ВБН В.3.1-00013741-11:2009 Магистральные нефтепроводы. Линейная часть. Ремонт на пересечениях с препятствиями и на участках со сложным рельефом местности

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОПРОВОДИ.
ЛІНІЙНА ЧАСТИНА.
РЕМОНТ НА ПЕРЕТИНАХ З ПЕРЕШКОДАМИ
ТА НА ДІЛЯНКАХ ЗІ СКЛАДНИМ РЕЛЬЄФОМ МІСЦЕВОСТІ

ВБН В.3.1-00013741-11:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ВАТ "УКРТРАНСНАФТА"
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІЦК-Інститут магістральних трубопроводів” (ТОВ “ІЦК-IМТ”)

Відкрите акціонерне товариство “Укртранснафта” (ВАТ “Укртранснафта”)

РОЗРОБНИКИ: П. Андрієвський, О. Гопкало, В. Кастнер (керівник розробки) М. Кащенко, Г. Кузьменко, С. Кузьменко, Т. Устименко, B. Василюк, доктор техн. наук, І. Бурак, C. Охрімчук, О. Суржанський, Ю. Федоренко

2 ВНЕСЕНО: НАК “Нафтогаз України”

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінпаливенерго України від 08.12.2009 р. № 700

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення понять

4. Познаки та скорочення

5. Загальні положення

6. Організаційно-технічна підготовка капітального ремонту трубопроводів магістральних нафтопроводів

7. Виконання робіт з ремонту трубопроводів

7.1 Ремонт трубопроводів на перетинах з автодорогами та залізницею

7.2 Ремонт трубопроводів на перетинах з лініями електропередач (ЛЕП)

7.3 Ремонт трубопроводів на перетинах з підземними кабелями та трубопроводами

7.4 Ремонт підземних ділянок трубопроводів, що примикають до повітряних переходів МН

7.5 Ремонт ділянок трубопроводів, що пролягають у ярах (яругах) та балках

7.6 Заходи, що забезпечують безпечне осідання трубопроводу в місцях защемлень та перетинів

8. Земляні роботи

9. Виконання робіт без зміни та зі зміною планово-висотного положення трубопроводу

10. Очищення зовнішньої поверхні трубопроводу. Ізоляційні роботи

11. Зварювально-відновлювальні роботи

12. Контроль якості ремонтних робіт

13. Оформлення виконавчої та приймально-здавальної документації

14. Охорона навколишнього природного середовища

15. Охорона праці та промислова безпека

16. Пожежна безпека

Додаток А Технологічні операції виконання робіт під час капітального ремонту переходів МН через автомобільні дороги та залізниці із заміною існуючих трубопроводів

Додаток Б Технологічні операцій виконання робіт під час капітального ремонту переходів МН через автомобільні дороги та залізниці з монтажем нових переходів поряд з існуючими

Додаток В Облаштування захисного футляра

Додаток Г Влаштування опор із синтетичних мішків

Додаток Д Ремонт трубопроводу в місцях перетину з автодорогами. Організація дорожнього руху

Додаток Е Розрахунок на міцність захисного футляра (кожуха) при перетині залізничних колій та автомобільних доріг

Додаток Ж Типи і розміщення опорних кілець PSI на трубопроводі

Додаток И Охоронні зони об'єктів магістральних трубопроводів

Додаток К Типові конструкції опор (опорних подушок) для трубопроводів

Додаток Л Схеми анкерування будівельних механізмів під час роботи на схилах

Додаток М Форми дозвільної та виконавчої документації на капітальний ремонт магістрального трубопроводу

Додаток Н Бібліографія

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Магістральні нафтопроводи.
Лінійна частина.
Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

Чинні від 2010-03-07

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги до технології виконання робіт під час капітального ремонту ділянок підземних трубопроводів лінійної частини магістральних нафтопроводів (далі - трубопроводи) діаметром від 377 мм до 1220 мм включно на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості.

1.2 Ці Норми регламентують виконання капітального ремонту трубопроводів:

а) на перетинах з автодорогами та залізницями;

б) на перетинах з повітряними лініями електропередач (ЛЕП) та повітряними лініями зв'язку (ЛЗ);

в) на перетинах з підземними кабелями і трубопроводами;

г) на ділянках, що примикають до повітряних переходів;

д) на ділянках, що пролягають у ярах (яругах) та балках.

1.3 Ці Норми не поширюються на порядок здійснення капітального ремонту трубопроводів:

а) на підводних переходах;

б) прокладених у тунелях;

в) на ділянках, які прокладено підземно у районах із сейсмічністю більше ніж 8 балів та на усіх надземних ділянках;

г) на ділянках трубопроводів, які прокладені у морських акваторіях.

1.4 Вимоги цих Норм повинні враховуватися при розробці проектно- кошторисної документації та виконанні капітального ремонту на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості і бути обов'язковими для всіх організацій трубопровідного транспорту нафти діяльність яких пов’язана з експлуатацією магістральних нафтопроводів (МН) і сторонніх організацій, що займаються проектуванням і ремонтом трубопроводів.

1.5 Вимоги щодо безпечності виконання робіт, охорони довкілля викладено в розділах 14-16 цих Норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про трубопровідний транспорт”

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про екологічну експертизу”

Закон України “Про пожежну безпеку”

Земельний кодекс України Водний кодекс України Лісовий кодекс України

“Правила охорони ліній електрозв’язку”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. № 135

“Правила охорони електричних мереж”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 р. № 209

“Правила охорони магістральних трубопроводів”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1747

“Правила дорожнього руху”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

“Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923

Наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 № 28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за № 466/10746)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

НПАОП 0.00-1.35-03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

НПАОП 0.00-5.29-04 Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом “продавлювання”

НАОП 1.1.21-5.10-78 Галузева інструкція з безпеки праці під час капітального ремонт у магістральних нафтопроводів

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Тилове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України

НАПБ В.01.027-85/112 (ППБО-116-85*) Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности (Правила пожежної безпеки в нафтовій промисловості)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-16:2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг

ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96 Система антикорозійного захисту об'єктів нафтогазового комплексу. Основні положення, загальні вимоги

ВБН В.2.3-00013741-06:2007 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду

ВБН В.2.3-00013741-07:2007 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація

ВБН В.2.3-00013741-09:2009 Магістральні трубопроводи. Будівництво. Лінійна частина. Очищення порожнини та випробування

ВБН В.3.1-320.20077720.02-2001 Табель технічного оснащення ремонтно- будівельної колони з капітального ремонту магістральних нафтопроводів діаметром 219-1220 мм

ВБН В.3.1-320.20077720.04-2002. Технічний нагляд за спорудженням та експлуатацією об'єктів магістрального нафтопроводу

ВБН В.3.1-320.20077720.05-2003 Магістральні трубопроводи. Капітальний ремонт. Розрахунок на міцність та стійкість лінійних ділянок магістральних газо- та нафтопроводів діаметром від 377 мм до 1220 мм

ВБН В.3.1-00013741-06:2006 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт

ВБН В.3.1-00013741-07:2007 Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок

ВБН В.3.1-00013741-09:2008 Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу

ВБН В.3.1-00013741-10:2008 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н В.2.3-21:2008 Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами

ГСТУ 218-03449261-095-2002 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (ЄСЗКС. Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности (ССБП. Машини та механізми спеціальні для трубопровідного будівництва. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання сталей та наплавлення. Класифікація та загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних та теплотривких сталей. Типи)

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди)

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП III-42-80 Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы (Правила виконання та приймання робіт. Магістральні трубопроводи)

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве (Геодезичні роботи у будівництві)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи та фундаменти)

СН 468-74 Нормы отвода земель для железных дорог (Норми відведення земель для залізниць)

ДСП 6.074.120-01 Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України (ОСПУ-01).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online