ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Руководство по устройству и эксплуатации крыш домов, зданий и сооружений

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
З УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДАХІВ БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", ТК 309 "Будтехнології", ПК 1 "Технологія будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Гармаш (відповідальний виконавець); В. Іваненко, канд. техн. наук; А. Максимов; Ю. Червяков, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: "Одеська державна академія будівництва та архітектури" (ОДАБА) (А. Ковров, канд. техн. наук; В. Мазур, канд. техн. наук; О. Менейлюк, д-р техн. наук

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (В. Глущенко; А. Радкевич, д-р техн. наук; В. Худенко, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 146, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.6-14-97 у частинах "Влаштування" (том 2) та "Експлуатація" (том 3)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Влаштування суміщеного даху

5.1 Влаштування світлопрозорих, водонаповнених, інверсійних суміщених покриттів

5.2 Влаштування суміщених покриттів, що експлуатуються, легко скидаються,а також покриттів заглиблених об'єктів

5.3 Влаштування елементів суміщеного покриття: пароізоляції, похилоутворюючих і теплоізоляційних шарів, вирівнюючої стяжки

5.4 Влаштування температурно-деформаційних швів

5.5 Влаштування вентиляційних продухів і каналів

6 Влаштування горищного даху і просторового покриття

6.1 Влаштування кроквяного, мансардного, просторового та індустріального безрулонного дахів

6.2 Влаштування паро-і теплоізоляції

6.3 Влаштування основи під покрівлю

7 Влаштування покрівлі суміщеного покриття, горищного даху і просторового покриття

8 Влаштування водостоків

9 Влаштування антикригової системи

10 Влаштування геліосистем, огороджування, снігозатримання

11 Організація робіт

12 Контролювання якості монтажно-ізоляційних робіт

13 Охорона праці при виконанні робіт

14 Охорона довкілля, утилізування

15 Гарантії виробника

16 Експлуатація дахів

16.1 Загальні вимоги

16.2 Технічні огляди

16.3 Планово-попереджувальні ремонти

16.4 Охорона праці при експлуатації покриттів будівель

Додаток А Контроль якості влаштування дахів

Додаток Б Основні види дефектів, що виникають при експлуатації суміщених дахів

Додаток В Основні види дефектів, що виникають при експлуатації горищних дахів

Додаток Г Сумісність металевих матеріалів для покриття

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
З УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДАХІВ БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

РУКОВОДСТВО
ПО УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШ ДОМОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

GUIDANCE
ON DESIGN AND OPERATION OF THE ROOFS OF HOUSES, BUILDINGS AND FACILITIES

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на влаштування та експлуатацію суміщених і горищних дахів будівель виробничого та невиробничого призначення.

1.2 Розроблені правила влаштування та експлуатації покриттів та покрівель не регулюють питання проектування та розрахунку міцності і теплозахисту, монтажу несучих конструкцій.

1.3 Цей стандарт не поширюється на військові об'єкти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, зареєстрований в Мін'юсті 04.06.2007 за № 573/13840

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні, зареєстрований в Мін'юсті 04.11.2004 за № 1410/10009

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2015 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища.

ДБН В.1.2-14-2009 СНББ Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.4-2.01-97 Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.6-14:201Х Покриття будинків і споруд*

ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ Б А.1.1-15-94 ССНБ. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-29-94 ССНБ. Матеріали покрівельні гідро- і пароізоляційні та прикпеювальні. Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х[1] Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробування

ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійкі вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 8925:2008 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция (Щупи плоскі для верстатних пристосувань. Конструкція)

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССПБ. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ОСП 72180 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (Основні санітарні роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами ізолюючих випрмінювань)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті терміни вживаються у визначенні, наведеному в:

3.1.1 ДБН А.2.2-3: будівля, будівництво, об'єкт виробничого призначення, об'єкт невиробничого призначення, проектна документація;

3.1.2 ДБН В.2.6-14: вентиляційна (осушувальна) система, вентиляційні отвори, водорозділ, гребінь, горищне покриття (дах), додаткові шари покрівельного килима, єндова, захисні фартухи, захисний шар, основа під покрівлю, основні шари покрівельного килима, покрівля, покриття (дах), суміщене покриття (дах), схил, ущільнення швів;

3.1.3 ДСТУ Б А.1.1-15: гідробутил, гідроізол, гідроскпоізол, ізол, покрівельний матеріал, покривний шар, руберойд, рулонний матеріал;

3.1.4 ДСТУ Б А.1.1-29: бітумна мастика, бітумно-гумова мастика, гаряча мастика, емульсійна мастика, емульсійна паста, мастика, полімерна мастика, розчинник, холодна мастика, час висихання.

3.2 Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять

3.2.1 улаштування даху

Утворення верхньої огороджувальної конструкції будинку, будівлі чи споруди для захисту від зовнішніх кліматичних факторів і впливів

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Гармаш А.И., Слипченко И.П. "Крыши и кровли зданий и сооружений", Будівельник, 1986, 140 с.

2. Гармаш А.И. "Довідник покрівельника", Будівельник, 1989, 89 с.

3. Йожеф Косо "Крыши и кровельные работы", Контент, М., 2007, 310 с.

4. Менайлюк А.Н., Лукашенко Л.Э., Козлюк Э.И., Москаленко В.И., Петровский А.Ф. "Современные технологии устройства кровель", ООО "ЕДЕНА", 2006, 288 с.

5. Стерлинг Р. и др. "Проектирование и строительство заглубленных гражданских зданий", М., Стройиздат, 1986, 252 с.

6. Рекомендации по проектированию, устройству и эксплуатации светопрозрачных конструкций промышленных зданий", ЦНИИПромзданий, М., Стройиздат, 1985, 64 с.

7. "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затверджене наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online