ДСТУ 7067:2009 Хміль. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 ХМІЛЬ
Технічні умови

ДСТУ 7067:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільського господарства Полісся УААН

РОЗРОБНИКИ: В. Бармакова; Р. Білошицька; В. Венгер, канд. с.-г. наук; В. Ковальов, д-р с.-г. наук; Л. Корчева, канд. с.-г. наук; Н. Кравчук; В. Любченко, канд. техн. наук; М. Ляшенко, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Проценко, канд. техн. наук; В. Шабликін, канд. біол. наук; Й. Юрківський, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2009 р. № 357

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4097.1–2002, ДСТУ 4097.2–2002, ДСТУ 4098.1–2002 та ДСТУ 4098.2–2002

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Пресування, пакування, маркування

9 Зважування

10 Зберігання

11 Транспортування

12 Гарантії виробника

Додаток А Форма сортового свідоцтва хмелю

Додаток Б Технологічні показники якості українських сортів хмелю

Додаток В Форма протоколу випробовування хмелю

Додаток Г Форма етикетки на упаковку хмелю

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХМІЛЬ
Технічні умови

ХМЕЛЬ
Технические условия

HOPS
Technical terms

 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на хміль спресований (легкого або щільного пресування), який виробляють з висушеного хмелю для потреб харчової промисловості та виготовлення хмельових препаратів.

1.2 Вимоги цього стандарту стосуються підприємств, установ і організацій, а також громадян суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

1.3 Вимоги щодо безпечності виробництва викладено в розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3300:2007 Хмелярство. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування

ГОСТ 12.0.001–82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.050–80 Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухова безпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009–76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.016–83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 12.4.031–84 Средства индивидуальной защиты. Определение сортности (Засоби індивідуального захисту. Визначання сортності)

ГОСТ 17.2.1.01–76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 9293–74 (ИСО 02435–73) Азот газообразный жидкий (Азот газоподібний рідкий)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18477–79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25250–88 Пленка поливинилхлоридная для приготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия (Плівка полівінілхлоридна для виготовлення тари для харчових продуктів та лікарських засобів. Технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online