ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования. Изменение № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД
Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009
Зміна № 1

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд
України 2011

Основи та фундаменти споруд

Основні положення проектування

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК) Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ: І. Матвєєв, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, Ю. Мелашенко, О. Червинський, В. Абросімов, В. Шокарев - кандидати техн. наук; А. Бамбура, д-р техн. наук; Р. Ковальський, канд. техн. наук; Ю. Іщенко, Д. Карпенко, А. Шокарев

За участю: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), Міністерства освіти і науки України (І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) Міністерства освіти і науки України (М. Зоценко, Ю. Винников - доктори техн. наук), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) Міністерства освіти і науки України (В. Швець, А. Приходько, В. Сєдін, В. Шаповал - доктори техн. наук; А. Шаповал, М. Моторний - кандидати техн. наук), Одеська державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА), Міністерства освіти і науки України (В. Дорофеев, О. Школа, Ю. Тугаєнко - доктори техн. наук; О. Новський, канд. техн. наук; Ю. Матус, В. Митинсь-кий, В. Пивонос, С. Кущак), ОП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) (С. Романов, О. Галінський - кандидати техн. наук) Мінрегіонбуд України (Д. Барзилович), ДП ПІ "Київський промбудпроект" ДАТ БК "УКРБУД" (Е. Воловик), ВАТТІЖГП "Краснодаргражданпроект" (Н. Півнік)

2 ВНЕСЕНО: Управління промислової забудови Мінрегіонбуду України

3 ПОГОДЖЕНО: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) - лист від 19.11.10 № 1/05-2.6-13/8591

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 р. № 534,

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.07.2011 р.

5 НА ЗАМІНУ СНиП 2.02.03-85 (крім розділу 5)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online