ДБН В.2.5-77:2014 Котельные. С Изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

КОТЕЛЬНІ

ДБН В.2.5-77:2014
із Зміною № 1

Актуалізована редакція

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України"

РОЗРОБНИКИ: О. Бродко, канд. техн. наук; В. Духота; П. Зембицький (науковий керівник), О. Зубов; В. Липа; П. Матічин; О. Погіба; М. Терехов; В. Циба

За участю:
ТК "Променергетик" (В. Крижевський);
ПАТ "Гіпроцивільпромбуд" (Ю. Юрочковський);
Корпорація "Європейська енергетична компанія" (В. Скороход, О. Шамко);
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (С. Батечко, О. Гладишко, В. Федюк);
ТОВ "Укренергопром-2" (М. Онищенко);
ТОВ "Данфосс ТОВ" (В. Пирков, канд. техн. наук)

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: ПАТ "УкрНДІінжпроект"

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: П. Зембицький (керівник розробки); П. Матічин

2 ВНЕСЕНО: Департамент нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО:
Державна санітарно-епідеміологічна служба України (лист від 14.11.2012 № 05.01.10-6420/15);
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 29.12.2012 № 05.01-11-16/2872/22950);
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (лист від 30.11.2012 № 1473-02/13/3-12);
Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 02.01.2013 № 56/17/10-13);
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (лист від 27.11.2013 № 03/15-6384);
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист від 21.01.2014 № 474/0/4.2-8/16/14);
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 01.04.2014 № 03-4225/261).

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.09.2014 № 252

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 01 січня 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: наказ Мінрегіону України від від 27.12.2017 р. № 339, чинна з 2018-07-01

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (втрачає чинність на території України СНиП 11-35-76 "Котельные установки")

© Мінрегіон України, 2014

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Генеральний план і транспорт

5.1 Генеральний план

5.2 Транспорт

6 Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення

7 Паливо

8 Котли, теплогенератори та хвостові поверхнінагрівання, інші генератори енергії

9 Газоповітряний тракт, димові труби, очищення димових газів

9.1 Загальні вимоги

9.2 Газоповітряний тракт

9.3 Димові труби

9.4 Очищення димових газів

10 Трубопроводи

11 Допоміжне обладнання

12 Водопідготовка та водно-хімічний режим

12.1 Загальні вимоги

12.2 Попереднє оброблення води

12.3 Докотлове оброблення води для живлення парових котлів

12.4 Продування парових котлів

12.5 Обладнання та споруди водопідготовчих установок

12.6 Оброблення конденсату

13 Розвантаження, прийом, складування та подавання палива в котельню

13.1 Загальні вимоги

13.2 Тверде паливо

13.3 Рідке паливо

13.4 Газоподібне паливо

14 Золошлаковидалення

15 Теплова ізоляція

16 Електропостачання й електротехнічні пристрої

17 Автоматизація

17.1 Загальні вимоги

17.2 Захист обладнання

17.3 Сигналізація

17.4 Автоматичне регулювання

17.5 Контроль технологічних параметрів

18 Опалення та вентиляція

19 Водопровід і каналізація

19.1 Водопровід

19.2 Каналізація

20 Додаткові вимоги до проектування котелень, призначених для будівництва в районах із сейсмічністю 7 балів і більше

21 Енергоефективність

22 Вимоги охорони навколишнього природного середовища

23 Пожежна безпека

24 Техніко-економічні показники

Додаток А Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Додаток Б Перелік професій працівників котелень за групами виробничих процесів і склад спеціальних побутових приміщень та обладнання

Додаток В Мінімальні відстані у просвіті від поверхні теплоізоляційної конструкції трубопроводів до поверхні теплоізоляційної конструкції суміжних трубопроводів і будівельних конструкцій будівлі

Додаток Г Характеристики будівель (приміщень) споруд котелень за умовами середовища

Додаток Д Температура повітря в робочій зоні виробничих приміщень, системи вентиляції, способи подавання та видалення повітря

Додаток Е Класифікація котелень

Додаток Ж Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

КОТЕЛЬНІ

КОТЕЛЬНЫЕ

BOILER INSTALLATIONS

Чинні від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги проектування при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих котелень (котельних установок) незалежно від їх продуктивності з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, теплогенераторами з надлишковим тиском пари не більше ніж 3,9 МПа, температурою води не вище ніж 200 °С.

1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до 0,2 МВт включно.
(Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б 03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б 03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-1.11-98-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

НПАОП 0.00-1.26-96-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не вище 0,07 МПа (0,7 ктс/см) та водогрійних котлів і водопідігрівачів температурою нагріву води не вище 115 °С

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

СанПиН 42-120-4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку та низькочастотного шуму на території житлової забудови)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий (Інструкція з проектування електропостачання промислових підприємств)

СН 441-72 Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений (Вказівки з проектування огорож майданчиків і ділянок підприємств, будівель і споруд)

СН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах (Санітарні норми допустимих вібрацій у житлових будинках)

СН 1757-77 Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля (Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруги електростатичного поля)

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель і на території житлової забудови)

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-10-2008 Захист від шуму

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

СНиП 11-58-75 Электростанции тепловые (Електростанції теплові)

СНиП 11-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція облад- нання і трубопроводів)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будинки)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 2.11.01-85* Складские здания (Складські будівлі)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (Системи автоматизації)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-захисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ 2042-92 Брикети торф’яні на комунально-побутові потреби. Технічні умови

ДСТУ 2043-92 Торф фрезерний для виробництва брикетів. Технічні умови

ДСТУ 2369-94 Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3472-96 Вугілля буре кам’яне та антрацит. Класифікація

ДСТУ 3868-99 Паливо дизельне. Технічні умови

ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4083-2002 Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ 7123-2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови

ДСТУ 7124:2009 Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови

ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електричні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2184-77 Кислота серная техническая. Технические условия (Кислота сірчана технічна. Технічні умови)

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия (Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови)

ГОСТ 10433-75 Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Технические условия (Паливо нафтове для газотурбінних установок. Технічні умови)

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки (Трубопроводи виробничих підприємств. Розпізнавальне пофарбування, попереджувальні знаки та маркувальні щитки)

ГОСТ 21204-83 Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение (Пальники газові промислові. Класифікація. Загальні технічні вимоги, маркування та зберігання)

ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения (Котли стаціонарні. Терміни та визначення)

ГСТУ 320.00149943.010-98 Паливо пічне побутове (ППП) Технічні умови

ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах