ДСТУ EN 60034-1:2016 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики (EN 60034-1:2010; EN 60034-1:2010/AC:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 60034-1:2016
(EN 60034-1:2010; EN 60034-1:2010/АС:2010, IDT)

МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧНІ ОБЕРТОВІ

Частина 1. Номінальні та робочі характеристики

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Впроваджуюче підприємство «ІТЕС», Технічний комітет стандартизації «Продукція важкого електромашинобудування» (ТК 27)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 30 листопада 2016 р. № 401 з 2017—11 —01

3 Національний стандарт відповідає EN 60034-1:2010; EN 60034-1:2010/АС:2010 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance (Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60034-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Режими роботи

4.1 Визначення режиму роботи

4.2 Типи режимів роботи

4.2.1 Тип режиму роботи S1. Режим тривалого навантаження

4.2.2 Тип режиму роботи S2. Режим короткочасного навантаження

4.2.3 Тип режиму роботи S3. Періодичний режим повторно-короткочасного навантаження

4.2.4 Тип режиму роботи S4. Періодичний режим повторно-короткочасного навантаження з урахуванням пуску

4.2.5 Тип режиму роботи S5. Періодичний режим повторно-короткочасного навантаження з урахуванням електричного гальмування

4.2.6 Тип режиму роботи S6. Періодичний режим тривалої роботи зі змінним навантаженням

4.2.7 Тип режиму роботи S7. Періодичний режим тривалого навантаження з урахуванням електричного гальмування

4.2.8 Тип режиму роботи S8. Періодичний режим тривалої роботи зі зміною навантаження та швидкості

4.2.9 Тип режиму роботи S9. Режим роботи з неперіодичними змінами навантаження та швидкості

4.2.10 Тип режиму роботи S10. Режим роботи з дискретними навантаженнями та швидкостями

5 Номінальні дані

5.1 Подання номінальних даних

5.2 Класи номінальних даних

5.2.1 Номінальні дані для режиму тривалого навантаження

5.2.2 Номінальні дані для режиму короткочасного навантаження

5.2.3 Номінальні дані для періодичного режиму роботи

5.2.4 Номінальні дані для неперіодичного режиму роботи

5.2.5 Номінальні дані для режиму роботи з дискретними незмінними навантаженнями та швидкостями

5.2.6 Номінальні дані для еквівалентних навантажень

5.3 Вибирання класу номінальних даних

5.4 Віднесення вихідних потужностей до класів номінальних даних

5.5 Номінальна потужність

5.5.1 Генератори постійного струму

5.5.2 Генератори змінного струму

5.5.3 Двигуни

5.5.4 Синхронні компенсатори

5.6 Номінальна напруга

5.6.1 Генератори постійного струму

5.6.2 Генератори змінного струму

5.7 Координація напруги та вихідних потужностей

5.8 Машини з кількома номінальними даними

6 Умови експлуатації

6.1 Загальні вимоги

6.2 Висота над рівнем моря

6.3 Максимальна температура навколишнього повітря

6.4 Мінімальна температура навколишнього повітря

6.5 Температура охолоджувальної води

6.6 Зберігання та транспортування

6.7 Чистота водню, застосовуваного для охолодження

7 Умови експлуатації, обумовлені електричною мережею

7.1 Електричне живлення

7.2 Форма та симетрія напруг та струмів

7.2.1 Двигуни змінного струму

7.2.2 Генератори змінного струму

7.2.3 Синхронні машини

7.2.4 Двигуни постійного струму, які живляться від статичних перетворювачів

7.3 Відхили напруги та частоти протягом роботи

7.4 Трифазні машини змінного струму, які працюють у системах з ізольованою нейтраллю

7.5 Рівні електричної (пікові значення та градієнт напруги) міцності

8 Теплові характеристики та випробування

8.1 Клас нагрівостійкості

8.2 Нормативне охолоджувальне середовище

8.3 Умови для теплових випробувань

8.3.1 Електроживлення

8.3.2 Температура машини перед початком випробувань

8.3.3 Температура охолоджувального середовища

8.3.4 Вимірювання температури охолоджувального середовища під час випробування

8.4 Перевищення температури

8.5 Методики вимірювання температури

8.5.1 Загальні положення

8.5.2 Метод електричного опору

8.5.3 Метод закладених температурних детекторів (ETD)

8.5.4 Метод термометра

8.6 Визначення температури обмотки

8.6.1 Вибирання методики

8.6.2 Визначення температури методом опору

8.6.3 Визначення температури методом ETD

8.6.4 Визначення температури методом термометра

8.7 Тривалість випробування на перевищення температури

8.7.1 Номінальні дані для режиму тривалого навантаження

8.7.2 Номінальні дані для режиму короткочасного навантаження

8.7.3 Номінальні дані для періодичного режиму

8.7.4 Номінальні дані для неперіодичного режиму та режиму з дискретними незмінними навантаженнями

8.8 Визначення еквівалентної теплової постійної часу для машин, призначених для роботи в режимі роботи S9

8.9 Вимірювання температури підшипника

8.10 Граничні значення температур і перевищення температур

8.10.1 Опосередковане охолодження обмоток

8.10.2 Безпосереднє охолодження обмоток

8.10.3 Поправки, які враховують чистоту водню під час випробування

8.10.4 Постійно короткозамкнені обмотки, магнітні осердя та всі конструктивні елементи (крім підшипників), які контактують або не контактують з ізоляцією

8.10.5 Колектори та контактні кільця, відкриті або закриті, та їхні щітки й утримувачі щіток

9 Інші експлуатаційні характеристики та випробування

9.1 Контрольні випробування

9.2 Випробування на електричну міцність

9.3 Короткотривалі перевантаження за струмом

9.3.1 Загальні положення

9.3.2 Генератори

9.3.3 Двигуни (крім двигунів з колектором та двигунів з постійними магнітами)

9.3.4 Колекторні машини

9.4 Короткотривалі перевантаження двигунів за обертальним моментом

9.4.1 Багатофазні асинхронні двигуни та двигуни постійного струму

9.4.2 Багатофазні синхронні машини

9.4.3 Інші двигуни

9.5 Мінімальний пусковий момент

9.6 Безпечна робоча частота обертання асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором

9.7 Підвищена частота обертання

9.8 Струм короткого замикання синхронної машини

9.9 Випробування синхронних машин на стійкість до впливу коротких замикань

9.10 Комутаційні випробування колекторних машин

9.11 Коефіцієнт нелінійних спотворень (Total Harmonic Distortion (THD)) напруги синхронних машин

9.11.1 Загальні положення

9.11.2 Граничні значення

9.11.3 Випробування

10 Таблички номінальних даних

10.1 Загальні положення

10.2 Маркування

11 Інші вимоги

11.1 Захисне заземлення машин

11.2 Плішка(-и) на кінці вала

12 Допустимі відхили

12.1 Загальні положення

12.2 Допустимі відхили від значень параметрів

13 Електромагнітна сумісність (EMC)

13.1 Загальні положення

13.2 Завадостійкість

13.2.1 Машини, які не містять електронних кіл

13.2.2 Машини, які містять електронні кола

13.3 Утворення завад

13.3.1 Машини без щіток

13.3.2 Машини з щітками

13.4 Випробування на завадостійкість

13.5 Випробування на утворення завад

13.5.1 Машини без щіток

13.5.2 Машини з щітками

14 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Настанова щодо застосування типу режиму роботи S10 та визначення значення відносного теплового строку служби TL

Додаток В Граничні значення електромагнітної сумісності (EMC)

Додаток ZA Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ Сфера застосування основних вимог Директив EC

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних, модифікованих або нееквівалентних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60034-1:2016 (EN 60034-1:2010; EN 60034-1:2010/АС:2010) «Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60034-1:2010; EN 60034-1:2010/АС:2010 «Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance» (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 27 «Продукція важкого електромашинобудування».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 60034-1:2014 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні і робочі характеристики, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей міжнародний стандарт» та «Ця частина стандарту» замінено на «Цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 60034-1:2010; EN 60034-1:2010/АС:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних, модифікованих або нееквівалентних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧНІ ОБЕРТОВІ
Частина 1. Номінальні та робочі характеристики

ROTATING ELECTRICAL MACHINES
Part 1. Rating and performance

Чинний від 2017-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі обертові електричні машини, за винятком тих, на які поширюються інші стандарти ІЕС, наприклад ІЕС 60349 [10].

На машини, на які поширюється цей стандарт, також поширюються нові, уточнені або додаткові вимоги інших видань, наприклад ІЕС 60079 [8] та ІЕС 60092 [9].

Примітка. Якщо деякі розділи цього стандарту уточнено для спеціальних умов експлуатації машин, наприклад під впливом радіації або в космічному просторі, усі інші розділи застосовують, якщо вони не суперечать таким уточненням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60027-1 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 1: General

IEC 60027-4 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 4: Rotating electrical machines

IEC 60034-2 (all parts) Rotating electrical machines — Part 2: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)

IEC 60034-3 Rotating electrical machines — Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines

IEC 60034-5 Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) — Classification

IEC 60034-8 Rotating electrical machines — Part 8: Terminal markings and direction of rotation

IEC 60034-12 Rotating electrical machines — Part 12: Starting performance of single-speed threephase cage induction motors

IEC 60034-15 Rotating electrical machines — Part 15: Impulse voltage withstand levels of form-wound stator coils for rotating a.c. machines

IEC 60034-17 Rotating electrical machines — Part 17: Cage induction motors when fed from converters — Application guide

IEC 60034-18 (all parts) Rotating electrical machines — Part 18: Functional evaluation of insulating systems

IEC 60034-30 Rotating electrical machines — Part 30: Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors (IE-code)

IEC 60038 IEC standard voltages

IEC 60050-411:1996 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 411: Rotating machines

IEC 60060-1 High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60072 (all parts) Dimensions and output series for rotating electrical machines

IEC 60079 (all parts) Explosive atmospheres

IEC 60085 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation

ІЕС 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60204-11 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV

IEC 60335-1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements

IEC 60445 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of equipment terminals and conductor terminals

IEC 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60971 Semiconductor convertors. Identification code for convertor connections

IEC 61293 Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply — Safety requirements

CISPR 11 Industrial, scientific and medical equipment — Radiofrequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

CISPR 14 (all parts) Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus

CISPR 16 (all parts) Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60027-1 Літерні познаки, застосовувані в електротехніці. Частина 1. Загальні положення

ІЕС 60027-4 Літерні познаки, застосовувані в електротехніці. Частина 4. Познаки величин, застосовувані для обертових електричних машин

ІЕС 60034-2 (усі частини) Машини електричні обертові. Частина 2. Методи визначення втрат та коефіцієнта корисної дії обертових електричних машин під час випробування (за винятком машин для тягових транспортних засобів)

ІЕС 60034-3 Машини електричні обертові. Частина 3. Спеціальні вимоги до синхронних генераторів із приводом від парових та газових турбін

ІЕС 60034-5 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (IP-код). Класифікація

ІЕС 60034-8 Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання

ІЕС 60034-12 Машини електричні обертові. Частина 12. Пускові характеристики одношвидкісних трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором

ІЕС 60034-15 Машини електричні обертові. Частина 15. Граничні рівні імпульсної напруги шаблонних котушок статора для обертових машин змінного струму

ІЕС 60034-17 Машини електричні обертові. Частина 17. Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором і живленням через перетворювачі. Настанова щодо застосування

ІЕС 60034-18 (усі частини) Машини електричні обертові. Частина 18. Оцінювання функціонування ізоляційних систем

ІЕС 60034-30 Машини електричні обертові. Частина 30. Класи ефективності одношвидкісних трифазних асинхронних двигунів із короткозамкненим ротором (код ІЕ)

ІЕС 60038 Еталонна напруга згідно з ІЕС

ІЕС 60050-411 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Розділ 411. Обертові машини

ІЕС 60060-1:2010 Методи випробування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування

ІЕС 60072 (усі частини) Розміри та ряди вихідних потужностей обертових електричних машин

ІЕС 60079 (усі частини) Вибухонебезпечні середовища

ІЕС 60085 Ізоляція електрична. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки

ІЕС 60204-1 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60204-11 Електрообладнання промислових машин. Безпека. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання, працюючого за напруг понад 1 000 В змінного струму або 1 500 В постійного струму та не вище ніж 36 кВ

ІЕС 60335-1 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60445 Основні положення та правила безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначення. Позначення виводів обладнання та кінців провідників

ІЕС 60664-1 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60971 Напівпровідникові перетворювачі. Ідентифікаційний код для з’єднання перетворювачів

ІЕС 61293 Маркування електричного обладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги щодо безпеки

CISPR 11 Устатковання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання

CISPR 14 (усі частини) Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури.

CISPR 16 (усі частини) Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online