ДСТУ 6042:2008 Продукти харчові. Методи виявлення ботулінічних токсинів і Clostridium botulinum

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Методи виявлення ботулінічних токсинів
і Clostridium botulinum

ДСТУ 6042:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБНИКИ: Н. Меженська, канд. вет. наук; І. Семенчукова; О. Якубчак, д-р вет. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 485

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10444.7-86)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, реактиви і матеріали

6 Готування робочих розчинів

7 Порядок готування поживних середовищ

8 Порядок відбирання проб

9 Підготування до дослідження

10 Проведення дослідження

11 Опрацьовування результатів

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

14 Вимоги до оператора

Додаток А Порядок постановки біологічної проби

Додаток Б Характеристика С. botulinum різних типів

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Методи виявлення ботулінічних токсинів
і Clostridium botulinum

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Методы выявления ботулинических токсинов
и Clostridium botulinum

FOOD PRODUCTS
Methods for detection of botulinal toxins
and Clostridium botulinum

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на методи виявлення ботулінічних токсинів усіх типів, вегетативних клітин і спор токсигенних штамів Clostridium botulinum.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2424-94 Промислова мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних продуктів. Терміни та визначення

ДСТУ Консерви овочеві та фруктові. Технологічні процеси та способи консервування. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 6887-1-2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень (ISO 6887-1:1999, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікування)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 490-2006 Кислота молочная пищевая. Технические условия (Кислота молочна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия (Масло вазелінове медичне. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая пятиводная. Технические условия (Мідь сірчанокисла п’ятиводна. Технічніу мови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічніумови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Приготування розчинів, реактивів, фарб, індикаторів та поживних середовищ, що використовують в мікробіологічних дослідженнях)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры, размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, загальні параметри, розміри)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначення промислової стерильності)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online