ДСТУ EN 45545-4:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу (EN 45545-4:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки
до конструкцій рухомого складу

ДСТУ EN 45545-4:2018
(EN 45545-4:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05 листопада 2018 р. № 395 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 45545-4:2013 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 4: Fire safety requirement for rolling stock design (Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45545-4:2015 (EN 45545-4:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 45545-4:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Заходи пожежної безпеки

4.1 Загальні положення

4.2 Зменшення ризику виникнення пожежі

4.3 Допомога під час евакуації

5 Оцінювання відповідності

Додаток А (довідковий) Настанова щодо проектування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між європейським стандартом та суттєвими вимогами Директиви 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45545-4:2018 (EN 45545-4:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 45545-4:2013 (версія en) «Railway applications — Fire protection on railway vehicle — Part 4: Fire safety requirement for rolling stock design».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45545-4:2015 (EN 45545-4:2013, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 45545-4:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 45545-4:2013

EN 45545-4 розроблено Міжнародним залізничним союзом (МЗС) та різними європейськими країнами.

Вимоги, визначені в цьому стандарті із застосуванням категорій оперативності та конструкцій, які визначено в EN 45545-1, враховують наявні умови експлуатації європейського громадського рейкового транспорту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу

RAILWAY APPLICATIONS
FIRE PROTECTION ON RAILWAY VEHICLES
Part 4. Fire safety requirement for rolling stock design

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до конструкцій залізничного рухомого складу щодо забезпечення цілей пожежної безпеки, визначених в EN 45545-1.

Заходи протипожежного захисту та вимоги, визначені в цьому стандарті, спрямовані на захист пасажирів і службового персоналу на залізничному транспорті, у разі пожежі на борту, мінімізують ризик виникнення пожежі, затримують розвиток пожежі та поширення вогню на залізничному транспорті, тим самим сприяють евакуації.

Цей стандарт не визначає заходів, що гарантують збереження залізничних транспортних засобів у разі виникнення пожежі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені посилання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 14752 Railway applications — Bodyside entrance systems

EN 15663 Railway applications — Definition of vehicle reference masses

EN 45545-1:2013 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 1: General

EN 45545-2 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components

EN 45545-3:2013 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers

EN 45545-6 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 6: Fire control and management systems

EN 45545-7 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas installations

EN 50553 Railway applications — Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock

EN ISO 13943:2010 Fire safety — Vocabulary (ISO 13943:2008).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14752 Залізничний транспорт. Вхідні системи з боку кузова

EN 15663 Залізничний транспорт. Визначення опорних мас транспортного засобу

EN 45545-1:2013 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення

EN 45545-2 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів

EN 45545-3 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод

EN 45545-6 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 6. Системи пожежного контролю та керування

EN 45545-7 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки для легкозаймистих рідинних та газових установок

EN 50553 Залізничний транспорт. Вимоги до експлуатації в разі пожежі на борту рухомого складу

EN ISO 13943:2010 Пожежна безпека. Словник (ISO 13943:2008).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online