Р В.2.3-37641918-934:2023 Рекомендации по устройству гидроизоляционных систем на основе метилметакрилатной смолы на транспортных сооружениях

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
(АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ)
Національний транспортний університет (НТУ)

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Державного
агентства відновлення та розвитку
інфраструктури України
протокол від 26.12.2023 р. №2

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП «ДерждорНДІ»
протокол від 24.11.2023 р. №10

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з улаштування гідроізоляційних систем на основі
метилметакрилатної смоли на транспортних спорудах
Р В.2.3-37641918-934:2023

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту автомобільних
доріг Агентива відновлення

______________  А. В. Чабанівський

07.12.2023 р.

РОЗРОБЛЕНО
Проректор з наукової роботи НТУ,
професор

______________ О. С . Славінська

05.12.2023 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління цифрового та
інноваційного розвитку
Агентства відновлення

______________ I. В. Гудима

07.12.2023 р.

Науковий керівник,
завідувач кафедри мостів, тунелів та
гідротехнічних споруд НТУ, професор

______________ А. М. Онищенко

05.12.2023 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу нормоконтролю
ДП «ДерждорНДІ»

______________ М. М. Стулій

07.12.2023 р.

Відповідальний виконавець,
науковий співробітник кафедри мостів,
тунелів та гідротехнічних споруд НТУ,
доцент

______________ М. В. Гаркуша

01.12.2023 р.

Київ 2023

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до матеріалів

6.1 Вимоги до ґрунтовки

6.2 Вимоги до гідроізоляційної мембрани

6.3 Вимоги до зчіпного шару

6.4 Вимоги до дрібного заповнювача

6.5 Вимоги до бітумів дорожніх та емульсій бітумних дорожніх

7 Підготовка поверхні транспортних споруд для улаштування гідроізоляційної системи

7.1 Основні положення

7.2 Додаткові вимоги до цементобетонної основи

7.3 Додаткові вимоги до металевої основи

8 Улаштування гідроізоляційної системи

8.1 Основні підходи з улаштування гідроізоляційної системи

8.2 Улаштування ґрунтовки

8.3 Улаштування гідроізоляційної мембрани

8.4 Улаштування зчіпного шару

8.5 Транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

9.1 Контролювання якості виконання робіт

10 Вимоги щодо безпеки

11 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Заходи з ремонтування шарів гідроізоляційної системи

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації застосовні для влаштування та ремонтування гідроізоляційних систем на основі метилметакрилатної смоли (далі — гідроізоляційна мембрана) на транспортних спорудах, встановлюють вимоги до гідроізоляційних мембран для мостового полотна, проїзної частини автодорожніх мостів та тротуарів згідно з ДБН В.2.3-22, ДБН В.2.3-26 під час будування згідно з ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 і поточного ремонтування або експлуатаційного утримування автомобільних доріг згідно з ДСТУ 8747.

1.2 Рекомендації передбачають застосування гідроізоляційних систем, що наносяться обмазувальною чи фарбувальною технологією, безповітряним розпилювання з наступним влаштуванням дорожнього одягу з асфальтобетонної суміші згідно з ДСТУ Б В.2.7-119, асфальтобетонної суміші на основі бітумів дорожніх, модифікованих полімером або комплексом добавок згідно з ДСТУ 8959, литої асфальтобетонної суміші згідно з ДСТУ EN 13108-6, асфальтобетонної суміші литої «Гусасфальт» згідно з ТУ У 23.9-42182999-001, щебенево- мастикової асфальтобетонної суміші згідно з ДСТУ Б В.2.7-127 та мастикової асфальтобетонної суміші [1], суміші полімерні на основі метилметакрилату [2].

1.3 Ці рекомендації призначені для підприємств та організацій, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які проєктують та улаштовують гідроізоляційні системи на транспортних спорудах в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі документи:

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування. Споруди транспорту

ДБН В.2.3-26:2010 Споруди транспорту. Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування

ДСТУ 3170-95 Пірометри. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 28243-96)

ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання

ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 8904:2019 Настанова з влаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів

ДСТУ 8959:2019 Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови

ДСТУ 9116:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ 9133:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ 9214:2023 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об`єктів будівництва

ДСТУ Б А.3.2-11:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-84-99 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань (ГОСТ 26589-94)

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-166:2008 Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Будівельні матеріали. Нейтронний метод вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD)

ДСТУ EN ISO 527-2:2018 (EN ISO 527-2:2012, IDT; ISO 527- 2:2012, IDT) Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 2. Умови випробування для пластмас, виготовлених методом формування та екструзії

ДСТУ EN 1504-3:2022 (EN 1504-3:2005, IDT) Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 3. Ремонт несівних та ненесівних конструкцій

ДСТУ EN 1542:2022 (EN 1542:1999, IDT) Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Вимірювання міцності з’єднання відриванням

ДСТУ EN 1766:2022 (EN 1766:2017, IDT) Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Методи випробувань. Еталонні бетони для випробувань

ДСТУ EN 13055-1:2019 (EN 13055-1:2002, IDT) Заповнювачі легкі. Частина 1. Заповнювачі легкі для бетону та будівельного розчину

ДСТУ EN 13108-6:2018 (EN 13108-6:2016, IDT) Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон

ДСТУ ISO 37:2019 (ISO 37:2017, IDT) Каучук вулканізований або термопластичний. Метод визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування

ДСТУ ISO 472:2008 Пластмаси. Словник термінів ДСТУ ISO 1520:2015 Фарби та лаки. Випробування на витягування (ISO 1520:2006, IDT)

ДСТУ ISO 2409:2019 (ISO 2409:2013, IDT) Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів

ДСТУ ISO 2808:2019 (ISO 2808:2019, IDT) Фарби та лаки. Визначення товщини плівки

ДСТУ ISO 2811-1:2019 (ISO 2811-1:2016, IDT) Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 1. Пікнометричний метод

ДСТУ ISO 2884-2:2015 (ISO 2884-2:2003, IDT) Фарби та лаки. Визначення в`язкості з використанням ротаційного віскозиметра. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює за заданої швидкості

ДСТУ ISO 4624:2019 (ISO 4624:2016, IDT) Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву

ДСТУ ISO 4628-1:2015 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 1. Основні принципи та система оцінювання (ISO 4628-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 6272-1:2015 Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 1. Випробування падаючим вантажем, індентор великої площі (ISO 6272-1:2011, IDT)

ДСТУ ISO 8501-1:2015 Підготовка сталевих поверхонь перед 10 нанесенням фарб і подібних покриттів. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів

ДСТУ ISO 8502-3:2015 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Оцінювання наявності пилу на підготовленій для фарбування сталевій поверхні (метод липкої стрічки)

ДСТУ ISO 8502-7 Підготовка сталевих основ перед нанесенням фарб і супутніх продуктів. Випробування для оцінки чистоти поверхні. Частина 7. Польовий метод визначення олив та жиру

ДСТУ ISO 8503-2:2015 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 2. Метод класифікації профілів сталевих поверхонь після абразивоструминного очищення. Методика із застосуванням компаратора

ДСТУ ISO 8503-4:2015 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 4. Метод калібрування компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні та визначення профілю поверхні. Методика із застосуванням вимірювального приладу зі щупом

ДСТУ ISO 8504-2:2020 Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 2. Абразивоструминне очищення

ДСТУ ISO 9117-1:2015 Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та часу повного висихання

ДСТУ ISO 12944-3:2019 (ISO 12944-3:2017, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Критерії проектування

ДСТУ ISO 12944-4:2019 (ISO 12944-4:2017, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування

ДСТУ ISO 12944-7:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контроль фарбувальних робіт

ДСТУ ISO 19840:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях

ДСТУ ISO/TR 7620:2019 (ISO/TR 7620:2005, IDT) Гумові матеріали. Хімічна стійкість

СОУ 45.2-00018112-046:2009. Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві

ТУ У 23.9-42182999-001:2019 Суміші асфальтобетонні литі «Гусасфальт». Технічні умови.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online