ДСТУ 8842:2019 Масла. Методы определения запаха, вкуса, цвета и прозрачности

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи визначення
запаху, смаку, кольору та прозорості

ДСТУ 8842:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 07 березня 2019 р. № 57 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26 листопада 2019 р. № 378 з 2020-09-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5472-50)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи визначення органолептичних показників

4.1 Загальні положення

4.2 Засоби, допоміжні пристрої та матеріали

4.3 Готування до визначення

4.4 Метод визначення запаху

4.5 Метод визначення смаку

4.6 Метод визначення кольору

4.7 Метод визначення консистенції

4.8 Методика визначення прозорості

4.9 Опрацювання результатів

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

7 Кваліфікаційні вимоги

Додаток А (обов’язковий) Визначення ступеня прозорості соняшникової олії

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості

VEGETABLE OILS
The methods of determination of flavour, taste, colour and transparency

Чинний від 2020-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи органолептичного визначення запаху, смаку, кольору, консистенції та прозорості олій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2333:2008 Жири модифіковані. Виробництво та переробляння. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб (ISO 5555:1991, NEQ)

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою (ISO 1042:1998, IDT)

ДСТУ ISO 5492:2006 Дослідження сенсорне. Словник термінів (ISO 5492:1992, IDT)

ДСТУ ISO 5555:2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбір проб (ISO 5555:1991, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2.3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online