ДСТУ ІЕС 60050-161:2003 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІЕС 60050-161:1990, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ІЕС 60050-161:2003 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІЕС 60050-161:1990, IDT)
Дата початку дії01.07.2005
Дата прийняття28.11.2003
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.11.2003 № 213
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа60050-161:2003
РозробникНауково-дослідний інститут аудіо та відеотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 7092:2009 Електромагнітна сумісність. Передавання сигналів низьковольтними електричними мережами. Рівні сигналів, смуги частот та норми електромагнітних завад (ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997), MOD; ІЕС 61000-3-8:1997, NEQ)

ДСТУ 7215:2011 Прилади індивідуального дозиметричного контролю. Дозиметри рентгенівського та гамма-випромінення індивідуальні електронні. Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (CІSPR 14-2:2001, ІDT)

ДСТУ EN 12015:2016 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад (EN 12015:2014, IDT)

ДСТУ EN 12016:2017 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість (EN 12016:2013, IDT)

ДСТУ EN 50065-1:2017 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках у діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот і електромагнітні збурення (EN 50065-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 50065-2-1:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у житловому й торговому середовищах і у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 50065-2-1:2003, IDT). З поправкою № 1

ДСТУ EN 50065-2-2:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі (EN 50065-2-2:2003, IDТ)

ДСТУ EN 50065-2-3:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-3. Вимоги до несприйнятливості мережевого комунікаційного обладнання та систем діапазону частот від 3 кГц до 95 кГц, призначених для застосування електропостачальними та розподільчими організаціями (EN 50065-2-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 50083-2:2017 Кабельні мережі для телевізійних і звукових сигналів інтерактивних служб. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання (EN 50083-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 50121-1:2010 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 1. Загальні положення (EN 50121-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 50121-1:2019 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 1. Загальні положення (EN 50121-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 50240:2009 Обладнання для контактного зварювання. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування (EN 50240:2004, ІDT)

ДСТУ EN 50270:2016 Електромагнітна сумісність. Електричні прилади для виявлення та вимірювання горючих газів, токсичних газів або кисню (EN 50270:2015; EN 50270:2015/АС:2016-08, IDT)

ДСТУ EN 50293:2016 Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність (EN 50293:2012, IDT). З поправкою (ІПС № 9-2017)

ДСТУ EN 55012:2017 Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами (EN 55012:2007; A1:2009, IDT; CISPR 12:2007; A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 55014-1:2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/А1:2009; EN 55014-1:2006/А2:2011, IDT)

ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 55015:2017 Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад (EN 55015:2013; EN 55015:2013/A1:2015, IDT)

ДСТУ EN 55024:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання (EN 55024:2010; EN 55024:2010/А1:2015, IDТ)

ДСТУ EN 55103-1:2016 Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо-, відео- й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 1. Емісія (EN 55103-1:2009; EN 55103-1:2009/А1:2012, IDT)

ДСТУ EN 60079-28:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист обладнання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання (EN 60079-28:2015, IDT; IEC 60079-28:2015, IDT)

ДСТУ EN 60127-6:2019 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 6. Тримачі плавких запобіжників для мініатюрних плавких вставок (EN 60127-6:2014, IDT; IEC 60127-6:2014, IDT)

ДСТУ EN 60143-1:2017 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 1. Загальні положення (EN 60143-1:2015, IDT; IEC 60143-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 60519-1:2017 Безпечність обладнання для електротермічного та електромагнітного оброблення. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60519-1:2015, IDT; IEC 60519-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 60870-2-1:2018 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Електроживлення та електромагнітна сумісність (EN 60870-2-1:1996, IDT; IEC 60870-2-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 60974-10:2016 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/А1:2015, IDT)

ДСТУ EN 61000-2-4:2017 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 2-4. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності щодо низькочастотних кондуктивних завад для промислових підприємств (EN 61000-2-4:2002, IDT; IEC 61000-2-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-11:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та з’єднане за певних умов (EN 61000-3-11:2000, IDT; IEC 61000-3-11:2000, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-12:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-12. Гранично допустимі рівні. Гранично допустимі рівні сили струму гармонік, створених обладнанням з номінальним вхідним струмом силою понад 16 А та до 75 А включно на фазу, підключеним до низьковольтних електропостачальних систем загальної призначеності (EN 61000-3-12:2011, IDT; IEC 61000-3-12:2011, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-12:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до дзвінкої хвилі (EN 61000-4-12:2006, IDТ; ІЕС 61000-4-12:2006, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-18:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-18. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасної коливальної хвилі (EN 61000-4-18:2007; А1:2010, IDT; IEC 61000-4-18:2006; А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-28:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі для обладнання з вхідним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу (EN 61000-4-28:2000; А1:2004; А2:2009, IDT; IEC 61000-4-28:1999; А1:2001; А2:2009, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-2:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (EN 61000-4-2:2009, IDT; IEC 61000-4-2:2008, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-8:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля частоти мережі (EN 61000-4-8:2010, IDT; ІЕС 61000-4-8:2009, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-3:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Загальні стандарти. Стандарт емісії завад для житлових, комерційних середовищ та середовищ легкої промисловості (EN 61000-6-3:2007; А1:2011; А1:2011/АС:2012, IDT; IEC 61000-6-3:2006; А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-4:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (EN 61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-201:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування (EN 61010-2-201:2013; AC:2013, IDT; IEC 61010-2-201:2013; AC:2013, IDT)

ДСТУ EN 61131-2:2017 Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до устатковання та випробування (EN 61131-2:2007, IDT; IEC 61131-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; А11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT)

ДСТУ EN 62395-1:2014 Системи резистивного розподіленого електронагрівання промислового та комерційного призначення. Частина 1. Технічні вимоги та методи випробування (EN 62395-1:2013, IDT; IEC 62395-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 62477-1:2017 Вимоги щодо безпечності силових електронних перетворювальних систем та устатковання. Частина 1. Загальні положення (EN 62477-1:2012; A1:2017, IDT; IEC 62477-1:2012, A1:2016, IDT)

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 61000-6-4:2020 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Загальні стандарти. Емісія завад для промислових середовищ (EN IEC 61000-6-4:2019, IDT; IEC 61000-6-4:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 14982:2018 Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методики випробування та критерії приймання (EN ISO 14982:2009, IDT; ISO 14982:1998, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС (ETSI EN 300 386:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSІ EN 301489-1:2005, ІDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), IDT)

ДСТУ IEC 61000-3-8:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 3-8. Норми. Передавання сигналів по низьковольтних електричних мережах. Рівні емісії, смуги частот і рівні електромагнітних завад (IEC 61000-3-8:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-17:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом (ІЕС 61000-4-17:2002, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-29:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-29. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасних переривань та змінень напруги на вхідному порту мережі електроживлення постійного струму (IEC 61000-4-29:2000, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії (IEC 61000-4-30:2008, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)

ДСТУ IEC 61970-501:2014 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 501. Схема системи опису ресурсів загальної інформаційної моделі (CIM RDF) (IEC 61970-501:2006, IDT)

ДСТУ IEC 62103:2010 Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності (IEC 62103:2003, IDT)

ДСТУ ISO 7637-1:2012 Колісні транспортні засоби. Електричні збурення, спричинені провідністю та взаємодією. Частина 1. Визначення та загальні правила (ISO 7637-1:2002, IDT + ISO 7637-1:2002/Amd 1:2008, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4 (ІЕС 61000-4-1:2006, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-20:2013 Електромагнітна сумісність. Частина 4-20. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію в ТЕМ-камерах (ІЕС 61000-4-20:2010, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Елетромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)

ДСТУ ІЕС 62040-2:2015 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ІЕС 62040-2:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС/ТS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (ІЕС/ТS 61000-3-4:1998, ІDТ)

ДСТУ ЕN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (ЕN 50160:2010, IDT)

ДСТУ ЕN 50412-2-1:2010 Обладнання та системи для зв’язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад (ЕN 50412-2-1:2005, IDТ)

ДСТУ-Н IEC Guide 111:2007 Електрообладнання підстанцій високої напруги високовольтне. Загальні рекомендації щодо стандартів на вироби (IEC Guide 111:2004, IDT)

ДСТУ-П IEC/TR 61000-2-6:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 2-6. Електромагнітна обстановка. Оцінювання рівнів емісії низькочастотних кондуктивних збурень у системах електропостачання промислових об`єктів (IEC/TR 61000-2-6:1995, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЛОВНИК
 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Глава 161. Електромагнітна сумісність
 (ІЕС 60050-161:1990, IDT)

ДСТУ ІЕС 60050-161:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут аудіо- та відеотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і Технічний комітет № 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Богатир, канд. техн. наук; В. Іванов, д-р техн. наук; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Родіонова, канд. техн. наук; В. Швайченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 213 з 2005-07-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility (Міжнародний електротехнічний словник. Частина 161. Електромагнітна сумісність) з урахуванням Зміни 1 (1997) та Зміни 2 (1998)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Розділ 161-01 Основні поняття

Розділ 161-02 Характеристики збурення

Розділ 161-03 Терміни щодо контролю завад

Розділ 161-04 Вимірювання

Розділ 161-05 Класифікація обладнання

Розділ 161-06 Терміни щодо приймачів і передавачів

Розділ 161-07 Керування потужністю та імпеданси мереж живлення

Розділ 161-08 Зміна напруги та флікер

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility (Міжнародний електротехнічний словник. Частина 161. Електромагнітна сумісність), із змінами ІЕС 60050-161 А1:1997 та ІЕС 60050-161 А2:1998. Зміни внесено безпосередньо в текст, їх виділено в тексті подвійною рискою на березі проти відповідного тексту.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту, а також його структурні елементи: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно

з  вимогами національної стандартизації України;

— вилучено визначення термінів французькою, англійською та російською мовами, а також назви і покажчики іншомовних термінів, крім німецьких, англійських, французьких і російських;

— у словникові статті зі зміни ІЕС 60050 А2:1998 долучено російські терміни, що відповідають українським;

— терміни, установлені цим стандартом, і вжиті у визначеннях, виділено підкресленням, а не курсивом, як в ІЕС 60050-161:1990;

— з терміна 161-05-01 вилучено примітку 1, оскільки її зміст винесено в назву терміна;

— у стандарт долучено національний довідковий додаток НА, в якому наведено абетковий покажчик українських термінів.

Відповідно до ДСТУ 3966 (Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять) частина терміна може бути:

а) у круглих дужках світлим шрифтом (щоб позначити сферу застосування чи пояснення);

б) у круглих дужках напівгрубим шрифтом (щоб подати коротку і повну форму терміна);

в) у квадратних дужках (шоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи; це можуть бути також суміщені терміни-синоніми).

Наприклад, у терміні 161-02-26 [піковий] коефіцієнт пульсації [за амплітудним значенням] суміщено два терміни: «піковий коефіцієнт пульсації» і «коефіцієнт пульсації за амплітудним значенням».

У стандарті вжито українські терміни збурення, випромінення (коли йдеться про подію, явище) і збурювання, випромінювання (коли йдеться про дію, процес).

ДСТУ ІЕС 60050-161:2003
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЛОВНИК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Глава 161. Електромагнітна сумісність

СЛОВАРЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Глава 161. Электромагнитная совместимость

ELECTROTECHNICAL VOCABULARY
Chapter 161. Electromagnetic compatibility

Чинний від 2005-07-01

РОЗДІЛ 161-01 ОСНОВНІ поняття

161-01-01 електромагнітна обстановка; ЕМО

Сукупність електромагнітних явищ, наявних у даному місці.

Примітка. Взагалі електромагнітна обстановка залежить від часу, і для того, щоб її описати, може знадобитися статистичний підхід

de elektromagnetische Umgebung

en electromagnetic environment

fr environnement electromagnetique

ru электромагнитная обстановка

161-01-02 електромагнітний шум

Змінюване в часі електромагнітне явище, яке, скоріше за все, не містить інформації і може накладатись або змішуватись з корисним сигналом

de elektromagnetisches Rauschen

en electromagnetic noise

fr bruite 6lectromagn6tique

ru электромагнитный шум

161-01-03 небажаний сигнал

Сигнал, який може погіршити приймання корисного сигналу

de Storsignal; unerwunschtes Signal

en unwanted signal, undesired signal

fr signal non desire

ru нежелательный сигнал

161-01-04 завадовий сигнал

Сигнал, який погіршує приймання корисного сигналу

de Beeinflussungssignal

en interfering signal

fr signal brouilleur

ru мешающий сигнал

161-01-05 електромагнітне збурення

Будь-яке електромагнітне явище, яке може погіршити характеристики пристрою, обладнання чи системи або несприятливо вплинути на живу та неживу матерію.

Примітка. Електромагнітне збурення може бути електромагнітним шумом, небажаним сигналом або змінами в середовищі поширення

de elektromagnetische Storung

en electromagnetic disturbance

fr perturbation 6lectromagnetique; parasite (electromagnetique)

 ru электромагнитное возмущение

161-01-06 електромагнітна завада; ЕМЗ

Електромагнітне збурення, яке погіршує характеристики обладнання, каналу передавання чи системи.

Примітка 1. Англійською мовою терміни «electromagnetic disturbance» («електромагнітне збурення») та «electromagnetic interference» («електромагнітна завада») означають, відповідно, причину та наслідок, але часто вживають в одному й тому самому значенні

de elektromagnetische Funktionsstorung

en electromagnetic interference; EMI

fr brouillage

ru электромагнитная помеха

161-01-07 електромагнітна сумісність; EMC

Спроможність обладнання чи системи задовільно функціювати в навколишній електромагнітній обстановці та не створювати недопустимих електромагнітних завад будь-чому в цій обстановці

de elektromagnetische Vertraglichkeit; EMV

en electromagnetic compatibility; EMC

fr compatibilite electromagnetique; CEM

ru электромагнитная совместимость; ЭМС

161-01-08 (електромагнітна) емісія

Електромагнітне явище, за якого електромагнітна енергія сходить від джерела

de (elektromagnetische) Aussendung

en (electromagnetic) emission

fr emission (electromagnetique)

ru (электромагнитное) излучение

161-01-09 [емісія] [випромінення] (в радіозв’язку)

Радіохвилі чи сигнали, створені передавальною радіостанцією.

Примітка 1. У радіозв'язку термін «емісія» («emission») не слід використовувати в більш загальному сенсі «радіочастотна емісія» («radio frequency emission»). Наприклад, частина електромагнітної енергії, яку виробляє гетеродин радіоприймача і яка поступає у зовнішнє середовище, є випромінювання, а не емісія.

Примітка 2. У радіозв'язку французький термін «emission» використовують тільки стосовно навмисного випромінення

de     Aussendung (im Funk)

en     emission (in radiocommunication)

fr      emission (en radiocommunication)

ru      излучение (в радиосвязи)

161-01-10 (електромагнітне) випромінення

1  Явище, за якого енергія сходить від джерела в простір як електромагнітні хвилі.

2  Енергія, яка передається в просторі як електромагнітні хвилі.

Примітка. У ширшому розумінні термін «електромагнітна радіація» («electromagnetic radiation») іноді охоплює також явище індукції

de     (elektromagnetische) Strahlung

en     (electromagnetic) radiation

fr       rayonnement (6lectromagn6tique)

ru      (электромагнитная) радиация

161-01-11 радіообстановка

1  Електромагнітна обстановка у смузі радіочастот.

2  Сукупність електромагнітних полів, які створюються в певній області простору радіопередавачами, що працюють

de Funkumwelt

en radio environment

fr environnement radioelectrique

ru радиообстановка

161-01-12 радіо(частотний) шум

Електромагнітний шум, спектральні складники якого містяться у смузі радіочастот

de Hochfrequentes Rauschen

en radio (frequency) noise

fr bruit rad^lectrique

ru радио(частотный) шум

161-01-13 радіочастотне збурення

Електромагнітне збурення, спектральні складники якого містяться у смузі радіочастот

de Hochfrequente Storung

en radio (frequency) disturbance

fr perturbation radio§lectrique; parasite (radio6lectrique)

ru радиочастотное возмущение

161-01-14 радіочастотна завада; радіозавада

Радіочастотне збурення, яке погіршує приймання корисного сигналу.

Примітка. Англійські слова «interference» («завада») і «disturbance» («збурення») часто вживають в однаковому значенні. Вираз «радіочастотна завада» («radio frequency interference») також звичайно застосовують для радіочастотного збурення або до небажаного сигналу

de     Hochfrequente Beeinflussung

en      radio frequency interference; RFI

fr       brouillage (radio£lectrique)

ru      радиочастотная помеха; радиопомеха

161-01-15 міжсистемна завада

Електромагнітна завада в одній системі, зумовлена електромагнітним збуренням, яке створює інша система

de externe Systembeeinflussung

en inter-system interference

fr brouillage inter-systfcmes; brouillage d’origine externe

ru межсистемная помеха

161-01-16 внутрішньосистемна завада

Електромагнітна завада в системі, зумовлена електромагнітним збуренням, що створює та сама система

de interne Systembeeinflussung

en intra-system interference

fr brouillage intra-systeme; brouillage d'origine interne

ru внутрисистемная помеха

161-01-17 природний шум

Електромагнітний шум, джерелом якого є природне явище, а не пристрої, створені людиною

de naturliches Rauschen

en natural noise fr bruit naturel

ru естественный шум

161-01-18 індустрійний шум

Електромагнітний шум, джерелом якого є пристрої, створені людиною

de kunstliches Rauschen

en man-made noise

fr bruit artificiel; parasite artificiel; parasite industriel (terme deconseille)

 ru индустриальный шум

161-01-19 погіршення (робочих характеристик)

Небажане відхилення робочих характеристик пристрою, обладнання чи системи від визначених характеристик.

Примітка. Термін «погіршення» («degradation») може стосуватись тимчасового чи постійного порушення роботи

de     Funktionsminderung

en     degradation (of performance)

fr      degradation (de fonctionnement)

ru      ухудшение (качества работы)

161-01-20 несприйнятливість (до збурення)

Спроможність пристрою, обладнання чи системи функціювати без погіршення якості робочих

характеристик за наявності електромагнітного збурення

de Storfestigkeit (gegeniiber einer Storung)

en immunity (to a disturbance)

fr immunit6 (a une perturbation)

ru невосприимчивость (к возмущению)

161-01-21 (електромагнітна) сприйнятливість

Неспроможність пристрою, обладнання чи системи працювати без погіршення якості робочих характеристик за наявності електромагнітного збурення.

Примітка. Сприйнятливість — це недостатня несприйнятливість.

de      (electromagnetische) Storempfindlichkeit

en      (electromagnetic) susceptibility

fr       susceptibilite (electromagn£tique)

ru       (электромагнитная) восприимчивость

161-01-22 електростатичний розряд

Перенесення електричного заряду між тілами, електростатичні потенціали яких відрізняються один

від одного в разі їх зближення або за безпосереднього контакту

de elektrostatische Entladung; ESD

en electrostatic discharge; ESD

fr decharge 6lectrostatique

ru электростатический разряд

161-01-23 джерело електромагнітного збурення; емітер

Пристрої, обладнання чи система, збільшення напруг, струмів чи напруженості електромагнітних полів яких може діяти як електромагнітне збурення

de Storquelle

en emitter (of electromagnetic disturbance)

fr ётеИеиг (de perturbation 6lectromagn6tique)

ru источник возмущения

161-01-24 сприймальний пристрій; рецептор

Пристрій, обладнання чи система, робочі характеристики яких можуть погіршитися внаслідок електромагнітного збурення

de Storsenke

en susceptible device

fr dispositif susceptible

ru воспринимающее устройство

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ