ДСТУ ЕN 40-5:2019 Опори освітлення. Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення (ЕN 40-5:2002, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРИ ОСВІТЛЕННЯ
Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення

ДСТУ EN 40-5:2019
(EN 40-5:2002, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») 11 липня 2019 р. № 202 з 2020-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 40-5:2002 Lighting columns — Part 5: Requirements for steel lighting columns (Опори освітлення. Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Матеріали

5 Розміри

6 Проектування та перевірка конструкції на відповідність

7 Зварювання

8 Вузли

9 Захист від механічного впливу

10 Підготування внутрішньої поверхні та гострих країв

11 Захист від корозії

12 Маркування

13 Контроль відповідності

14 Критерії приймання

15 Повторний контроль

16 Експлуатаційні характеристики в разі наїзду транспортного засобу. Пасивна безпека

Додаток А (довідковий) Захист від корозії сталевих опор освітлення

Додаток В (довідковий) Рекомендації щодо зберігання та встановлення

Додаток С (довідковий) Бібліографія

Додаток D (обов’язковий) Початкові випробування типу

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються положень Директиви Ради ЄС щодо будівельних виробів

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 40-5:2019 (EN 40-5:2002, IDT) «Опори освітлення. Час тина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення», прийнятий методом перекладу — ідентичний щодо EN 40-5:2002 (версія en) «Lighting columns — Part 5: Requirements for steel lighting columns».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Метал обудівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 40-5:2002 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРИ ОСВІТЛЕННЯ
Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення

LIGHTING COLUMNS
Part 5. Requirements for steel lighting columns

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до сталевих опор освітлення. Він застосовний до матеріалів та контролю відповідності. Стандарт застосовують до прямостоякових опор освітлення заввишки до 20 м, прямостоякових опор освітлення з вінцевими світильниками та для опор з кронштейнами для бічних світильників заввишки до 18 м.

Цей стандарт установлює експлуатаційні характеристики з урахуванням основних вимог до опору горизонтальним (вітровим) навантаженням, а також у разі зіткнення з транспортом (пасивна безпека) для виконання основної вимоги до робочих характеристик № 4 «Безпека», що її визначають відповідними методами випробування, які містяться в цьому чи інших стандартах. Цей стандарт можна використовувати для оцінювання відповідності сталевих опор освітлення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами.

EN 40-1 Lighting columns — Part 1: Definitions and terms

prEN 40-2:1999 Lighting columns — Part 2: General requirements and dimensions

EN 40-3-1 Lighting columns — Part 3-1: Design and verification — Specification for characteristic loads

EN 40-3-2 Lighting columns — Part 3-2: Design and verification — Verification by testing

prEN 40-3-3 Lighting columns — Part 3-3: Design and verification — Verification by calculation

EN 288-1 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 1: General rules for fusion welding

EN 288-2 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 2: Welding procedure specification for arc welding

EN 288-3 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 3: Welding procedure tests for arc welding of steels

EN 288-8 Specification and approval or welding procedures for metallic materials — Part 8: Approval by a pre-production welding test

EN 571-1 Non-destructivetesting — Penetranttesting — Generalprinciples

EN 970 Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination

EN 1011-1 Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 1: General guidance for arc welding

EN 1011-2 Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 1011-3 Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 3: Arc welding of stainless steels

EN 10025 Hot rolled products of non-alloy structural steels — Technical delivery conditions (includes amendment A1:1993)

EN 10088 Stainless steels

EN 10149-1 Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 1: General delivery conditions

EN 10149-2 Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming — Part 2: Delivery conditions for thermo mechanically rolled steels

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10210 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels

EN 10219 Cold formed structural hollow section of non-alloy and fine grain steels

EN 12767 Passive safety of support structures for road equipment — Requirements and test methods

EN 50102 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)

EN IS01461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods (ISO 1461:1999)

ISO 2063 Thermal spraying — Metallic and other inorganic coatings — Zinc, aluminium and their alloys

ISO 8501-1 Preparation of steel substances before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substates after overall removal of previous coatings

ISO 9717 Phosphate conversion coatings for metals — Method of specifying requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 40-1 Опори освітлення. Частина 1. Терміни та визначення понять

prEN 40-2:1999 Опори освітлення. Частина 2. Загальні вимоги та розміри

EN 40-3-1 Опори освітлення. Частина 3-1. Проектування та перевірка на відповідність. Технічні вимоги для характеристичних навантажень

EN 40-3-2 Опори освітлення. Частина 3-2. Проектування та перевірка на відповідність. Перевірка відповідності випробуванням

prEN 40-3-3 Опори освітлення. Частина 3-3. Проектування та перевірка на відповідність. Перевірка відповідності розрахуванням

EN 288-1 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила для технологічних процесів зварювання плавленням

EN 288-2 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Технологічна інструкція з дугового зварювання

EN 288-3 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування процесів дугового зварювання сталей

EN 288-8 Технічні умови й атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 8. Атестація на основі довиробничого випробування

EN 571-1 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи

EN 970 Неруйнівний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням. Візуальний контроль

EN 1011-1 Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальна настанова з дугового зварювання

EN 1011-2 Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Дугове зварювання феритних сталей

EN 1011-3 Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Дугове зварювання нержавких сталей

EN 10025 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Технічні умови постачання (зі зміною А1:1993)

EN 10088 Нержавкі сталі

EN 10149-1 Вироби зі сталі з високою границею плинності плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 1. Загальні умови постачання

EN 10149-2 Вироби зі сталі з високою границею плинності плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 2. Технічні умови постачання для виробів з гарячекатаних сталей

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10210 Профілі порожнисті гарячого оброблення з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій

EN 10219 Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій

EN 12767 Пасивна безпека несівних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги та методи випробування

EN 50102 Ступені захисту оболонки для електрообладнання від зовнішнього механічного впливу (ІК-код)

EN ISO 1461 Покриття, нанесені методом гарячого цинкування на виробах з чавуну та сталі. Технічні вимоги та методи випробування (ISO 1461:1999)

ISO 2063 Термічне напилення. Металеві та інші неорганічні покриття. Цинк, алюміній та їхні сплави

ISO 8501-1 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготування непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів

ISO 9717 Покриття конверсійні фосфатні для металів. Метод визначення характеристик.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online