ДСТУ EN 10025-6:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 6. Технічні умови постачання плоских виробів з конструкційної сталі з високою границею плинності в загартованому та відпущеному стані (...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ВИРОБИ ГАРЯЧЕКАТАНІ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ

Частина 6. Технічні умови постачання плоских виробів з конструкційної сталі

з високою границею плинності в загартованому та відпущеному стані

(EN 10025-6:2004, IDT)

ДСТУ EN 10025-6:2007

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Інститут чорної металургії НАН України, Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Большаков, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Є. Буділова; Т. Суровцева

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 вересня 2007 р. № 219 з 2009-01-01

3  Національний стандарт ДСТУ EN 10025-6:2007 ідентичний з EN 10025-6:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition (Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 6. Технічні умови на постачання плоских виробів з конструкційної сталі з високою границею плинності в загартованому та відпущеному стані) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 10025:2005 (EN 10025:1990, IDТ)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10025-6:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition (Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 6. Технічні умови постачання плоских виробів з конструкційної сталі з високою границею плинності в загартованому та відпущеному стані).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—  слова «частина цього стандарту» замінено на «цей стандарт»:

—  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

—  змінено послідовність і побудову таблиць згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  долучено національний додаток НА (перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті).

Копії стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

 

ВИРОБИ ГАРЯЧЕКАТАНІ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ

Частина в. Технічні умови постачання плоских виробів з конструкційної сталі з високою границею плинності в загартованому та відпущеному стані

ИЗДЕЛИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

Часть 6. Технические условия поставки плоских изделий из конструкционной стали с высоким пределом текучести в закаленном и отпущенном состоянии

НОТ ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS

Part 6. Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition

Чинний від 2009-01-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт, додатково до частини 1, установлює вимоги до плоских виробів з легованих спеціальних сталей з високою границею плинності. Вироби зі сталі цих марок та груп якості, наведені в таблицях 1—3 (хімічний склад) і таблицях 4—6 (механічні властивості), постачають у загартованому та відпущеному стані, як наведено у 6.3.

Сталі згідно з цим стандартом призначені для застосування в гарячекатаних плоских виробах з мінімальною товщиною 3 мм і максимальною товщиною < 150 мм марок S460, S500, S550, S620 і S690, максимальною номінальною товщиною < 100 мм марки S890 і максимальною номінальною товщиною < 50 мм марки S960 зі сталей, які після загартовування та відпускання мають установлену мінімальну границю плинності від 460 МПа до 960 МПа.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для застосування у цьому стандарті є обов’язковими такі посилання. У разі датованих посилань треба застосовувати тільки цитоване видання. У разі недатованих посилань треба застосовувати ос­таннє видання публікації, на яку є посилання (охоплюючи зміни).

2.1 Загальні стандарти

EN 1011-2 Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 10020 Definition and classification of grades of steels

EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names, principal symbols

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10163-1 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 1: General requirements

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plates and wide flats

EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product — Technical delivery conditions

CR 10260 Designation systems for steel —Additional symbols

2.2  Стандарти на розміри та допуски (див. 7.7.1)

EN 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above — Tolerances on dimensions, shape and mass

EN 10048 Hot rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape

EN 10051 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances on dimensions and shape

EN 10162 Cold rolled steel sections — Technical delivery conditions — Dimensional and cross-sectional tolerances

2.3  Стандарти на методи випробовування

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

2.1  Загальні стандарти

EN 1011-2 Зварювання. Рекомендації стосовно зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Електродугове зварювання феритних сталей

EN 10020 Сталі. Визначення та класифікація

EN 10025-1:2004 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Технічні умови постачання

EN 10027-1 Система познак сталі. Частина 1. Назва сталей, основні символи

EN 10027-2 Система познак сталі. Частина 2. Система нумерації

EN 10163-1 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні у разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні у разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба

EN 10164 Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями в напрямку перпендикулярному поверхні виробу. Технічні умови постачання

CR 10260 Системи познак сталі. Додаткові символи

2.2  Стандарти на розміри та допуски (див. 7.7.1)

EN 10029 Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму і масу

EN 10048 Гарячекатана вузька сталева штаба. Допуски на розміри і форму

EN 10051 Сталь нелегована та легована, вироблена безперервним прокатуванням штабова і листова без покриву. Допуски на розміри і форму

EN 10162 Холоднокатані сталеві профілі. Технічні умови постачання. Допуски розмірні та на поперечний переріз

2.3  Стандарти на методи випробовування

EN 10160 Ультразвуковий контроль плоских сталевих виробів товщиною не менше ніж 6 мм (метод видбиття).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни та визначення понять, наведені в EN 10025-1, і такі:

3.1  гартування (quenching)

Процес, який складається з охолоджування металевого виробу швидше, ніж на спокійному повітрі

3.2  відпускання (tempering)

Термічне обробляння, яке застосовують для металевих виробів загалом після загартовування або іншого термічного обробляння для отримання необхідного рівня властивостей.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online