ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Руководство по инженерной защите территорий, зданий и сооружений от подтопления и затопления

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ,
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТА ЗАТОПЛЕННЯ

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), ТК 304 "Захист будівель і споруд", ПК 7 "Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах"

РОЗРОБНИКИ: В. Титаренко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Шумінський, канд. техн. наук; Ю. Калюх, д-р. техн. наук; Я. Домбровський; О. Шидловська

ЗА УЧАСТЮ: Національний університет водного господарства та природокористування (М. Хлапук, д-р. техн. наук; О. Ткачук, д-р. тех. наук; О. Безусяк, канд. техн. наук; Л. Ясінська, канд. техн. наук; В. Корбутяк, канд. техн. наук; О. Шевчук);

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (О. Трофимчук, д-р техн. наук; Г. Яковлев, д-р техн. наук);

Інститут гідромеханіки НАН України (А. Білеуш, д-р техн. наук);

ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (О Галінський, канд. техн. наук;

О. Чернухін, канд. техн. наук; С. Марчук);

Дніпропетровський національний гірничій університет (В. Шаповал, д-р техн. наук;

O. Шашенко, д-р техн. наук);

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (А. Шаповал, канд. техн. наук); ДП "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань" (Г. Стрижельчик, канд. геол.-мінерал. наук;

I. Закопайло; О. Крамаренко);

ПАТ "Укргідропроект" (О. Вайнберг, д-р техн. наук, Ю. Ландау, д-р техн. наук);

СП "Основа-Солсиф" (Ю. Карпенко; С. Новофастовський; С. Дворник);

Водбуд-Україна (О. Кафтан, канд. техн. наук);

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (В. Федюк; В. Фесенко);

Київський національний університет будівництва і архітектури (М. Корнієнко, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО наказ Мінрегіону від 24.06.2016 р. № 184, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Визначення класу наслідків (відповідальності) споруд інженерного захисту

7 Інженерний захист територій, будівель та споруд від підтоплення

7.1 Загальні положення

7.2 Особливості вишукувань при інженерному захисті територій, будівель та споруд від підтоплення

7.3 Запобіжні заходи

7.3.1 Регулювання поверхневого стоку

7.3.2 Безпосередній захист фундаментів заглиблених будівель та споруд від підтоплення

7.3.3 Підвищення планувальних відміток поверхні територій

7.3.4 Попередження втрат з водонесучих комунікацій

7.3.5 Протифільтраційні завіси та екрани

7.3.6 Дренажі, що використовуються в будівельний період

7.3.7 Однолінійні дренажні системи (перехоплюючі дренажі) для запобігання підтопленню територій, будівель та споруд

7.3.8 Дволінійні дренажні системи

7.3.9 Площадні (систематичні) дренажні системи

7.3.10 Кільцеві (контурні) дренажні системи

7.4 Захисні споруди

7.4.1 Загальна характеристика

7.4.2 Горизонтальний трубчастий дренаж

7.4.3 Пластовий дренаж

7.4.4 Розрахунки горизонтальних і пластових дренажів

7.4.5 Вертикальний дренаж

7.4.6 Комбінований дренаж

7.4.7 Променевий дренаж

7.4.8 Спеціальні види дренажів (вакуумний дренаж)

7.5 Моніторинг підземної гідросфери

7.5.1 Обстеження підтоплених територій

7.5.2 Спостереження за гідрогеологічним режимом підземних вод

8 Інженерний захист територій, будівель та споруд від затоплення

8.1 Загальні положення

8.2 Особливості вишукувань при інженерному захисті територій, будівель та споруд від затоплення

8.3 Захисні споруди та заходи щодо інженерного захисту територій, будівель та споруд від затоплення

8.4 Визначення зон можливого затоплення

8.5 Дамби обвалування

8.5.1 Загальні положення

8.5.2 Обвалування територій

8.5.3 Розрахункові випадки

8.5.4 Закладання укосів дамб

8.5.5 Ширина гребеня

8.5.6 Визначення відмітки гребеня дамби

8.5.7 Висота дамб

8.5.8 Вибір ґрунту для влаштування дамб

8.5.9 Визначення осадки

8.5.10 Розташування дамб у плані

8.5.11 Фільтраційні розрахунки

8.5.12 Розрахунки стійкості укосів

8.5.13 Кріплення укосів

8.6 Акумулюючі ємності

8.6.1 Загальні положення

8.6.2 Гідравлічний розрахунок водозабірної споруди акумулюючої ємності

8.7 Підвищення відміток поверхні територій для захисту від затоплення

8.8 Забезпечення пропускної здатності русел та заплав

8.8.1 Загальні положення

8.8.2 Розчищення русел і заплав та поглиблення русел

8.8.3 Спрямлення річкових звивин

9 Спостереження за спорудами інженерного захисту (СІЗ)

10 Охорона навколишнього середовища

10.1 Основні природоохоронні вимоги

10.2 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

10.3 Рекреаційні вимоги

Додаток А (довідковий) Карта-схема підтоплення території України

Додаток Б (довідковий) Характеристики підтоплених територій у межах інженерно-геологічних районів

Додаток В (обов'язковий) Граничні глибини залягання ґрунтових вод на міських територіях

Додаток Г (довідковий) Схеми мереж дощового водовідведення закритого типу

Додаток Д (довідковий) Приклад гідравлічного розрахунку ділянки вуличної дощової мережі відкритого типу

Додаток Е (довідковий) Приклад гідравлічного розрахунку ділянки вуличної дощової мережі закритого типу

Додаток Ж (довідковий) Методика розрахунку інфільтраційних майданчиків з водопроникними покриттями

Додаток И (довідковий) Розрахунки за деформаціями основ дамб, які зводять на торф'яно-мулистих ґрунтах

Додаток К (довідковий) Проектування осі регуляційної траси

Додаток Л (довідковий) Фільтраційні розрахунки дамб

Додаток М (довідковий) Розрахунок стійкості укосів

Додаток Н (довідковий) Конструкції кріплень укосів дамб

Додаток П (довідковий) Приклади розрахунків акумулюючих ємностей

Додаток Р (довідковий) Оцінка пропускної здатності русла та заплави

Додаток С (довідковий) Розрахунок спрямлення річкових звивин

Додаток Т (довідковий) Приклад розрахунку дамб обвалування

Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт розроблений у розвиток положень ДБН В. 1.1-25-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення"

Цей стандарт розширює положення і вимоги щодо проектування систем інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ,
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТА ЗАТОПЛЕННЯ

РУКОВОДСТВО ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ И ЗАТОПЛЕНИЯ

GUIDELINES ENGINEERING PROTECTION OF THE TERRITORY,
BUILDING AND STRUCTURE FROM WATER LOGGING AND FLOODING

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо проектування споруд інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про будівельні норми"

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування,проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах. Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина II. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4-2006 Системи надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони))

ДБН В.1.2-5-2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основi

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будівель і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДБН В.2.4-8:2014 Визначення розрахункових гідрологічних характеристик

ДБН В.2.4-20:2014 Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологіяя

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення

ДСТУ 3994-2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений (Основи гідротехнічних споруд)

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (Навантаження і впливи на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові і від суден))

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online