ДСТУ Б В.2.7-23-95 Растворы строительные. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Державним комунальним проектно-технологічним інститутом "Київоргбуд" корпорації "Київміськбуд"

ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 23.06.95 р. № 129

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

В цей стандарт внесено поправки згідно з наказом № 34 від 12.03.97 р. Держкоммістобудування України

3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняють дію ГОСТ 28013-89, ГОСТ 4.233-86

Зміст

1 Галузь застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Технічні вимоги

5 Правила приймання

6 Методи контролю

7 Транспортування

8 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

Додаток А Номенклатура показників якості розчинних сумішей і розчинів. Застосовність показників якості розчинних сумішей та розчинів

Додаток Б Марки розчинної суміші по рухомості

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ
Загальні технічні умови

Строительные материалы
РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Общие технические условия

Building materials
MORTARS
General specifications

Чинний від 1996-01-01

1 Галузь застосування

Цей стандарт поширюється на розчини для кам'яних кладок, монтажу будівельних конструкцій, облицювальних і штукатурних робіт.

Стандарт установлює загальні технічні вимоги до будівельних розчинів, правила контролю показників якості, приймання та транспортування.

Стандарт не поширюється на розчини жаростійкі, хімічно стійкі, радіаційнозахисні, напружувальні.

Вимоги пунктів 4.1.3;  4.1.4;  4.1.5;  4.1.6;  4.1.7;  4.1.8; 4.1.9; 4.1.10; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;  4.2.4;  4.2.5;  4.2.6;  4.2.7; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2; роділу 7, розділу 8 є обов'зковими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ГОСТ 4.233-86 СПКП. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний

ГОСТ 8135-74 Сурик железный.Технические условия

ГОСТ 8736-85 Песок для строительных работ.Технические условия

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 10223-82 Весовые дозаторы дискретного действия, весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования

ГОСТ 12966-85 Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия

ГОСТ18172-80 Пигмент желтый железоокисный.Технические условия

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительних растворов. Технические условия

ГОСТ 25818-91 Зола-унос теплових электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона.Технические условия

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

РСН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України

РСН 345-87 Применение химических добавок в тяжелых бетонах и строительных растворах

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online