ДСТУ 4482:2005 Премікси. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРЕМІКСИ
Технічні умови

ДСТУ 4482:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Національний аграрний університет, Одеська національна акаде мія харчових технологій, Науково-виробнича фірма МП TOB «Комбіко», Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, Державний науково-дослідний контрольний інститут вет- препаратів і кормових добавок

РОЗРОБНИКИ: Г. Гуменюк, д-р с.-г. наук (керівник розробки); І. Ібатуллін, д-р с.-г. наук; Б. Єго- ров, д-р техн. наук; М. Косенко, д-р вет. наук; С. Мельничук, канд. біол. наук; Т. Левицький, канд. с.-г наук; Ю. Новожицька, канд. вет. наук; А. Котляров, канд. вет. наук; Д. Кучерук; Т. Кошель; Г. Головатюк; В. Браженко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338 з 2006-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2653.0-85)

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях
інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав
власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього природного середовища

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Правила транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

10 Вказівки щодо застосування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРЕМІКСИ
Технічні умови

ПРЕМИКСЫ
Технические условия

PREMIX
Specifications

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на премікси — однорідну суміш подрібнених до необхідної крупності біологічно активних речовин (вітамінів, амінокислот, солей мікроелементів, ферментних препаратів тощо) з наповнювачем, виготовлених за науково обґрунтованими рецептурами.

Премікси використовують для збагачення комбікормів, кормосумішей, білково-вітамінних добавок для сільськогосподарських, домашніх тварин, птиці, хутрових звірів, риби, ракоподібних та лабораторних тварин. Вимоги до преміксів, які гарантують безпеку для життя тварин і здоров’я населення, охоро ну навколишнього природного середовища, викладені у 4.6 (таблиця 2) і розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1203-92 Кормовий концентрат метанового бродіння (КМБ-12) — вітамін В12. Загальні технічні умови

ДСТУ 2178-93 (ГОСТ 127.1-93) Сірка технічна. Відбір та підготовка проб

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення

ДСТУ 3016-95 Висівки кормові пшеничні і житні. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3768-2004 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вы бросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Пра вила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Оцтова кислота. ТУ)

ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Натрій оцтовокислий 3-водний. ТУ)

ГОСТ 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия (Натрію тіосульфат кристалічний. ТУ)

ГОСТ 435-77 Марганец (II) сернокислый 5-водный. Технические условия (Марганець (II) сірчанокислий 5-водний. ТУ)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий тех нічний. ТУ)

ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия (Срібло азотнокисле. ТУ)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. ТУ)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. ТУ)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. ТУ)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. ТУ)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. ТУ)

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия (Силікагель технічний. ТУ)

ГОСТ 4107-78 Бария гидроокись 8-водная. Технические условия (Барію гідроксид 8-водний. ТУ)

ГОСТ 4108-72 Барий хлорид 2-водный. Технические условия (Барію хлорид 2-водний. ТУ)

ГОСТ 4147-74 Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия (Залізо (III) хлорид 6-водний. ТУ)

ГОСТ 4148-78 Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Залізо (II) сірчано кисле 7-водне. ТУ)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь сірчанокисла 5- водна. ТУ)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. ТУ)

ГОСТ 4174-77 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Цинк сірчанокислий 7-водний. ТУ)

ГОСТ 4198-75 Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Калій фос форнокислий однозаміщений. ТУ)

ГОСТ 4201-79 Натрий углекислый кислый. Технические условия (Натрій вуглекислий кислий. ТУ)

ГОСТ 4202-75 Калий йодноватокислый. Технические условия (Калій йоднуватокислий. ТУ)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. ТУ)

ГОСТ 4206-75 Калий железосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізисто- ціанистий 3-водний. ТУ)

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізистоціанистий 3-водний. ТУ)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. ТУ) ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. ТУ)

ГОСТ 4236-77 Свинец (II) азотнокислый. Технические условия (Свинець (II) азотнокислий. ТУ)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. ТУ)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. ТУ)

ГОСТ 4462-78 Кобальт (II) сернокислый 7-водный. Технические условия (Кобальт сірчано кислий 7-водний. ТУ)

ГОСТ 4523-77 Магний сернокислый 7-водный. Технические условия (Магній сірчанокислий 7-водний. ТУ)

ГОСТ 4525-77 Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия (Кобальт хлористий 6- водний. ТУ)

ГОСТ 4526-75 Магний оксид. Технические условия (Магнію оксид. ТУ)

ГОСТ 5407-78 Кобальт (II) углекислый основной водный. Технические условия (Кобальт (II) вуглекислий основний водний. ТУ)

ГОСТ 5815-77 Ангидрид уксусный. Технические условия (Ангідрид оцтовий. ТУ) ГОСТ 5955-75 Бензол. Технические условия (Бензол. ТУ)

ГОСТ 6016-77 Спирт изобутиловый. Технические условия (Спирт ізобутиловий. ТУ)

ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия (Вугілля актив не деревне дроблене. ТУ)

ГОСТ 6419-78 Магний углекислый основной водный. Технические условия (Магній вуглекис лий основний водний. ТУ)

ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна. ТУ)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. ТУ)

ГОСТ 6981-94 Купорос железный технический. Технические условия (Купорос залізний тех нічний. ТУ)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online