ДСТУ ISO 12944-8:2019 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування (ISO 12944-8:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Фарби та лаки
ЗАхИСТ вІД КОРОЗІЇ СТАЛевИх
КОНСТРУКЦІЙ ЗАхИСНИмИ
ЛАКОФАРбОвИмИ СИСТемАмИ
Частина 8. Розроблення специфікацій
для нових робіт та обслуговування

ДСТУ ISO 12944-8:2019
(ISO 12944-8:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПеРеДмОвА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2020 р. № 500 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12944-8:2017 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 8: Development of specifi cations for new work and maintenance (Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗмІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 12944-8:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Як розробити специфікацію для нової роботи чи обслуговування

5 Вміст специфікації

5.1 Постачання

Додаток А (довідковий) Основна інформація для внесення в специфікацію захисної лакофарбової системи для нових робіт та обслуговування

Додаток B (довідковий) Еталонні ділянки

Додаток С (довідковий) Блок-схема для планування нової роботи

Додаток D (довідковий) Блок-схема для планування роботи з обслуговування

Додаток E (довідковий) Класифікація середовищ. Контрольний список (згідно з ISO 12944-2)

Додаток F (довідковий) Рекомендована форма для специфікації захисної лакофарбової системи. Нова робота

Додаток G (довідковий) Рекомендована форма для специфікації захисної лакофарбової системи. Обслуговування

Додаток H (довідковий) Рекомендована форма для звіту про перебіг фарбувальних робіт та умови нанесення

Додаток I (довідковий) Рекомендована форма заключного звіту на роботу з корозійного захисту

Додаток J (довідковий) Рекомендована форма для детального звіту щодо огляду стану наявної захисної лакофарбової системи, охоплюючи оцінювання потреби в обслуговуванні

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ вСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 12944-8:2019 (ISO 12944-8:2017, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 12944-8:2017 (версія en) «Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 8: Development of specifi cations for new work and maintenance».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 168 «Лаки та фарби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO12944-8 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 12944-8:2017

Незахищена сталь в атмосферних умовах, у воді та в ґрунті піддається корозії, що може призвести до її руйнування. Щоб уникнути корозійного руйнування, сталеві конструкції зазвичай захищають так, щоб вони могли витримати корозійні навантаження, яким піддаються протягом терміну служби конструкції.

Є різні способи захисту сталевих конструкцій від корозії. ISO 12944 (всі частини) стосується захисту лакофарбовими системами та охоплює в різних частинах всі особливості, важливі для досягнення адекватного захисту від корозії. Можливе застосування додаткових або інших заходів, які потребують конкретного погодження між зацікавленими сторонами.

Для забезпечення ефективного антикорозійного захисту металоконструкцій їх власники, планувальники, консультанти, компанії, що виконують роботи із захисту від корозії, інспектори захисних покриттів та виробники матеріалів для покриттів повинні мати в своєму розпорядженні сучасну інформацію в стислому вигляді про захист від корозії лакофарбовими системами. Дуже важливо, щоб така інформація була якнайповнішою, однозначною та легкозрозумілою для уникнення труднощів і непорозумінь між сторонами, що мають стосунок до практичної реалізації робіт із захисту.

ISO 12944 (всі частини) призначено для надання цієї інформації у вигляді серії інструкцій. Його розроблено для тих, хто має певні технічні знання. Також передбачено, що користувач ISO 12944 (всі частини) знайомий з іншими відповідними міжнародними стандартами, зокрема з тими, що стосуються готування поверхні.

Хоча ISO 12944 (всі частини) не стосується до фінансових та контрактних питань, треба зауважити, що через значні наслідки недостатнього захисту від корозії, невідповідності вимогам та рекомендаціям, наведеним в ISO 12944 (всі частини), може призвести до серйозних фінансових наслідків.

ISO 12944-1 визначає загальну сферу застосування ISO 12944. В ньому наведено деякі основні терміни та визначення і загальний вступ до інших частин ISO 12944. Крім того, він містить загальні положення про здоров’я, безпеку та охорону довкілля, а також рекомендації щодо використання ISO 12944 (всі частини) для певного проекту.

Цей стандарт призначений як допомога під час складання специфікацій для захисту від корозії.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРбИ ТА ЛАКИ
ЗАхИСТ вІД КОРОЗІЇ СТАЛевИх КОНСТРУКЦІЙ
ЗАхИСНИмИ ЛАКОФАРбОвИмИ СИСТемАмИ
Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та обслуговування

PAINTS AND VARNISHES
CORROSION PROTECTION OF STEEl STRuCTuRES
By PROTECTIVE PAINT SySTEmS
Part 8. Development of specifications for new work and maintenance

Чинний від 2021–11–01

1 СФеРА ЗАСТОСУвАННя

Цей стандарт охоплює розроблення специфікацій для захисту від корозії сталевих конструкцій із застосуванням захисних лакофарбових систем. Він стосується нових робіт та обслуговування в заводських умовах чи на об’єкті, а також можна застосовувати щодо захисту від корозії окремих компонентів.

Цей стандарт охоплює захист від корозії сталевих конструкцій, що піддаються різним корозійним впливам, таким як навколишнє середовище, відкрите повітря та занурення у воду або заглиблення у ґрунт, а також спеціальні впливи, наприклад від дії середніх або високих температур. Розглянуто потребу в різних ступенях довговічності. Цей стандарт також охоплює сталеві поверхні з гарячим цинкуванням, термічно напиленим металевим покриттям, оцинковані або шерардизовані та попередньо пофарбовані сталеві поверхні.

У цьому стандарті розглянуто контрольні ділянки для оцінювання якості робіт із захисту від корозії та властивостей використовуваних захисних лакофарбових систем. Цей стандарт містить детальні блок-схеми для планування нових робіт та обслуговування, які враховують під час розроблення специфікації.

Цей стандарт також може бути використано як настанову, якщо виникають надзвичайний корозійний вплив або високі температури, або якщо захисні лакофарбові системи потрібно використовувати на інших субстратах, таких як кольорові метали чи бетон, для визначення відповідних специфікацій.

2 НОРмАТИвНІ ПОСИЛАННя

Наведений нижче нормативний документ потрібний для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12944-1 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 1: General introduction.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12944-1 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online