ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015 Магистральные трубопроводы. Нанесение защитных покрытий и устройство тепловой изоляции. Руководство

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Магістральні трубопроводи
НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИВІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.
НАСТАНОВА

ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015

Відповідає офіційному тексту

Мінрегіон України
Київ
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт", Інститут електрозва­рювання ім. Є.О. Патона НАН України

РОЗРОБНИКИ: Л. Ниркова, канд. хім. наук (науковий керівник); С. Осадчук; С. Поляков, д-р техн. наук ЗА УЧАСТЮ:

ПАТ "Укртрансгаз" (Ю. Гужов)

ПАТ "Укртранснафта" (В. Василюк, канд. техн. наук; В. Васьківський)

ПАТ "Укртранснафта", філія "Придніпровські магістральні нафтопроводи" (С. Ткач) Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (В. Черватюк, канд. техн. наук) Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (В. Конюшенко, канд. хім. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господа­рства України від 03.07.2015 р. № 153, чинний з 2016-04-01

3 Цей стандарт згідно з ДБН А. 1.1-93 належить до комплексу нормативних документів А.3.1 - "Управління, організація і технологія"

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ВСН 008-88 в частині, що стосується магістральних трубопроводів)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Підготування металевої поверхні трубопроводу

7 Виконання ізоляційних робіт у трасових умовах

7.1 Нанесення захисних покривів на основі поліуретанів та епоксидних смол

7.2 Нанесення комбінованих захисних покривів на основі мастики та полімерної стрічки

7.3 Нанесення стрічково-мастикових захисних покривів (холодного нанесення)

7.4 Нанесення стрічкових полімерних покривів

8 Нанесення захисних покривів на труби та трубні секції в базових умовах

8.1 Нанесення захисних покривів на основі поліуретанів та епоксидних смол

8.2 Нанесення комбінованих захисних покривів на основі мастики та полімерної стрічки

8.3 Нанесення захисних стрічково-мастикових покривів (холодного нанесення)

8.4 Нанесення покриву з екструдованого поліетилену

8.5 Нанесення стрічкових полімерних покривів

8.6 Ізолювання зовнішньої поверхні фасонних елементів трубопроводів у базових умовах

9 Ремонт пошкоджень захисних покривів

9.1 Загальні вимоги до ремонту захисного покривy

9.2 Ремонт пошкоджень поліетиленового покриву

9.3 Ремонт пошкоджень епоксидних та поліуретанових покривів

9.4 Ремонт пошкоджень стрічково-мастикових захисних покривів (холодного нанесення)

9.5 Ремонт пошкоджень комбінованих захисних покривів на основі мастики та полімерної стрічки

9.6 Ремонт пошкоджень стрічкового полімерного покриву

10 Нанесення захисних покривів на зварні стики у базових та трасових умовах

10.1 Загальні вимоги до нанесення покривів на зварні стики труб при будівництві трубопроводу

10.2 Ізолювання зварних стиків термоусадковими муфтами, манжетами та стрічками

10.3 Ізолювання зварних стиків стрічково-мастиковими покривами (холодного нанесення)

10.4 Ізолювання зварних стиків комбінованими покривами на основі мастики і полімерної стрічки

11 Нанесення металевих покривів у базових та трасових умовах

11.1 Загальні вимоги

11.2 Технологічний процес нанесення газотермічним методом цинкових та алюмінієвих покривів на труби у базових умовах

11.3 Захист стиків і ремонт дефектів металевих покривів труб

12 Контролювання якості захисних покривів

13 Нанесення внутрішнього захисного покриву на магістральні трубопроводи та кільцеві зварні стики

13.1 Загальні положення

13.2 Вимоги до ізоляційних матеріалів

13.3 Вимоги до захисних покривів внутрішніх поверхонь трубопроводів

13.4 Очищення внутрішньої поверхні сталевих труб перед нанесенням захисного покриву

13.5 Нанесення лакофарбових матеріалів

13.6 Нанесення порошкового покриву

13.7 Захист внутрішньої поверхні зварних стиків

13.8 Нанесення газотермічного металевого покриву на внутрішню поверхню зварного стику

13.9 Контролювання якості внутрішнього захисного покриву

14 Виконання теплоізоляційних робіт

14.1 Конструкції покривів теплової ізоляції трубопроводу

14.2 Матеріали для теплової ізоляції. Основні технічні характеристики

14.3 Загальні вимоги до конструкцій теплової ізоляції, що виготовляють у заводських і базових умовах

14.4 Виготовлення теплоізольованих труб, трубних секцій, вузлів та деталей

14.5 Теплоізолювання стиків у трасових умовах

15 Контролювання якості теплоізоляційних робіт на трасі

16 Транспортування і зберігання ізоляційних матеріалів та ізольованих труб

17 Вимоги охорони навколишнього природного середовища

18 Вимоги безпеки

18.1 Охорона праці і промислова безпека

18.2 Вимоги пожежної та техногенної безпеки

Додаток А Типи очисних машин

Додаток Б Визначення точки роси повітря

Додаток В Матеріали для протикорозійного захисту зовнішньої поверхні об’єктів магістральних трубопроводів

Додаток Г Основні характеристики ізоляційних стрічок, липких обгорток і клейових ґрунтівок зарубіжного виробництва, які застосовувалися до 2003 року

Додаток Д Розрахунок витрат стрічок, обгорток та ґрунтівок на 1 км трубопроводу

Додаток Е Форма журналів ізоляційних та ремонтних робіт, ізолювання внутрішньої поверхні трубопроводу та стиків, теплоізоляції труб та стиків

Додаток Ж Матеріали, рекомендовані для ізолювання відводів, кутів поворотів, місць врізань, заглушок, місць підключення пунктів вимірювання до трубопроводів з різними видами покривів

Додаток И Показники, методи і послідовність контролювання якості ізоляційних матеріалів, захисних покривів трубопроводів та технології їх нанесення

Додаток К Номенклатура показників якості ізоляційних матеріалів для захисту трубопроводів від корозії

Додаток Л Визначення перехідного питомого електричного опору захисного покриву методом "мокрого контакту"

Додаток М Метод визначення адгезії захисних покривів на основі термореактивних та лакофарбових матеріалів методом Х-подібного надрізу

Додаток Н Матеріали та вироби, що застосовують для виготовлення теплоізоляційного, пароізоляційного та покривного шарів теплоізоляційної конструкції і тепло-ізольованих труб та виробів базового або заводського виготовлення

Додаток П Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Магістральні трубопроводи
НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИВІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.
НАСТАНОВА

Магистральные трубопроводы
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
РУКОВОДСТВО

Main pipelines
DEPOSITION OF PROTECTIVE COATINGS AND APPLICATION OF THERMAL INSULATION.
GUIDE

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на виконання ізоляційних робіт щодо захисту від зовнішньої та внутрішньої корозії сталевих магістральних трубопроводів діаметром до 1420 мм включно при їх новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті, а також встановлює вимоги до техно­логії нанесення захисних покривів та зовнішньої теплової ізоляції в базових та трасових умовах.

1.2 Дія цього стандарту поширюється на магістральні газо-, нафтопроводи, нафтопродукто- проводи, до складу яких входять:

- лінійна частина трубопроводів (від головних споруд промислу до пунктів, що розподіляють транспортований продукт споживачеві) з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, пере­ходами через природні та штучні перешкоди;

- комунікації промислових майданчиків (трубопроводи підземних сховищ газу, компресорних, газорозподільних, газовимірювальних, нафтоперекачувальних та напоропонижувальних станцій);

- технологічні трубопроводи резервуарних парків, причальних споруд та зливо-наливних заліз­ничних естакад.

1.3 Цей стандарт не поширюється на тепло-, продуктопроводи, трубопроводи населених пунктів та трубопроводи, які прокладають у водоймищах без заглиблення у дно.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про трубопровідний транспорт"

Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" Земельний кодекс України Водний кодекс України Лісовий кодекс України

Відповідає офіційному тексту

Кодекс цивільного захисту України Правила охорони магістральних трубопроводів

НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів НПАОП 0.00-2.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухо- пожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопро­водів України

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3999-2000 (ГОСТ 30738-2001) Покриття захисні полімерні, нафтобітумні і кам’яновугільні. Методи лабораторних випробувань на біостійкість

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4612:2006 Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А. 1.1-29-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.3.2-6:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-10:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 16381-77, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-8-94 Будівельні матеріали. Плити пінополістирольні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-56:2010 Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Будівельні матеріали. Плити із мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Будівельні матеріали. Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-168:2008 Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-169:2008 Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови (EN 13162:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-234:2010 Будівельні матеріали. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-235:2010 Будівельні матеріали. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-272:2011 Фольгоізол. Технічні умови (ГОСТ 20429-84, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-275:2011 Вироби вапняно-кремнеземнисті теплоізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас­ность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производ­ственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT) (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць) ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 17139:2004 Скловолокно. Ровінги. Технічні умови (ГОСТ 17139-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия (ГОСТ 18481-81, IDT) (Ареометри та циліндри скляні. Загальні технічні умови)

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція облад­нання і трубопроводів)

СНиП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ. (Магістральні трубопроводи. Правила виконання та приймання робіт)

ГОСТ 9.010-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распы­ления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля (Єдина система захисту від корозії і старіння. Повітря стиснуте для розпилення лакофарбових матеріалів. Технічні вимоги та методи контролю)

ГОСТ 9.048-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (Єдина система захисту від корозії і старіння. Вироби технічні. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії пліснявих грибів)

ГОСТ 9.304-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриви газотермічні. Загальні вимоги та методи контролювання)

ГОСТ 9.308-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний (Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриви металеві та неметалеві. Методи прискорених корозійних випробувань)

ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриви лакофарбові. Загальні вимоги та методи прискорених випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників)

ГОСТ 9.402-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриви лакофарбові. Підготування металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 9.403-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей (Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриви лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичної дії рідин) ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы (Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриви порошкові полімерні. Типові технологічні процеси)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования без­опасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно- гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика­ция и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста­тического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухо- безпека статичної електрики. Загальні вимоги )

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показ­ників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи навантажувально- розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби за­хисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами )

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении (Гума. Метод визначення пружноміцнісних властивостей при розтягу)

ГОСТ 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия (Фольга алюмінієва для технічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 1440-78 Приборы для определения пенетрации нефтепродуктов. Общие технические условия (Прилади для визначення пенетрації нафтопродуктів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1779-83 Шнуры асбестовые. Технические условия (Шнури азбестові. Технічні умови) ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри та характеристики)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4650-80 Пластмассы. Методы определения водопоглощения (Пластмаси. Методи виз­начення водопоглинання)

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе (Мате­ріали лакофарбові. Метод визначення міцності під час удару)

ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору (Матеріали лакофарбові. Метод визначення твердості за маятниковим приладом)

ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Тех­нические условия (Проводи з полівінілхлоридною ізоляцією для електричних установок. Технічні умови)

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электри­ческого сопротивления при постоянном напряжении (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення електричного опору при постійній напрузі)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам (Прилади аналогові показуючі електровимірювальні прямої дії і допоміжні частини до них. Частина 2. Особливі вимоги до амперметрів і вольтметрів)

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия (Віскозиметри для визначення умовної в’язкості лакофарбових матеріалів. Технічні умови)

ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия (Бітуми нафтові ізоля­ційні. Технічні умови)

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали лако­фарбові. Транспортування та зберігання)

ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия (Шпаклівки. Технічні умови)

ГОСТ 10292-74 Стеклотекстолит конструкционный. Технические условия (Склотекстоліт конст­рукційний. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10692-80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, марки­ровка, упаковка, транспортирование и хранение (Труби сталеві, чавунні та з’єднувальні частини до них. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробувань на розтягування)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтягування)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм’якшення за кільцем і кулею)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13518-68 Пластмассы. Метод определения стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением (Пластмаси. Метод визначення стійкості поліетилену до розтріскування від напруження)

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лако­фарбові. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 16783-71 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей (Пластмаси. Метод визначення температури крихкості зразка, що складений петлею)

ГОСТ 17035-86 Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов (Пластмаси. Методи визначення товщини плівок та листів)

ГОСТ 21513-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой (Матеріали лакофарбові. Методи визначення водо- та вологопоглинання лакофарбовою плівкою)

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Листи з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль про­дукції. Основні положення)

ГОСТ 26377-84 Растворители нефтяные. Обозначения (Розчинники нафтові. Позначення)

ГОСТ 28302-89 Покрытия газотермические защитные из цинка и алюминия металлических конструкций. Общие требования к типовому технологическому процессу (Покриви газотермічні захисні з цинку та алюмінію металевих конструкцій. Загальні вимоги до типового технологічного процесу)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров’я населення

СП 1042-73 (НПАОП 0.03-1.07-73) Санитарные правила организации технологических про­цессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила орга­нізації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Тлумачний російсько-українсько-англійський словник із протикорозійного захисту газопро­водів. За заг. ред. Рудніка А.А. - Харків, 2000. - 616 с.

2 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриви лакофарбові. Підготування металевих поверхонь до фарбування)

3 ВБН В.3.1-00013741-11:2009 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на пере­тинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

4 ВБН В.3.1-00013741-07:2007/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок

5 ISO 8501-1-88 Preparation of steel substrates before application of paints and related products; vi­sual assessment of surface cleanliness. Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (Підготування сталевої основи перед нанесенням фарб і подібних покривів. Візуальна оцінка чистоти поверхні. Частина 1. Ступінь корозії й ступінь підготування непокритих сталевих підкладок, а також сталевих підкладок після повного видалення раніше нанесених покривів)

6 ВСН 012-88/МНГС Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I; II (Будівництво магістральних та промислових трубо­проводів. Контролювання якості та приймання робіт. Частина I; II)

7 ВСН 462-85 ММСС СССР Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном (Теплова ізоляція трубопроводів та обладнання заливальним пінополіуретаном)

8 ВБН В.2.3-20077720-05:2006 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення

9 ВСН 004-88/МНГС Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация (Будівництво магістральних трубопроводів. Технологія і організація)

10 СОУ 60.3-31570412-009:2005 Магістральні нафтопроводи. Підключення, перетин, паралельна прокладка комунікацій і роботи в охоронній зоні. Видача погоджень

11 СОУ 60.3-31570412-034:2009 Система управління охороною праці та промисловою безпекою ВАТ "Укртранснафта"

12 СОУ 74.1-20077720-025:2006 Система управління охороною праці НАК "Нафтогаз України". Основні положення

13 СОУ-Н МПЕ 60.3.006:2005 Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магіст­ральних та міжпромислових трубопроводів

14 СОУ 60.3-30019801-050:2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів (видання друге)

15 СТП 320.30019801.005-2000 Інструкція щодо виконання будівельних робіт в охоронних зонах магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз"

16 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

17 ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок (Вид. 2011 року із виправленнями і допов­неннями)

18 Порядок проходження медичних оглядів працівників певних категорій: Наказ МОЗ від 10.05.2007 № 246

19 СОУ 84.2-20077720-017:2013 Система управління пожежною безпекою Національної акціо­нерної компанії "Нафтогаз України". Основні положення

20 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие техничес­кие условия (Засоби вимірювань електричних і магнітних величин. Загальні технічні умови)

21 РСТ УССР 1977-87 Маты звукопоглощающие базальтовые марки БЗМ. Технические условия (Мати звукопоглинаючі базальтові марки БЗМ. Технічні умови)

22 ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Стрічки з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online