СОУ НАЕК 206:2020 Управление закупками продукции. Гайки, шайбы и шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 °С до 650 °С. Конструкция и размеры. Технические условия

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
ГАЙКИ, ШАЙБИ ТА ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ З
ТЕМПЕРАТУРОЮ СЕРЕДОВИЩА ВІД 0 °С ДО 650 °С.
КОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗМІРИ
Технічні умови

СОУ НАЕК 206:2020

Відповідає офіційному тексту

Київ 2020 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: відокремлений підрозділ «КБ «Атомприлад» ДП «НАЕК «Енергоатом»

2 РОЗРОБНИКИ: В. Дкжов, А. Шевчук, Т. Євсєєва, Є. Яцишина

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 23.12.2020 № 1061

ПОГОДЖЕНО: Держатомрегулювання лист від 24.11.2020 № 15-23/12989-14294

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 31.01.2021

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 ПЕРЕВІРКА: 31.12.2025

7 КОД КНДК: 5.10.

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: технічний відділ ВП «КБ «Атомприлад»

9 МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Конструкція та розміри

6 Технічні вимоги

7 Правила приймання

8 Методи випробувань

9 Маркування, пакування, транспортування та збереження

Додаток А Бібліографія

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
ГАЙКИ, ШАЙБИ ТА ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ З
ТЕМПЕРАТУРОЮ СЕРЕДОВИЩА ВІД 0 °С ДО 650 °С.
КОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗМІРИ.
Технічні умови

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на гайки, шайби та шпильки (далі — кріпильні вироби) для фланцевих з'єднань трубопроводів і з'єднувальних частин, парових і газових турбін, арматури, приладів, апаратів і резервуарів з температурою середовища від 0 °С до 650 °С.

1.2 Вимоги цього стандарту обов’язкові для підрозділів Компанії, які здійснюють:

- ремонт трубопроводів та обладнання АЕС;

- проектування трубопроводів та обладнання для АЕС;

- виготовлення трубопроводів та обладнання для АЕС;

- закупівлю трубопроводів та обладнання для АЕС;

- експлуатацію трубопроводів та елементів обладнання АЕС.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для включення їх до тендерної документації та/або договору з підрядними організаціями, які виготовляють, постачають деталі або здійснюють ремонт обладнання АЕС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений в цьому розділі, змінений (замінений) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення змін до СОУ НАЕК 206 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом чи-бо положення СОУ НАЕК 206 застосовувати без урахування вимог документа, дія якого скасовано.

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 «Сталь вуглецева звичайної якості. Марки»

ДСТУ 2841-94 (ГОСТ 27809-95) «Чавун і сталь. Методи спектрографічного аналізу»

ДСТУ 3684-98 «Прокат із якісної конструкційної нелегованої та легованої сталі для холодного видавлювання та висаджування. Технічні умови»

ДСТУ 7642:2014 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію» 

ДСТУ 7749:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу»

ДСТУ 7750:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту»

ДСТУ 7751:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки»

ДСТУ 7752:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору»

ДСТУ 7753:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію»

ДСТУ 7754:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю»

ДСТУ 7755:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку»

ДСТУ 7756:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому

ДСТУ 7757:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді»

ДСТУ 7758:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю»

ДСТУ 7759:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану»

ДСТУ 7760:2015 «Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію»

ДСТУ 7806:2015 «Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови»

ДСТУ 7807:2015 «Прокат калібрований. Загальні технічні умови»

ДСТУ 7809:2015 «Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови»

ДСТУ ISO 204:2019 (ISO 204:2018, IDТ) «Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування»

ДСТУ ISO 724:2005 «Нарізі метричні ISO загального призначення. Основні розміри (ISО 724:1993, IDТ)»

ДСТУ ISO 898-1:2015 (ISO 898-1:2013, IDТ) «Механічні властивості кріпильних виробів з вуглецевої сталі й легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки. Механічні властивості та методи випробування»

ДСТУ ISO 898-2:2015 (ISO 898-2:2012, IDT) «Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої сталі й легованої сталі. Частина 2. Гайки установленого класу міцності. Механічні властивості та методи випробування»

ДСТУ ISO 2768-1-2001 «Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків (ISO 2768-1:1989, IDT)»

ДСТУ ISO 2768-2-2001 «Основні допуски. Частина 2. Допуски геометричні для елементів без спеціального позначення допусків (ISO 2768-2:1989, IDТ)»

ДСТУ ISO 2859-1-2001 «Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859-1:1999, IDT)»

ДСТУ ISO 3269:2004 «Вироби кріпильні. Приймальний контроль (ISO 3269:2000, IDT)»

ДСТУ ISO 3887:2009 «Сталь. Визначання глибини зневуглецювання (ISO 3887:2003, IDT)»

ДСТУ ISO 4042:2004 «Кріпильні вироби. Покриття електролітичні (ISO 4042:1999, IDT)»

ДСТУ ISO 4759-1-2001 «Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Класи точності А, В і С (ISO 4759-1:2000, IDT)»

ДСТУ ISO 4942:2014 «Сталь та чавун. Визначання вмісту ванадію. Спект рофотометричний метод з N-BPHA (ISO 4942:1988, IDT)»

ДСТУ ISO 6157-2:2004 «Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 2. Гайки (ISO 6157-2:1995, IDT)»

ДСТУ ISO 6508-1:2013 «Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали А, В, С, D, Е, F, G, H, К, N, Т) (ISO 6508-1:2005, IDT)»

ДСТУ ISO 9647:2014 «Сталь та чавун. Визначання вмісту ванадію. Метод полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 9647:1989, IDT)»

ДСТУ ISO 10684:2008 «Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування (ISO 10684:2004, IDT)»

ДСТУ EN ISO 439:2014 «Сталь та чавун. Визначення вмісту загального кремнію. Гравіметричний метод (EN ISO 439:2010, IDT)»

ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT) «Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 1. Метод випробування»

ДСТУ EN 10045-1:2006 «Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування (EN 10045-1:1990, IDT)»

ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82) «Стали легированные и высоколе гированные. Методы определения марганца (ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82), IDT)»

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 «Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення миш’яку (ГОСТ 12358-2002, IDT)»

ДСТУ ГОСТ 12361:2004 «Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію (ГОСТ 12361-2002, IDT)»

ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965- 3:1998, MOD) «Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазором»

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытания на растяжение»

ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия»

ГОСТ 1759.1-82 «Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей»

ГОСТ 2904-91 «Основные нормы взаимозаменяемости. Метки на деталях с левой резьбой»

ГОСТ 7564-97 «Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний»

ГОСТ 8479-70 «Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия»

ГОСТ 10549-80 «Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски»

ГОСТ 12347-77 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора»

ГОСТ 12349-83 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама»

ГОСТ 12350-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома»

ГОСТ 12352-81 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля»

ГОСТ 12353-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта»

ГОСТ 12354-81 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена»

ГОСТ 12355-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди»

ГОСТ 12356-81 «Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана»

ГОСТ 12357-84 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия»

ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) «Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота»

ГОСТ 12360-82 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора»

ГОСТ 12362-79 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия»

ГОСТ 12363-79 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения селена»

ГОСТ 12364-84 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия»

ГОСТ 12414-94 (ИСО 4753-83) «Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры»

ГОСТ 18123-82 «Шайбы. Общие технические условия»

ГОСТ 18126-94 «Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия»

ГОСТ 24507-80 «Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии»

ГОСТ 28473-90 «Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа»

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online