ДСТУ EN 10025-4:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічнооброблених зварюваних дрібнозернистих сталей (EN 10025-4:2004, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ВИРОБИ ГАРЯЧЕКАТАНІ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ

Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічнооброблених зварюваних дрібнозернистих сталей

(EN 10025-4:2004, IDТ)

ДСТУ EN 10025-4:2007

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Інститут чорної металургії НАН України, Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Большаков, д-р техн. наук; Є. Буділова; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 вересня 2007 р. № 219 з 2009-01-01

3  Національний стандарт ДСТУ EN 10025-4:2007 ідентичний з EN 10025-4:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels (Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічнооброблених зварюваних дрібнозернистих сталей) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 10025:2005 (EN 10025:1990, IDT)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт с тотожний переклад EN 10025-4:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels (Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічнооброблених зварюваних дрібнозернистих сталей).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—   слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—    вилучено у «Змісті» назви пунктів;

—   у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», у розділі 3 — «Національну примітку», виділені рамкою;

—   змінено послідовність і побудову таблиць згідно з вимогами національної стандартизації України;

—   долучено національний додаток НА (перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті).

У назві і по тексту стандарту слова «термомеханічнопрокатаних» замінено на «термомеханічнооброблених».

У 7.4.2.2.3 і у розділі 13 (перелік 11b, 12) виправлено помилкове посилання на «7.4.2.2.1», зроблено посилання на «7.4.2.2.2» і «7.4.2.2.3».

Копії стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

 

ВИРОБИ ГАРЯЧЕКАТАНІ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ

Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічнооброблених зварюваних дрібнозернистих сталей

ИЗДЕЛИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

Часть 4. Технические условия поставки термомеханически обработанных свариваемых мелкозернистых сталей

НОТ ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS

Part 4. Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

Чинний від 2009-01-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до гарячекатаних плоских і довгомірних виробів зі зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей в термомеханічнообробленому стані, марки та групи якості яких наведено в таблицях 1—3 (хімічний склад) і таблицях 4—6 (механічні властивості) для плоских виробів товщиною < 120 мм і для довгомірних виробів товщиною < 150 мм.

Як додаток до EN 10025-1 сталі згідно з цим стандартом призначені для застосування значною мірою навантажених частин зварних конструкцій, таких як мости, шлюзові ворота, водопостачальні резервуари тощо, для роботи за кімнатної та низької температур.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для застосування у цьому стандарті є обов’язковими такі посилання. У разі датованих посилань треба застосовувати тільки цитоване видання. У разі недатованих посилань треба застосовувати останнє видання публікації, на яку є посилання (охоплюючи зміни).

2.1 Загальні стандарти

EN 1011-2 Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 10020 Definition and classification of grades of steels

EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names, principal symbols

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10163-1 Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections — Part 1: General requirements

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plates and wide flats

EN 10163-3 Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections — Part 3: Sections

EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product — Technical delivery conditions

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods — Technical delivery conditions

CR 10260 Designation systems for steels — Additional symbols

2.2  Стандарти на розміри та допуски (див. 7.7.1)

EN 10017 Non-alloy steel rod for drawing and/or cold roliing — Dimensions and tolerances

EN 10024 Hot rolled taper flange I sections — Tolerances on shape and dimensions

EN 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above — Tolerances on dimensions, shape and mass

EN 10034 Structural steel I and H sections — Tolerances on shape and dimensions

EN 10048 Hot rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape

EN 10051 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances on dimensions and shape

EN 10055 Hot-rolled steel equal flange tees with radiused root and toes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10056-1 Structural steel equal and unequal leg angles — Part 1: Dimensions

EN 10056-2 Structural steel equal and unequal leg angles — Part 2: Tolerances on shape and dimensions

EN 10058 Hot rolled flat steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10059 Hot rolled square steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10060 Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10061 Hot rolled hexagon steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10067 Hot rolled bulb flats — Dimensions and tolerances on shape, dimensions and mass

EN 10162 Cold rolled steel sections — Technical delivery conditions — Dimensional and cross- sectional tolerances

EN 10279 Hot rolled steel channels — Tolerances on shape and dimensions

2.3 Стандарти на методи випробовування

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method)

EN 10306 Iron and steel — Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams

EN 10308 Non destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars

EN ISO 643 Steels — Micrographic determination of the apparent size (ISO 643:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Загальні стандарти

EN 1011-2 Зварювання. Рекомендації стосовно зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Електродугове зварювання феритних сталей EN 10020 Сталі. Визначення та класифікація

EN 10025-1:2004 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Технічні умови постачання

EN 10027-1 Система познак сталі. Частина 1. Назва сталі. Основні символи EN 10027-2 Система познак сталі. Частина 2. Система нумерації

EN 10163-1 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба

EN 10163-3 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 3. Профілі

EN 10164 Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями в напрямку перпендикулярному поверхні виробу. Технічні умови постачання

EN 10221 Класи якості поверхні гарячекатаних прутків і стрижнів. Технічні умови постачання

CR 10260 Системи познак сталі. Додаткові символи

2.2  Стандарти на розміри та допуски

EN 10017 Прутки з нелегованої сталі для волочіння та/чи холодного прокатування

EN 10024 Гарячекатані I-профілі зі скошеними полицями. Допуски на форму і розміри

EN 10029 Листи сталеві гарячекатані товщиною 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму і масу

EN 10034 І- та Н-профілі з конструкційної сталі. Допуски на форму і розміри

EN 10048 Гарячекатана вузька сталева штаба. Допуски на розміри і форму

EN 10051 Сталь нелегована та легована, вироблена безперервним прокатуванням, штабова і листова без покриву. Допуски на розміри і форму

EN 10055 Балки таврові рівносторонні з заокругленими крайками та вершинами крайок. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10056-1 Кутики з конструкційної сталі рівнополичні та нерівнополичні. Частина 1. Розміри

EN 10056-2 Кутики з конструкційної сталі рівнополичні та нерівнополичні. Частина 2. Допуски на форму і розміри

EN 10058 Гарячекатані плоскі сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму та розміри

EN 10059 Гарячекатані квадратні сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10060 Гарячекатані круглі сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10061 Гарячекатані гексагональні сталеві прутки загальної призначеності. Розміри та допуски на форму і розміри

EN 10067 Гарячекатаний штабобульб. Розміри та допуски на форму, розміри і масу

EN 10162 Холоднокатані сталеві профілі. Технічні умови постачання. Допуски розмірні та на поперечний переріз

EN 10279 Гарячекатані сталеві швелери. Допуски на форму і розміри

2.3  Стандарти на методи випробовування

EN 10160 Ультразвуковий контроль плоских сталевих виробів товщиною не менше ніж 6 мм (метод відбиття)

EN 10306 Чавун і сталь. Ультразвуковий контроль Н-балок з паралельними полицями та ІРЕ- балок

EN 10308 Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль сталевих прутків

EN ISO 643 Сталі. Мікрографічне визначання дійсного розміру зерна (ISO 643.2003).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни та визначення понять, наведені в EN 10025-1, і такі:

3.1 термомеханічне прокатування (thermomechanical rolling)

Процес прокатування, за яким остаточна деформація здійснюється у визначеному темпера­турному інтервалі, що призводить матеріал до стану з визначеними властивостями, які неможли­во досягти одним або багаторазовим термічним оброблянням.

Примітка 1. Після нагрівання понад 580 °С можуть зменшитися значення міцності. Якщо температури понад 580 °С, по­трібно повідомити про це постачальника.

Примітка 2. Термомеханічне обробляння, за допомогою якого отримують стан постачання M, може охоплювати процеси з підвищенням швидкості охолодження з відпусканням або без нього, зокрема самовідпускання, крім безпосереднього гартування або гартування з відпусканням.

Примітка 3. У деяких публікаціях використовують також абревіатуру TMCP (Термомеханічне контрольоване обробляння).

Національна примітка

Термін «термомеханічне прокатування» відповідає прийнятому в Україні терміну «термомеханічне обробляння».

3.2 дрібнозернисті сталі (fine grained steels)

Сталі з дрібнозернистою структурою з показником феритного зерна > 6, визначеному згідно з EN ISO 643.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online