ДСТУ 8389:2015 Пек кам`яновугільний електродний. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕК КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ
ЕЛЕКТРОДНИЙ
Технічні умови

ДСТУ 8389:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» (ДП «УХІН»), Технічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12)

РОЗРОБНИКИ: Л. Банніков, канд. техн. наук; І. Ваховська, М. Гапотченко, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Клемешова; А. Мартинова, канд. техн. наук; І. Пітюлін, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10200-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Правила приймання і методи відбирання проб

8 Методи контролювання

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕК КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОДНИЙ
Технічні умови

ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ
Технические условия

ELECTRODE COAL-TAR PITCH
Specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на кам'яновугільний електродний пек (далі — пек), який одержують під час перероблення кам'яновугільної смоли та використовують для виробництва анодної маси, вугільної та графітованої продукції, конструкційних вуглеграфітових матеріалів, електровугільних виробів та для інших потреб.

Пек є багатокомпонентною системою висококиплячих конденсованих ароматичних сполук та продуктів їх ущільнення.

Структурної та емпіричної формули пек не має.

Молекулярна маса (за міжнародними атомними масами 2005 р.) становить 570—590 (середня). Вимоги щодо безпечності пеку під час його виготовлення та використання, а також вимоги щодо охорони довкілля викладено в розділах 4, 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про пожежну безпеку»

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови (ГОСТ 10167-4-97, IDT)

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування

ДСТУ 5030:2008 Пек. Метод визначання дистиляційних характеристик

ДСТУ 5031:2008 Пек. Метод визначання в'язкості в апараті Брукфільд Термосель

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7654:2014 Пек кам'яновугільний. Метод визначання зольності

ДСТУ 7663:2014 Пек кам'яновугільний. Метод визначання виходу летких речовин

ДСТУ 7727:2015 Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 8390:2015 Пек кам'яновугільний. Метод визначання масової частки речовин, не розчинних у толуолі

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT) (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне марковання хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 31340-2007, IDT)

ДСТУ ISO 6257:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Відбирання проб (ISO 6257:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6998:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення коксового числа (ISO 6998:1997, ISO 6998:1997/Cor1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 8006:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення вмісту золи (ISO 8006:1985, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, M1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013—85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.058-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний, скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения . содержания воды (Нафта і нафтопродукти. Метод визначання вмісту води)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия (Реактиви. Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия (Ксилол нафтовий. Технічні умови)

ГОСТ 9880-76 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия (Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови)

ГОСТ 9950-83 Пек каменноугольный. Методы определения температуры размягчения (Пек кам'яновугільний. Методи визначання температури розм'якшення)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 147110-78 Толуол нефтяной. Технические условия (Толуол нафтовий. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28572-90 Пек каменноугольный. Диэлектрический метод определения массовой доли веществ, не растворимых в хинолине (Пек кам'яновугільний. Діелектричний метод визначання масової частки речовин, не розчинних у хіноліні)

СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления (Числа. Правила запису та заокруглення)

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металурпї. Санітарні правила

НАПБ 01.039-2001 Правила пожежної безпеки для коксохімічних виробництв

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві

НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

СП № 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online