ДСТУ 8988:2020 Метрологія. Радіометри забрудненості альфа-та/або бета-активними речовинами і радіометри спеціальної призначеності (сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками. Методика повірк...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
РАДІОМЕТРИ ЗАБРУДНЕНОСТІ
АЛЬФА- ТА/АБО БЕТА-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
І РАДІОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
(СИГНАЛІЗАТОРИ ЗАБРУДНЕНОСТІ)
З АНАЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Методика повірки

ДСТУ 8988:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології (ННЦ «Інститут метрології»)»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 лютого 2020 р. № 49 з 2021–06–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Операції повірки

5 Засоби повірки

6 Вимоги до кваліфікації персоналу

7 Умови проведення повірки

8 Вимоги щодо безпеки

9 Підготовка до проведення повірки

10 Проведення повірки

11 Опрацювання результатів вимірювання

12 Оформлення результатів повірки

Додаток А (обов’язковий) Форма протоколу повірки

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовний для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки — радіометрів забрудненості альфа- та/або бета-активними речовинами і радіометрів спеціальної призначеності (сигналізаторів забрудненості) з аналогічними характеристиками, що перебувають в експлуатації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ РАДІОМЕТРИ ЗАБРУДНЕНОСТІ АЛЬФА- ТА/АБО БЕТА-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
І РАДІОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ (СИГНАЛІЗАТОРИ ЗАБРУДНЕНОСТІ)
З АНАЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Методика повірки

METROLOGY ALPHA- AND/OR BETA-ACTIVE CONTAMINATION RADIOMETERS SUBSTANCES
AND RADIOMETERS OF SPECIAL PURPOSE (POLLUTION INDICATORS) WITH SIMILAR CHARACTERISTICS
Verification procedure

Чинний від 2021–06–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на радіометри забрудненості альфа- та/або бета-активними речовинами і радіометри спеціальної призначеності (сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками (далі — радіометри) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [1].

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повіряльними лабораторіями, які відповідно до [2] проводять повірку радіометрів.

1.4 Під час повірки радіометрів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на радіометри та засоби повірки, зазначені у розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповіряльний інтервал радіометрів визначають відповідно до [3].

1.6 Вимоги щодо безпеки повірки подано у розділі 9 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті подано посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 7216:2011 Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радіометри радіаційного контролю. Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи