ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Електромагнітна сумісність
ВИМОГИ ДО ПОБУТОВИХ
ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
ТА АНАЛОГІЧНОЇ АПАРАТУРИ
Частина 1. Емісія завад

ДСТУ EN 55014-1:2019
(EN 55014-1:2017, IDT;
CISPR 14-1:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 грудня 2020 р. № 467 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN 55014-1:2017 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission (Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

3.1 Загальні положення

3.2 Загальні терміни та визначення понять

3.3 Терміни та визначення понять, пов’язані з аналізуванням короткочасної завади

3.4 Терміни та визначення понять, пов’язані з типами портів

3.5 Терміни та визначення понять, пов’язані зі складальними частинами та пристроями, з’єднаними з EUT

3.6 Терміни та визначення понять, пов’язані з умовами роботи

3.7 Терміни та визначення понять, пов’язані з іграшками

3.8 Інші терміни та визначення понять

3.9 Скорочення

4 Норми збурень

4.1 Загальні вимоги

4.2 Застосування норм

4.3 Неперервне збурення

4.4 Переривчасті збурення

5 Випробувальне обладнання та методики вимірювання

5.1 Випробувальне обладнання

5.2 Установлення та вимірювання кондуктивних збурень

5.3 Установлення та вимірювання випромінюваних збурень

5.4 Процедури вимірювання та оцінювання результатів

6 Робочі умови

6.1 Загальні положення

6.2 Робота від мережі живлення

6.3 Робота від батареї

6.4 Регулятори швидкості

6.5 Багатофункціональне обладнання

6.6 Обладнання з умонтованими світильниками

7 Інтерпретація норм радіозбурень CISPR

7.1 Значення норми CISPR

7.2 Типові випробування

7.3 Оцінювання відповідності нормам для обладнання великосерійного виробництва

8 Похибка вимірювання

Додаток А (обов’язковий) Стандартні робочі умови та нормальні навантаження для конкретного обладнання

Додаток В (обов’язковий) Частота проходження короткочасних завад спеціального обладнання

Додаток С (довідковий) Настанова для вимірювання переривчастих збурень(короткочасних завад)

Додаток D (довідковий) Приклад застосування методики верхнього квартиля

Додаток ZA (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDТ) «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 55014-1:2017 (версія en) «Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромаг­нітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

У цьому національному стандарті зазначені вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «EN 55014-1», «ця частина CISPR 14» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN 55014-1:2017 у цей національний вступ внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту: «Цей стандарт розроблено в рамках доручення, виданого Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі CENELEC»;

— вилучено поправку CISPR 14-1:2016/COR1:2016 до CISPR 14-1:2016 як таку, що не стосується версії (еn);

— вилучено «Передмову» до CISPR 14-1:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, на які є посилання у цьому стандарті».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
ВИМОГИ ДО ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ,
ЕЛЕКТРИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА АНАЛОГІЧНОЇ АПАРАТУРИ
Частина 1. Емісія завад

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,
ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS
Part 1. Emission

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, які застосовують до випромінення радіочастотних збурень у діапазоні частот 9 кГц — 400 ГГц від електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури, як визначено нижче, незалежно від того, чи живляться вони змінним чи постійним струмом (зокрема від батареї).

У межах цього стандарту, де б не застосовувався термін «обладнання», він охоплює конкретніші терміни «прилад», «побутові чи аналогічні прилади», «електричний інструмент», «іграшки» та «апаратура».

Цей стандарт застосовують до такого обладнання:

— побутові електроприлади чи аналогічне обладнання;

— електричні інструменти;

— аналогічна апаратура.

Сфера застосування цього стандарту також поширюється на окремі частини зазначеного вище обладнання, такого як двигуни та комутаційні пристрої (наприклад, силові або захисні реле), однак жодних вимог до емісії завад не треба застосовувати до таких окремих частин, якщо іншого не передба­чено цим стандартом.

Зі сфери застосування цього стандарту вилучено:

— обладнання, для якого всі вимоги щодо емісії завад у радіочастотному діапазоні явно сформу­льовано в інших стандартах CISPR;

— обладнання, призначене для застосування лише на транспортному засобі, морському чи повітря­ному судні;

— вплив електромагнітних явищ, пов’язаний з безпекою обладнання.

Для багатофункціонального обладнання може знадобитися виконання положень цього та інших стандартів. Детальні пояснення наведено в 6.5.

Вимоги до випромінюваної емісії завад у цьому стандарті не призначено для застосовування до навмисних передавань від радіопередавача, як визначено в ITU, а також до будь-яких помилкових емісій завад, пов’язаних із цими навмисними передаваннями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

CISPR 16-1-1:2015 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

CISPR 16-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling devices for conducted disturbance measurements

CISPR 16-1-3:2004 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Disturbance power

CISPR 16-1-3:2004/AMD1:2016

CISPR 16-1-4:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR 16-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurements

CISPR 16-2-2:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity — Measurement of disturbance power

CISPR 16-2-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated disturbance measurements

CISPR 16-2-3:2010/AMD1:2010

CISPR 16-2-3:2010/AMD2:2014

CISPR 16-4-2:2011 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Measurement instrumentation uncertainty

CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014

CISPR 32:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission requirements

IEC 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 60050-161:1990/AMD1:1997

IEC 60050-161:1990/AMD2:1998

IEC 60050-161:1990/AMD3:2014

ІЕС 60050-161:1990/AMD4:2014

ІЕС 60050-161:1990/AMD5:2015

ІЕС 60335-2-76:2002 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers

IEC 60335-2-76:2002/AMD1:2006

IEC 60335-2-76:2002/AMD2:2013

IEC 61000-4-20:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing and measurement techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (ТЕМ) waveguides

IEC 61000-4-22:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-22: Testing and measurement techniques — Radiated emission and immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CISPR 16-1-1:2015 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-1. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Вимірювальна апаратура

CISPR 16-1-2:2014 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Пристрої зв’язку для вимірювання кондуктивних збурень

CISPR 16-1-3:2004 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-3. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Допоміжне обладнання. Потужність збурень

CISPR 16-1-3:2004/AMD1:2016

CISPR 16-1-4:2010 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-4. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Антени та випробувальні майданчики для вимірювання випромінюваних збурень

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR 16-2-1:2014 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних збурень

CISPR 16-2-2:2010 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-2. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання потужності збурень

CISPR 16-2-3:2010 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-3. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання випромінюваних збурень

CISPR 16-2-3:2010/AMD1:2010

CISPR 16-2-3:2010/AMD2:2014

CISPR 16-4-2:2011 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 4-2. Невизначеності, статистика та моделювання норм. Невизначеність вимірювальних приладів

CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014

CISPR 32:2015 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад

ІЕС 60050-161:1990 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 60050-161:1990/АМD1:1997

ІЕС 60050-161:1990/АМD2:1998

ІЕС 60050-161:1990/AMD3:2014

ІЕС 60050-161:1990/АМD4:2014

ІЕС 60050-161:1990/АМD5:2015

ІЕС 60335-2-76:2002 Побутова та аналогічна електрична апаратура. Безпека. Частина 2-76. Особливі вимоги до блоків живлення електричного огородження

ІЕС 60335-2-76:2002/AMD1:2006

ІЕС 60335-2-76:2002/AMD2:2013

ІЕС 61000-4-20:2010 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-20. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію в ТЕМ-камерах

ІЕС 61000-4-22:2010 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-22. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію в безвідпуннєвих камерах (FARs).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online