Методичні рекомендації. Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів
загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками

Методичні рекомендації

Київ 2024

Зміст

Вступ

I. Нормативно-технічна база щодо будівництва та реконструкції закладів загальної середньої освіти

1.1 Нормативно-технічні вимоги до проектів нового будівництва шкільних закладів

1.2 Нормативно-технічні вимоги до проектів реконструкції (термомодернізації) будівель шкільних закладів

1.3 Умови та обмеження до впровадження проектних рішень при новому будівництві та реконструкції шкільних будівель

1.4 Визначення класу енергетичної ефективності будівель шкіл

1.5 Формування енергетичного сертифікату будівель шкіл

1.6 Вимоги до складу проектів будівництва та реконструкції шкіл

ІІ. Рекомендації щодо підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки будівель шкіл

2.1 Рекомендації по підвищенню енергоефективності шкільних будівель при новому проектуванні

2.2 Заходи по підвищенню енергоефективності шкільних будівель при виконанні проектів реконструкції (термомодернізації)

ІІІ. Рекомендації по вибору більш екологічно кращих будівельних матеріалів і виробів

3.1 Навіщо закуповувати більш екологічно кращі будівельні матеріали і вироби

3.2 Екологічні характеристики та більш екологічно кращі будівельні матеріали і вироби

3.3 Застосовування вимог до більш екологічно кращих характеристик згідно законодавства у сфері публічних закупівель

3.4 Екологічне маркування І типу та переваги товарів і виробів позначених ним

3.5 Екологічні декларації ІІ типу

3.6 Відповідальність користувача екологічного маркування

3.7 Потенціал поліпшення екологічних характеристик будматеріалів на стадіях життєвого циклу

3.8 Законодавство яке впливає на розвиток енергоефективного сталого будівництва і ринку екологічно сертифікованих будівельних матеріалів і виробів

3.9 Вплив публічних закупівель на досягнення цілей у сфері енергоефективності та охорони навколишнього природного середовища

IV. Підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів реконструкції / термомодернізації шкільних будівель

4.1 Склад техніко-економічного обґрунтування проектів нового будівництва та реконструкції шкільних будівель

4.2 Загальний опис та технічний аналіз проектних рішень

4.3 Фінансово-економічний аналіз проектних рішень

4.4 Опис організаційно-правових та функціональних рішень при розробці проектних рішень

4.5 Аналіз та управління ризиками при проектуванні та реалізації проектних рішень

4.6 Екологічні наслідки впровадження проектних рішень

4.7 Соціальні наслідки впровадження проектних рішень

V. Оцінка екологічного ефекту від реалізації проектів реконструкції / термомодернізації шкільних будівель

5.1 Загальний підхід до оцінки екологічного ефекту від впровадження проектних рішень

5.2 Визначення обсягів викидів парникових газів при впровадженні проектних рішень

Список використаних джерел

Додаток А. Конструктивні вузли системи утеплення

Додаток Б. Структура екологічних критеріїв для теплоізоляційних матеріалів, розроблених на основі методу оцінки життєвого циклу згідно з ISO 14040

Додаток В. Перелік чинних стандартів екологічного маркування на будівельну продукцію і сфера їх застосування

Вступ

Будівельна галузь за методом оцінювання життєвого циклу є найвпливовішою з точки зору використання ресурсів та енергії.

Порівняно з іншими країнами світу, енергоємність ВВП України є досить високою, що визначає низьку конкурентоспроможність економіки.

Починаючи з 2014 року, енергоефективність та енергозбереження стали пріоритетними напрямами подальшого функціонування вітчизняної економіки, проте рівень енергоємності ВВП України, за даними Світової енергетичної ради – WEC, лишається у 2-2,5 рази вищим, ніж у більшості європейських країн.

На те яким бути навчальному закладу впливає змовник через встановлення умови реалізації проекту та вимог до тих чи інших характеристик об'єкту реконструкції чи будівництва.

Чинні державні будівельні норми проектування нових і реконструкції існуючих будівель закладів освіти (крім дошкільних закладів) встановлені ДБН В.2.2-3:2018.

Критерії енергоефективного, зеленого і сталого будівництва визначаються стандартами. Застосування таких стандартів можуть доповнювати вимоги ДБН В.2.2-3 більш кращими показниками енерго- і ресурсозбереження, безпеки та поліпшених екологічними характеристиками щодо життєвого циклу об’єкта будування, що відповідає вимогам статей 23, 29 Закону України «Про публічні закупівлі». Такій підхід дозволить поліпшити ефективність закупівлі, заощаджувати на експлуатаційних витратах та створити більш здорове і комфортне середовище для навчання.

Типи закладів освіти згідно з ДБН В.2.2-3:

1. Заклади загальної середньої освіти (у тому числі з організацією інклюзивного навчання, шкіл-інтернатів, спеціалізованих шкіл: гімназій, ліцеїв та інших середніх закладів освіти).

2. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (далі – профтехучилища), навчальних закладів професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів та спеціалістів на виробництві (далі - навчальні комбінати).

3. Заклади вищої освіти (університетів, академій, інститутів, коледжів).

4. Заклади післядипломної освіти, у тому числі підрозділів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (далі – інститути післядипломної освіти).

5. Навчальні комплекси (центри), що включають декілька закладів одного або різних рівнів освіти, міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Викладений далі матеріал стосується лише 1-го типу закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (далі по тексту зустрічатиметься вживання за змістом термінів шкільні навчальні заклади або школи), а саме:

1. Початкова школа – заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту.

2. Гімназія – заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту.

3. Ліцей – заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.

Нормативно-технічна база щодо будівництва та реконструкції
закладів загальної середньої освіти

I Проектування, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти повинно виконуватись в межах законодавства України, яке встановлює правові, економічні, суспільні, організаційні та регуляторні засади:

1. Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг: Закон України «Про публічні закупівлі».

2. Щодо функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти: Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту».

3. Щодо містобудівної та архітектурної діяльності, нормування у будівництві та відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон України «Про будівельні норми»; Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

4. Щодо енергозбереження та діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель: Закон України «енергетичну ефективність»; Закон України «Про енергетичну ефективність будівель».

5. Щодо вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів згідно Технічних регламентів та інших нормативно-правових актів та нормативних документів, зокрема стандартів енергетичного і екологічного маркування.

1.1. Нормативно-технічні вимоги до проектів нового будівництва шкільних закладів

 Рішення, які застосовуються при проектуванні, будівництві, реконструкції, капітальному ремонті енергоефек- тивних будівель та споруд закладів загальної середньої освіти, повинні забезпечувати виконання вимог діючих державних будівельних норм та стандартів, а також відповідати найкращим практикам енергоефективного та більш екологічно кращого (зеленого) будівництва (як в Україні, так і за кордоном).

До основних державних вимог проектування нових і проведення реконструкції існуючих будівель закладів загальної середньої освіти відносяться наступні:

1. Дотримання вимог ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти».

2. Проектування основ і фундаментів закладів освіти, вибір типу та/чи конструкції фундаментів, способу підготовки основ (за потреби) слід проводити з урахуванням вимог:

- ДБН В.2.1-10-2018 «Основи та фундаменти споруд. Основні положення».

- ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online