ДСТУ ISO 12944-3:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Критерії проектування (ISO 12944-3:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Фарби та лаки
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАХИСНИМИ ЛАКОФАРБОВИМИ
СИСТЕМАМИ
Частина 3. Критерії проектування

ДСТУ ISO 12944-3:2019
(ISO 12944-3:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2020 р. № 500 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12944-3:2017 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 3: Design considerations (Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Критерії проектування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 12944-3:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Загальні критерії проектування для захисту від корозії

5.1 Загальні положення

5.2 Доступність

5.3 Обробляння проміжків

5.4 Запобіжні заходи щодо утримання відкладень та води

5.5 Дефекти поверхні

5.6 Болтові з’єднання

5.7 Коробчасті та порожнисті елементи

5.8 Щілини

5.9 Ребра жорсткості

5.10 Запобігання електрохімічній корозії

5.11 Маніпуляційні операції, транспортування та монтування

Додаток А (довідковий) Доступність. Типові відстані, необхідні для інструментів під час проведення антикорозійних робіт

Додаток В (довідковий) Рекомендовані мінімальні розміри отворів для доступу до обмежених зон

Додаток С (довідковий) Мінімальні відстані для вузьких проміжків між поверхнями

Додаток D (довідковий) Конструктивні особливості, які можна використовувати, щоб уникнути накопичення відкладень або затримання води

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ ISO 12944-3:2019 (ISO 12944-3:2017, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Критерії проектування», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо ISO 12944-3:2017 (версія en) «Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 3: Design considerations».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 168 «Лаки та фарби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову» і «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 12944-3:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 12944-3:2017

Незахищена сталь в атмосфері, у воді та ґрунті піддається корозії, що може призвести до пошкодження. Для уникнення корозійного пошкодження сталеві конструкції зазвичай захищають так, щоб вони витримували корозійні навантаження, яким піддаються протягом терміну служби конструкції.

Є різні способи захисту сталевих конструкцій від корозії. Стандарт ISO 12944 (всі частини) стосується захисту лакофарбовими системами й охоплює в різних частинах всі функції, важливі для досягнення належного захисту від корозії. Можливі додаткові або інші заходи, але вони потребують особливої уваги на підставі угоди між зацікавленими сторонами.

З метою забезпечення ефективного протикорозійного захисту металоконструкцій власники таких споруд, планувальники, консультанти, компанії, що виконують роботи з захисту від корозії, інспектори захисних покриттів та виробники лакофарбових матеріалів повинні мати в своєму розпорядженні сучасну інформацію в стислому вигляді щодо захисту від корозії лакофарбовими системами. Дуже важливо, щоб така інформація була за можливості повною, однозначно й легко зрозумілою, щоб уникнути труднощів і непорозумінь між сторонами, які мають стосунок до практичної реалізації захисних робіт.

Стандарт ISO 12944 (всі частини) призначено для надання цієї інформації у вигляді серії інструкцій. Його розроблено для тих, хто має певні технічні знання. Також передбачено, що користувач ISO 12944 (всі частини) вже знайомий з іншими відповідними міжнародними стандартами, зокрема з тими, що стосуються підготування поверхні. Хоча ISO 12944 (всі частини) не стосується фінансових та контрактних аспектів, треба зауважити, що значні наслідки недостатнього захисту від корозії, невідповідність вимогам та рекомендаціям, наданим в ISO 12944 (всі частини), можуть призвести до серйозних фінансових наслідків.

ISO 12944-1 визначає загальну сферу застосування ISO 12944. У цій частині подано деякі основні терміни та визначення, а також загальний вступ до інших частин ISO 12944. Крім того, він містить загальні положення щодо охорони здоров’я, безпеки та захисту навколишнього середовища, а також настанову з використання ISO 12944 (всі частини) для цього проекту.

Цей стандарт містить вказівки щодо мінімізації ризику корозії за допомогою відповідних проектних заходів сталевих структур, призначених для покривання захисними лакофарбовими системами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАХИСНИМИ ЛАКОФАРБОВИМИ СИСТЕМАМИ
Частина 3. Критерії проектування

PAINTS AND VARNISHES
СORROSION PROTECTION OF STEEL STRUCTURES
BY
PROTECTIVE PAINT SYSTEMS
Part 3. Design considerations

Чинний від 2021–11–01

1 СФEРА ЗАСТОСУBАННЯ

Цей стандарт визначає основні критерії проектування сталевих конструкцій, покритих захисними лакофарбовими системами для запобігання передчасній корозії та руйнуванню покриття чи конструкції. У ньому наведено приклади відповідного та невідповідного дизайну, вказуючи на те, як можна уникнути проблем із застосуванням, оглядом і технічним обслуговуванням лакофарбових систем. Також розглядають проектні заходи, що полегшують поводження зі сталевими конструкціями та їх транспортування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods

ISO 8501-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings

ISO 8501-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections

ISO 12944-1 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 1: General introduction

ISO 12944-2 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 2: Classification of environments

ISO 12944-4 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 4: Types of surface and surface preparation

ISO 12944-5 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 5: Protective paint systems

ISO 12944-6 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 6: laboratory performance test methods

ISO 12944-7 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 7: Execution and supervision of paint work ISO

12944-8 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 8: Development of specifi cations for new work and maintenance

ISO 12944-9 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for off shore and related structures

ISO 14713-1 Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures — Part 1: General principles of design and corrosion resistance

ISO 14713-2 Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures — Part 2: Hot dip galvanizing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1461 Гальванічні покриття зануренням у гарячий розплав виробів з чавуну і сталі. Технічні умови та методи випробування

ISO 8501-1 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені ржавіння та ступені підготування непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів

ISO 8501-3 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Ступінь підготування зварних швів, ребер та інших ділянок, які мають дефекти поверхні

ISO 12944-1 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ

ISO 12944-2 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 2. Класифікація середовищ

ISO 12944-4 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування

ISO 12944-5 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи

ISO 12944-6 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 6. Лабораторні методи випробувань

ISO 12944-7 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт

ISO 12944-8 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування

ISO 12944-9 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 9. Захисні лакофарбові системи та лабораторні методи випробувань для офшорних та подібних конструкцій

ISO 14713-1 Покриття цинкові. Настанови та рекомендації щодо захисту від корозії конструкцій з чавуну і сталі. Частина 1. Загальні основи проектування і стійкості проти корозії

ISO 14713-2 Покриття цинкові. Настанови та рекомендації щодо захисту від корозії конструкцій з чавуну і сталі. Частина 2. Гаряче цинкування зануренням.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online