ДСТУ EN 15895:2018 Пороховий ручний монтувальний інструмент. Вимоги щодо безпеки. Інструменти для забивання кріпильних виробів та маркування (EN 15895:2011 + А1:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 15895:2018
(EN 15895:2011 + А1:2018, IDT)

Пороховий ручний монтувальний інструмент
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Інструменти для забивання
кріпильних виробів та маркування

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 504 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15895:2011 + А1:2018 Cartridge operated hand-held tools — Safety requirements — Fixing and hard marking tools (Пороховий ручний монтувальний інструмент. Вимоги щодо безпеки. Інструменти для забивання кріпильних виробів та маркування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 15895:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 15895:2011 + А1:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

6 Перевіряння вимог та/або заходів щодо безпеки

7 Інформація щодо використання

Додаток А (обов’язковий) Значення величин для розрахунку максимального тиску газу в патроннику pmax відповідно до 3.15

Додаток В (довідковий) Приклад процедури випробування для визначення початкової швидкості

Додаток С (обов’язковий) Перевіряння безпеки під час експлуатування

Додаток D (обов’язковий) Метод перевіряння шуму

Додаток Е (довідковий) Інформація щодо ергономічної конструкції руків’їв

Додаток F (обов’язковий) Основні безпечні розміри

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 15895:2011 + А1:2018 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15895:2018 (EN 15895:2011 + А1:2018, IDT) «Пороховий ручний монтувальний інструмент. Вимоги щодо безпеки. Інструменти для забивання кріпильних виробів та маркування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 15895:2011 + А1:201 8 (версія еn) «Cartridge operated hand-held tools — Safety requirements — Fixing and hard marking tools».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 15895:2014 «Шпинделі ручних інструментів. Вимоги щодо безпеки. Фіксуючі та маркувальні інструменти» (EN 15895:2011, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 15895:2011 + А1:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— зміни та доповненя до EN 15895:2011 у тексті стандарту виділено подвійною вертикальною лінією на березі сторінки;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— до стандарту долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним докуменатам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 15895:2011 + А1:2018

Цей стандарт належить до стандартів типу С, як зазначено в EN ISO 12100:2010.

Устатковання та небезпеки, небезпечні ситуації та події, на які він поширюється, наведено в розділі «Сфера застосування» цього стандарту. Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, наведених у стандартах типу А або В, вони мають перевагу над вимогами інших стандартів для машин, спроектованих і виготовлених згідно з вимогами цього стандарту типу С.

ДСТУ EN 15895:2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОРОХОВИЙ РУЧНИЙ МОНТУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Інструменти для забивання кріпильних виробів та маркування

CARTRIDGE OPERATED HAND-HELD TOOLS
SAFETY REQUIREMENTS
Fixing and hard marking tools

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги щодо безпеки порохового монтувального інструмента для забивання кріпильних виробів та маркування, які приводять у дію проміжним елементом (поршнем).

У цьому стандарті наведено суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, які стосуються порохового монтувального інструмента для забивання кріпильних виробів та маркування, що використовують за призначенням в умовах, описаних виробником, охоплюючи обґрунтовано передбачуване використання не за призначенням (див. розділ 4). У цьому стандарті наведено суттєві небезпеки для різних режимів роботи та технічного обслуговування відповідно до 5.4, 5.5 та 5.6 EN ISO 12100:2010.

Незважаючи на те що безпечне використання порохового інструмента значною мірою залежить від використання відповідних патронів та кріпильних виробів, цей стандарт не стосується жодних небезпек, пов’язаних з патронами та кріпильними виробами, що використовують з інструментами (див. розділ 7).

Цей стандарт поширюється на інструменти, призначені для використання з патронами з металевими або пластмасовими оболонками та порохом, що може містити незначну кількість домішок, за складом відмінного від чистого пороху.

Цей стандарт поширюється на монтувальні інструменти, призначені для роботи з металевими кріпильними виробами.

Цей стандарт не поширюється на пороховий монтувальний інструмент для забивання кріпильних виробів та маркування, вироблений до дати його опублікування CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

ISO 2768-1:1989 General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1 + A1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивапьною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ергономіка термального середовища. Методи оцінки реакції людини при контакті з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

ISO 2768-1:1989 Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online