ДСТУ ISO 12944-4:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Фарби та лаки
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАХИСНИМИ ЛАКОФАРБОВИМИ
СИСТЕМАМИ
Частина 4. Типи поверхні та її готування

ДСТУ ISO 12944-4:2019
(ISO 12944-4:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2020 р. № 500 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12944-4:2017 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 4: Types of surface and surface preparation (Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 12944-4:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Типи поверхонь для підготування

5.1 Загальні положення

5.2 Непофарбовані (непокриті) поверхні

5.3 Поверхні з металевим покриттям

5.4 Поверхні, пофарбовані міжопераційною ґрунтовкою

5.5 Інші пофарбовані поверхні

5.6 Поверхні з хімічним обробленням

6 Методи підготування поверхні

6.1 Загальні положення

6.2 Очищення водою, розчинником та хімічне очищення

6.3 Механічне очищення

7 Ступені підготування поверхні

7.1 Загальні положення

7.2. Поверхні без покриття

7.3 Поверхні з металевим покриттям

7.4 Поверхні, пофарбовані міжопераційною ґрунтовкою

7.5 Інші пофарбовані поверхні

8 Профіль поверхні (шорсткість) та класи профілю поверхні

9 Оцінювання підготовлених поверхонь

10 Тимчасовий захист підготовлених поверхонь від корозії та/або забруднень

11 Підготування тимчасово або частково захищених поверхонь перед подальшим нанесенням лакофорбових матеріалів

12 Підготування поверхонь з гарячим цинкуванням

12.1 Поверхні без витримки в атмосферних умовах

12.2 Поверхні з витримкою в атмосферних умовах

13 Підготування поверхонь з термічним металевим (цинк та алюміній) напиленням

14 Підготування поверхонь з гальванічним цинкуванням та шерардизованих

15 Підготування інших пофарбованих поверхонь

16 Рекомендації щодо забруднення та охорони довкілля

17 Здоров’я та безпека

Додаток А (обов’язковий) Стандартні ступені підготування для первинного (загального) підготування поверхні

Додаток B (обов’язковий) Стандартні ступені підготування для вторинного (часткового) підготування поверхні

Додаток C (довідковий) Процедури видалення сторонніх шарів та чужорідних матеріалів, власних шарів та забруднювачів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 12944-4:2019 (ISO 12944-4:2017, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 12944-4:2017 (версія en) «Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 4: Types of surface and surface preparation».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 168 «Лаки та фарби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 12944-4:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 12944-4:2017

Незахищена сталь в атмосферних умовах, у воді та в ґрунті піддається корозії, що може призвести до її руйнування. Щоб уникнути корозійного руйнування, сталеві конструкції зазвичай захищають так, щоб вони могли витримати корозійні навантаження, яким піддаються протягом терміну служби конструкції.

Є різні способи захисту сталевих конструкцій від корозії. ISO 12944 (всі частини) стосується захисту лакофарбовими системами та охоплює в різних частинах всі особливості, важливі для досягнення адекватного захисту від корозії. Можливе застосування додаткових або інших заходів, які потребують конкретного погодження між зацікавленими сторонами.

Для забезпечення ефективного антикорозійного захисту металоконструкцій їх власники, планувальники, консультанти, компанії, що виконують роботи з захисту від корозії, інспектори захисних покриттів та виробники матеріалів для покриттів повинні мати в своєму розпорядженні сучасну інформацію в стислому вигляді про захист від корозії системами фарб. Дуже важливо, щоб така інформація була якнайповнішою, однозначною і легко зрозумілою, щоб уникнути труднощів і непорозумінь між сторонами, які мають стосунок до практичної реалізації робіт із захисту.

ISO 12944 (всі частини) призначено для надання цієї інформації у вигляді серії інструкцій. Його розроблено для тих, хто має певні технічні знання. Також передбачено, що користувач ISO 12944 (всі частини) знайомий з іншими відповідними міжнародними стандартами, зокрема з тими, що стосуються готування поверхні.

Хоча ISO 12944 (всі частини) не стосується до фінансових та контрактних питань, треба зауважити, що через значні наслідки недостатнього захисту від корозії, невідповідності вимогам та рекомендаціям, наведеним в ISO 12944 (всі частини), може призвести до серйозних фінансових наслідків.

ISO 12944-1 визначає загальну сферу застосування ISO 12944. В ньому наведено деякі основні терміни й визначення та загальний вступ до інших частин ISO 12944. Крім того, він містить загальні положення про здоров’я, безпеку та охорону довкілля, а також рекомендації щодо використання ISO 12944 (всі частини) для певного проекту.

Цей документ описує різні типи поверхні, що підлягають захисту, і надає інформацію про способи готування поверхні, такі як хімічне та механічне очищення. Він стосується ступенів підготування поверхні, профілю поверхні (шорсткості), оцінювання підготовлених поверхонь, тимчасового захисту підготовлених поверхонь, готування тимчасово захищених поверхонь для нанесення подальших покриттів, готування наявних покриттів на металевій поверхні та екологічних аспектів. Наскільки це можливо, посилання мають бути на основні міжнародні стандарти щодо готування поверхні сталевих субстратів до застосування фарб і супутніх матеріалів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАХИСНИМИ ЛАКОФАРБОВИМИ СИСТЕМАМИ
Частина 4. Типи поверхні та її готування

PAINTS AND VARNISHES
CORROSION PROTECTION OF STEEl STRUCTURES
BY PROTECTIVE PAINT SYSTEMS
Part 4. Types of surface and surface preparation

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт охоплює такі типи поверхонь сталевих конструкцій із вмістом вуглецю або низьколегованої сталі та їх підготування:

— поверхні без покриття;

— поверхні з термічно напиленим цинком, алюмінієм або їхніми сплавами;

— поверхні з гарячим цинкуванням; — поверхні з гальванічним цинкуванням;

— шерардизовані поверхні; — поверхні, пофарбовані міжопераційною ґрунтовкою;

— інші пофарбовані поверхні.

Цей стандарт визначає ступені підготування поверхні, але не визначає жодних вимог до стану субстрату перед готуванням поверхні.

Цей стандарт не охоплює поверхонь з високим ступенем полірування та загартовані поверхні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods

ISO 2063 (all parts) Thermal spraying — Zinc, aluminium and their alloys

ISO 4628-1 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 1: General introduction and designation system

ISO 4628-2 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 2: Assessment of degree of blistering

ISO 4628-3 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 3: Assessment of degree of rusting

ISO 4628-4 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 4: Assessment of degree of cracking

ISO 4628-5 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 5: Assessment of degree of fl aking

ISO 4628-6 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method

ISO 8501-1:2007 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings

ISO 8501-2:1994 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 2: Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings

ISO 8501-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections

ISO 8501-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and fl ash rust grades in connection with high-pressure water jetting

ISO 8504 (all parts) Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface preparation methods

ISO 12944-1 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 1: General introduction

ISO 16276 (all parts) Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating

EN 10238 Automatically blast-cleaned and automatically prefabrication primed structural steel products.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1461 Покриття гарячого цинкування на виробах з чавуну та сталі. Технічні вимоги та методи випробування

ISO 2063 (всі частини) Термічне напилення. Цинк, алюміній та їхні сплави

ISO 4628-1 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 1. Основні принципи та система оцінювання

ISO 4628-2 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирців

ISO 4628-3 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 3. Оцінювання ступеня ржавіння

ISO 4628-4 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування

ISO 4628-5 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 5. Оцінювання ступеня лущення

ISO 4628-6 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки

ISO 8501-1:2007 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені ржавіння та ступені підготування непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів

ISO 8501-2:1994 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 2. Ступінь підготування попередньо пофарбованих сталевих поверхонь після локалізованого (місцевого) видалення попередніх покриттів

ISO 8501-3 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Ступінь підготування зварних швів, ребер та інших ділянок, які мають дефекти поверхні

ISO 8501-4 Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 4. Вихідні стани поверхні, ступінь підготування і ступінь ржавіння щодо водоструминного оброблення високим тиском

ISO 8504 (всі частини) Підготування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготування поверхні

ISO 12944-1 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ

ISO 16276 (всі частини) Захист від корозії сталевих конструкцій за допомогою захисних лакофарбових систем. Оцінка та критерії прийнятності адгезії/когезії (міцності зчеплення) лакофарбового покриття

EN 10238 Автоматично абразивоочищені й автоматично заґрунтовані сталеві конструкційні вироби

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online