ДБН В.1.2-8:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров`я та захист довкілля

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Основні вимоги до будівель і споруд
ГІГІЄНА, ЗДОРОВ’Я ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

ДБН В.1.2-8:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП "НДІБК")

РОЗРОБНИКИ: Н. Гах, канд. техн. наук; О. Лісений, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник)

За участю: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (М.Савицький, д-р техн. наук)

2 ВНЕСЕНО: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 17.12.2021 № 25/1-21/26886) Міністерство охорони здоров’я України (лист від 15.12.2021 № 26-04/37536/2-21)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 24.11.2021 № 01-19846/=61-2)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62,від 16.05.2022 № 72

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:  з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.1.2-8-2008

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Загальні вимоги

3 Критерії основної вимоги

4 Побудова граничних значень критеріїв основної вимоги

5 Перевірка дотримання основної вимоги

ДОДАТОК А (довідковий) Перелік характеристик будівельних конструкцій та інженерних систем, що визначають основну вимогу до будівель і спорудд

ДОДАТОК Б (довідковий) Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Основні вимоги до будівель і споруд
ГІГІЄНА, ЗДОРОВ’Я ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Basic requirements for buildings and structures
HYGIENE, HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми визначають основні положення основної вимоги щодо забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля (далі – основна вимога) відповідно до Закону України «Про будівельні норми» [1].

1.2 Ці норми поширюються на будівлі та споруди у цілому та їх частини (конструктивні та інженерні системи) під час проектування та будівництва, а також встановлюють положення щодо дотримання функціональних параметрів об’єкта під час його експлуатації.

1.3 Вимоги цих норм застосовуються при проектуванні та будівництві разом із іншими будівельними нормами, що встановлюють вимоги до об’єктів: будівель, споруд, їх частин (конструктивних та інженерних систем) залежно від функціонального призначення.

1.4 Ці норми застосовують при встановленні у будівельних нормах обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві, а також використовуються при розробленні нормативних документів на конструктивні та інженерні системи.

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Будівлі і споруди повинні бути придатними для використання за призначенням з урахуванням, зокрема, безпеки для здоров’я людей, які задіяні протягом усього життєвого циклу об’єкта. Під час проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації об’єктів забезпечуються санітарно-екологічна безпека людини, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів щодо шкідливого впливу на людину та довкілля згідно з [2 ÷ 5].

2.2 Основна вимога щодо забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля полягає у тому, що об’єкти під час їх проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації не повинні бути загрозою гігієні, здоров’ю та безпеці людей, що перебувають всередині або ззовні об’єкта, та не повинні мати значний вплив на якість довкілля або на клімат.

Чинниками, що можуть становити загрозу або створювати вплив на якість довкілля або на клімат зокрема, є:

- виділення токсичного газу;

- виділення у повітря всередині або ззовні приміщення небезпечних речовин, летких органічних сполук, парникових газів або небезпечних часток; - виділення небезпечної радіації;

- виділення небезпечних речовин у ґрунтові води, морські води, поверхневі води або ґрунт;

- виділення небезпечних речовин у питну воду або інших речовин, що негативно впливають на питну воду;

- аварійного скидання стічних вод, твердих чи рідких відходів, виділення димових газів;

- вологості у частинах будівель або споруд чи на поверхнях всередині будівель або споруд.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online