3.

Серія стандартів EN 45545 не поширюється на вантажні транспортні засоби.

Цей стандарт установлює:

— основні визначення;

— категорії оперативності;

— категорії конструкції;

— мету пожежної безпеки;

— загальні вимоги щодо заходів протипожежного захисту та оцінення відповідності цим вимогам.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені посилання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN ISO 13943:2010 Fire safety — Vocabulary (ISO 13943:2008)

EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025)

ISO 8421-1:1987 Fire protection — Vocabulary— Part 1: General terms and phenomena of fire.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 13943:2010 Пожежна безпека. Словник (ISO 13943:2008)

EN ISO/IEC 17025 Загальні вимоги до компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025)

ISO 8421-1:1987 Пожежна безпека. Словник. Частина 1. Загальні терміни та явища пожежі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online