ДСТУ EN 45545-3:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод (EN 45545-3:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ
РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості
протипожежних перешкод

ДСТУ EN 45545-3:2017
(EN 45545-3:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 грудня 2017 р. № 402 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 45545-3:2013 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers (Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45545-3:2015 (EN 45545-3:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 45545-3:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Застосування протипожежних перешкод

5 Класифікація, вимоги та процедури випробування

5.1 Загальні вимоги

5.2 Класифікація протипожежних перешкод

5.3 Дугостійка перешкода типу А

5.4 Лугостійка перешкода типу В

5.5 Вимоги

5.6 Стандартні випробування на вогнестійкість

6 Оцінювання відповідності

Додаток А (обов’язковий) Вимоги до монтування та кріплення випробних зразків

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між європейським стандартом та суттєвими вимогами Директиви 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45545-3:2017 (EN 45545-3:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 45545-3:2013 (версія еn) «Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45545-3:2015 (EN 45545-3:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 3. Вимоги пожежного опору для протипожежних бар'єрів», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт призначено для реалізації вимог щодо безпеки (суттєвих вимог) Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1194 (Директиви 2008/57/ЄС [1]).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Залізнична призначеність» замінено на «Залізничний транспорт» для узгодження з назвою групового складника інших стандартів у цій сфері;

— слова «ця частина», «ця частина EN 45545-3», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 45545-3:2013 у цей «Національний вступ» долучено все, що стосується цього стандарту;

— змінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до вимог серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділені рамкою;

— у таблиці 1 та 2 позначення класів вогнестійкості подано згідно з ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 + А1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 45545-3:2013

EN 45545-3 розроблено на основі правил пожежної безпеки для залізничних транспортних засобів, прийнятих Міжнародним залізничним союзом (UIC) та європейськими країнами.

Вимоги, встановлені в цьому стандарті, що використовують залежно від категорій оперативності та конструкції, визначених в EN 45545-1, враховують поточні умови експлуатації європейського громадського рейкового транспорту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості
протипожежних перешкод

RAILWAY APPLICATIONS
FIRE PROTECTION ON RAILWAY VEHICLES
Part 3. Fire resistance requirements for fire barriers

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод для залізничних транспортних засобів та методи їх випробування.

Метою заходів і вимог, визначених у цьому стандарті, є захист пасажирів і службового персоналу залізничних транспортних засобів у разі виникнення пожежі на борту.

Цей стандарт не визначає заходів, що вживають для збереження залізничних транспортних засобів у разі виникнення пожежі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1363-1:2012 Fire resistance tests — Part 1: General requirements

EN 1364-1 Fire resistance tests for non-loadbearing elements — Part 1: Walls

EN 1364-2 Fire resistance tests for non-loadbearing elements — Part 2: Ceilings

EN 1634-1 Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements of building hardware — Part 1: Fire resistance tests for doors, shutters and openable windows

EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classifi­cation using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

EN 45545-1:2013 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 1: General

EN 45545-5 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

EN ISO 1182 Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test (ISO 1182)

EN ISO 1716 Reaction to fire tests for products — Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716)

EN ISO 13943:2010 Fire safety — Vocabulary (ISO 13943:2008)

ISO 834-1 Fire-resistance tests — Elements of building construction — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1363-1:2012 Випробування на вогнестійкість. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1364-1 Випробування на вогнестійкість ненесних елементів Частина 1. Стіни

EN 1364-2 Випробування на вогнестійкість ненесних елементів. Частина 2. Стелі

EN 1634-1 Випробування на вогнестійкість та димонепроникність дверних, жалюзійних і віконних блоків та елементів будівельної арматури. Частина 1. Випробування на вогнестійкість дверей, жалюзі та вікон

EN 13501-2 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних елементів Частина 2 Класифікація за даними випробування на вогнестійкість, крім виробів, що використовують у системах вентиляції

EN 45545-1:2013 Залізнична призначеність. Протипожежний захист залізничних транспорт­них засобів. Частина 1. Загальні положення

EN 45545-5 Залізнична призначеність. Протипожежний захист залізничних транспортних засобів. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпечності електричного обладнання, зокрема й тролейбусів, рейкових автобусів та магнітно-левітаційних транспортних засобів

EN ISO 1182 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість (ISO 1182)

EN ISO 1716 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої теплоти згоряння (теплотворної здатності) (ISO 1716)

EN ISO 13943:2010 Пожежна безпека. Словник (ISO 13943:2008)

ISO 834-1 Випробування на вогнестійкість. Елементи будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online