ДСТУ 4047-2001 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия. С Поправкой (ИУС № 3-2007) и Изменением (ИУС № 11-2013)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ
СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ
ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
СПОЖИВАННЯ
Технічні умови

ДСТУ 4047 - 2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), ТК-38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р. №369

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20448-90)

4 РОЗРОБНИКИ: А. Мартинюк, Ю. Іщук, С. Лютий, О. Лукічев, Л. Костюк, В. Голубцов, Т. Стоян

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Марки

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування та зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Застосування різних марок скраплених газів для комунально-побутового споживання

Додаток Б Коди скраплених газів згідно з державним класифікатором ДК 016 (ДКПП) та загальносоюзним класифікатором (ЗКП)

Додаток В Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ
СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ
ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
СПОЖИВАННЯ
Технічні умови

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ
СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Технические условия

LIQUEFIED HYDROCARBON
FUEL GASES
FOR HOUSEHOLD USE
Technical requirements

Чинний від 2002-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до вуглеводневих скраплених газів (далі — скраплені гази),призначених для використання, як паливо для комунально-побутового споживання, а також для промислових цілей.

Вимоги цього стандарту поширюються на підприємства, що функціонують на території України і здійснюють: виробництво, зберігання, транспортування, газопостачання, переробку скрапле­них газів, а також їх використання, за призначенням, іншими спеціалізованими підприємствами.

Обов’язкові вимоги до якості продукції — скраплених газів, що забезпечують їх нешкідли­вість або безпеку для життя і майна населення, охорони довкілля, викладені в 4.2, 4.3.1,4.3.2 та в 5.10

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4. 068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 617-90 Трубы медные. Технические условия

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4752-79 Проволока медная крешерная. Технические условия

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава

ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода

ГОСТ 12162-77 Двуокись углерода твердая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14921-78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб

ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатическихфакторов для технических целей

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха

ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online