ДСТУ EN 60079-7:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне обладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека е (EN 60079-7:2015; A1:2018, IDT; IEC 60079-7:2015; A1:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 7. Електричне обладнання
Вид вибухозахисту: підвищена безпека «е»

ДСТУ EN 60079-7:2019
(EN 60079-7:2015; А1:2018, IDT;
IEC 60079-7:2015; А1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вибухозахищене обладнання» (ТК 187)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 479 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60079-7:2015 Explosive atmospheres — Part 7: Equipment protection by increased safety «e» (IEC 60079-7:2015) (Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне обладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека «е») зі зміною А1:2018 і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до конструкції електрообладнання

4.1 Рівень захисту

4.2 Електричні з’єднання

4.3 Електричні зазори

4.4 Шляхи витоку

4.5 Друковані плати з поверхневим покриттям, рівень вибухозахисту «ec»

4.6 Тверді електроізоляційні матеріали

4.7 Обмотки

4.8 Гранична температура

4.9 Внутрішня проводка

4.10 Ступені захисту, забезпечені оболонками

4.11 Кріпильні деталі

5 Додаткові вимоги до спеціального електрообладнання

5.1 Загальні вимоги

5.2 Електричні машини

5.3 Пристрої освітлення, ручні світильники чи головні світильники

5.4 Аналогові вимірювальні пристрої та вимірювальні трансформатори

5.5 Трансформатори інших типів, крім вимірювальних

5.6 Додаткові вимоги до обладнання з елементами та батареями

5.7 З’єднання загальної призначеності та з’єднувальні коробки

5.8 Резистивне нагрівальне обладнання (крім систем розподіленого електронагрівання)

5.9 Додаткові вимоги до запобіжників

5.10 Інше електрообладнання

6 Типові перевірки та випробування

6.1 Електрична міцність

6.2 Обертові електричні машини

6.3 Пристрої освітлення

6.4 Вимірювальні прилади та вимірювальні трансформатори

6.5 Трансформатори (крім вимірювальних)

6.6 Перевіряння та випробування елементів і батарей рівня вибухозахисту «еb»

6.7 Перевіряння та випробування акумуляторів та акумуляторних батарей рівня вибухозахисту «ес»

6.8 З’єднання загальної призначеності та з’єднувальні коробки

6.9 Обладнання з резистивним нагріванням

6.10 Випробування ізоляційного матеріалу контактних затискачів

7 Контрольні перевіряння та випробування

7.1 Випробування електричної міцності

7.2 Випробування електричної міцності ізоляції для батарей

7.3 Випробування міжвиткової ізоляції підвищеною напругою

8 Сертифікати на Ех-компоненти

8.1 Загальні вимоги

8.2 Контактні затискачі

9 Маркування та інструкції

9.1 Загальне маркування

9.2 Оболонки Ех-компонентів

9.3 Настанова щодо експлуатування

9.4 Попереджувальні написи

10 Документація

Додаток А (обов’язковий) Визначення температури електричних машин. Методи випробування та обчислення

Додаток В (обов’язковий) Типові випробування спеціальних пристроїв і блоків з резистивним нагріванням (крім розподілених електронагрівачів)

Додаток С (довідковий) Машини з короткозамкненим ротором. Тепловий захист

Додаток D (довідковий) Пристрої та блоки з резистивним нагріванням. Додатковий електричний захист

Додаток Е (довідковий) Комбінації затискних пристроїв і проводів для з’єднань загальної призначеності та сполучних коробок

Додаток F (довідковий) Поперечний переріз мідних проводів

Додаток G (обов’язковий) Порядок випробування ламп Т5 (лише 8 Вт), Т6, Т10 та Т12

Додаток Н (обов’язковий) Альтернативні розділові відстані для обладнання за контрольованих умов навколишнього середовища

Додаток І (довідковий) Вимоги до застосування та встановлення електричних машин з рівнем вибухозахисту «ес»

Додаток J (довідковий) Освітлювальні прилади зі світловипромінювальними діодами

Бібліографія

Додаток Z (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Зв’язок між цим європейським стандартом та основними вимогами директиви 94/9/ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт EN 60079-7:2019 (EN 60079-7:2015; А1:2018, IDT; ІЕС 60079-7:2015; А1:2017, IDT) «Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне обладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека «е», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60079-7:2015 (версія en) «Explosive atmospheres — Part 7: Equipment protection by increased safety «е», зі зміною A1:2018 (IEC 60079-7:2015 зі зміною А1:2017 (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 187 «Вибухозахищене обладнання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 60079-7:2015, як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних та/чи модифікованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60044-6, ІЕС 60317-3:2004, ІЕС 60317-8, ІЕС 60317-13, ІЕС 60317-46 та ІЕС 60947-7-4, які в Україні не прийнято як національні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА
Частина 7. Електричне обладнання
Вид вибухозахисту: підвищена безпека «е»

EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Part 7. Equipment protection by increased safety «е»


Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина стандарту ІЕС 60079 встановлює вимоги до проектування, конструкції, випробування та маркування електрообладнання та Ex-компонентів з типом захисту: підвищена безпека «е», призначеного для використання у вибухонебезпечних газових середовищах.

Електричне обладнання та Ex-компоненти з типом захисту підвищена безпека «e» можуть бути віднесені до:

a) рівень захисту «eb» (рівень вибухозахисту обладнання «Mb» чи «Gb») або

b) рівень захисту «ес» (рівень вибухозахисту обладнання «Gc»).

Рівень захисту «eb» поширюється на обладнання чи Ex-компоненти, охоплюючи їхні з’єднання, провідники, обмотки, лампи та акумулятори; але не охоплюючи напівпровідників чи електролітичних конденсаторів.

Рівень захисту «ес» поширюється на обладнання чи Ex-компоненти, охоплюючи їхні з’єднання, провідники, обмотки, лампи та акумулятори; а також охоплюючи напівпровідники та електролітичні конденсатори.

Вимоги цього стандарту поширюються на обидва рівні захисту, якщо не зазначено іншого.

Для рівня захисту «eb» цей стандарт застосовують до електрообладнання, де номінальна величина дієвої напруги не перевищує 11 кВ для постійного чи змінного струму.

Для рівня захисту «ес» цей стандарт застосовують до електрообладнання, де номінальна величина дієвої напруги не перевищує 15 кВ для постійного чи змінного струму.

Вимоги, установлені цим стандартом, доповнюють і змінюють загальні вимоги, викладені в ІЕС 60079-0. Якщо вимоги цього стандарту суперечать вимогам ІЕС 60079-0, вимоги цього стандарту є переважними.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60034-1 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance

IEC 60044-6 Instrument transformers — Part 6: Requirements for protective current transformers for transient performance

IEC 60061-1 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety. Part 1: Lamp caps

IEC 60061-2 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety — Part 2: Lampholders

IEC 60064 Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes — Performance requirements

IEC 60068-2-6 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-27:2008 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-42 Environmental testing — Part 2-42: Tests — Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections

IEC 60079-0 Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements

IEC 60079-1 Explosive atmospheres — Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures «d»

IEC 60079-11 Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «i»

IEC 60079-30-1 Explosive atmospheres — Part 30-1: Electrical resistance trace heating — General and testing requirements

IEC 60085 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation

IEC 60112 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60216-1 Electrical insulating materials — Thermal endurance properties — Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results

IEC 60216-2 Electrical insulating materials — Thermal endurance properties — Part 2: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials — Choice of test criteria

IEC 60228 Conductors of insulated cables

IEC 60238 Edison screw lampholders

IEC 60317-3:2004 Specifications for particular types of winding wires — Part 3: Polyester enamelled round copper wire, class 155

IEC 60317-3:2004/AMD1:2010

IEC 60317-8 Specifications for particular types of winding wires — Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180

IEC 60317-13 Specifications for particular types of winding wires — Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200

IEC 60317-46 Specifications for particular types of winding wires — Part 46: Aromatic polyimide enamelled round copper wire, class 240

IEC 60400 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders

IEC 60432-1 Incandescent lamps — Safety specifications — Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes

IEC 60432-2 Incandescent lamps — Safety specifications — Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes

IEC 60432-3 Incandescent lamps — Safety specifications — Part 3: Tungsten halogen lamps (non-vehicle)

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60598-1 Luminaires — Part 1: General requirements and tests

IEC 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules

IEC 60947-7-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 7-1: Ancillary equipment — Terminal blocks for copper conductors

IEC 60947-7-2 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 7-2: Ancillary equipment — Protective conductor terminal blocks for copper conductors

IEC 60947-7-4 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 7-4: Ancillary equipment — PCB terminal blocks for copper conductors

IEC 60998-2-4 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes — Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices

IEC 60999-1 Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)

IEC 60999-2 Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included)

IEC 61184 Bayonet lampholders

IEC 61195 Double-capped fluorescent lamps — Safety specifications

IEC 61347-1 Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements

IEC 61347-2-3 Lamp control gear — Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps

IEC 62035 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) — Safety specifications

ISO 2859-1 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 527-2 Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics

ISO 178 Plastics — Determination of flexural properties.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60034-1 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні значення параметрів та експлуатаційні характеристики

ІЕС 60044-6 Трансформатори вимірювальні. Частина 6. Вимоги до захисних трансформаторів струму для перехідних процесів

ІЕС 60061-1 Цоколі та патрони для ламп з калібрами для перевіряння взаємозамінюваності та безпеки. Частина 1. Цоколі ламп

ІЕС 60061-2 Цоколі та патрони для ламп з калібрами для перевіряння взаємозамінюваності та безпеки. Частина 2. Патрони ламп

ІЕС 60064 Лампи розжарювання для побутового та аналогічного загального освітлення. Вимоги до експлуатаційних характеристик

ІЕС 60068-2-6 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдальна)

ІЕС 60068-2-27:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа і керівництво: Удар

ІЕС 60068-2-42 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-42. Випробування. Випробування Кс. Випробування контактів і з’єднань на дію двоокису сірки

ІЕС 60079-0 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги

ІЕС 60079-1 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Обладнання з видом вибухозахисту: «вибухонепроникна оболонка «d»

ІЕС 60079-11 Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Обладнання з видом вибухозахисту: «іскробезпечне електричне коло «і»

ІЕС 60079-30-1 Вибухонебезпечні середовища. Частина 30-1. Резистивний розподілений електронагрівач. Загальні вимоги та вимоги до випробування

ІЕС 60085 Системи електричної ізоляції. Оцінкювання нагрівостійкості та класифікація

ІЕС 60112 Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення порівняльного та контрольного індексів трекінгостійкості

ІЕС 60216-1 Матеріали електроізоляційні. Характеристики теплостійкості. Частина 1.Процедури випробування на старіння та оцінювання результатів

IEC 60216-2 Матеріали електроізоляційні. Властивості теплостійкості. Частина 2. Визначення властивостей теплостійкості. Вибір критеріїв випробування

ІЕС 60228 Провідники ізольованих кабелів

ІЕС 60238 Патрони нарізеві для ламп

ІЕС 60317-3:2004 Технічні умови на конкретні типи обмотувальних дротів. Частина 3. Круглі мідні дроти з емалевою ізоляцією на основі складного поліефіру, клас 155

ІЕС 60317-3:2004/AMD1:2010

ІЕС 60317-8 Технічні умови на конкретні типи обмотувальних проводів. Частина 8. Круглі мідні обмотувальні дроти з емалевим покриттям з поліефіріміду, клас 180

ІЕС 60317-13 Технічні умови на конкретні типи обмотувальних проводів. Частина 13. Круглі мідні обмотувальні дроти з емалевим покриттям з поліефіріміду і зовнішнім покриттям з поліаміду, клас 200

ІЕС 60317-46 Технічні умови на конкретні типи обмотувальних проводів. Частина 46. Круглі мідні дроти з емалевою ізоляцією на основі ароматичного полііміду, клас 240

ІЕС 60400 Патрони для трубчастих люмінесцентних ламп і стартерів

ІЕС 60432-1 Вимоги щодо безпеки для ламп розжарювання. Частина 1. Лампи розжарювання вольфрамові для побутового та аналогічного загального освітлення

ІЕС 60432-2 Вимоги щодо безпеки для ламп розжарювання. Частина 2. Лампи вольфрамові галогенні для побутового та аналогічного загального освітлення

ІЕС 60432-3 Вимоги щодо безпеки для ламп розжарювання. Частина 3. Вольфрамові лампи розжарювання (крім ламп для транспортних засобів)

ІЕС 60529 Ступені захисту, забезпеченія оболонками (код ІР)

ІЕС 60598-1 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

ІЕС 60664-1 Координація ізоляції для обладнання в низьковольтних системах. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60947-1 Апаратура комутаційна та контрольна низьковольтна. Частина 1. Загальні правила

ІЕС 60947-7-1 Апаратура комутаційна та контрольна низьковольтна. Частина 7. Електрообладнання допоміжне. Розділ 1. Клемні колодки для мідних провідників

ІЕС 60947-7-2 Апаратура комутаційна та контрольна низьковольтна. Частина 7. Допоміжна апаратура. Розділ 2. Клемні колодки із захисним проводом для мідних провідників

ІЕС 60947-7-4 Апаратура комутаційна та контрольна низьковольтна. Частина 7. Допоміжна апаратура. Розділ 4. Клемні колодки друкованих плат для мідних провідників

ІЕС 60998-2-4 Пристрої сполучні для низьковольтних електричних кіл побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пристроїв з’єднання скручуванням

ІЕС 60999-1 Пристрої з’єднувальні. Мідні електричні провідники. Вимоги щодо безпеки до гвинтових і безгвинтових затискачів. Частина 1. Загальні та додаткові вимоги до затискачів для проводів перерізом від 0,2 мм2 до 35 мм2

ІЕС 60999-2 Пристрої з’єднувальні. Мідні електричні провідники. Вимоги щодо безпеки до гвинтових і безгвинтових затискачів. Частина 2. Додаткові вимоги до затискачів для проводів перерізом від 35 мм2 до 300 мм2

ІЕС 61184 Патрони лампові штикові

ІЕС 61195 Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги щодо безпеки

ІЕС 61347-1 Апаратура управління лампова. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

ІЕС 61347-2-3 Апаратура управління лампова. Частина 2-3. Особливі вимоги до електронної апаратури управління для люмінесцентних ламп, що живиться змінним і/або постійним струмом

ІЕС 62035 Лампи газорозрядні (крім люмінесцентних ламп). Вимоги щодо безпеки

ISO 2859-1 Процедури вибіркового контролю за якісними ознаками. Частина 1. Плани вибіркового контролю з указівкою прийнятного рівня якості (AQL) для послідовного контролю партій

ISO 527-2 Пластмаси. Визначення механічних властивостей під час розтягування. Частина 2. Умови випробування для ливарних та екструзійних пластмас

ISO 178 Пластмаси. Метод випробування на статичний вигин.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online