ДСТУ 4349:2004 Масла растительные. Методы отбора проб (ISO 5555:1991, NEQ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи відбирання проб

(ISO 5555:1991, NEQ)
ДСТУ 4349:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86)

РОЗРОБНИКИ: Г. Гаврилов, канд. техн. наук; В. Голодняк, канд. техн. наук; Л. Кузнецова; П. Петік, канд. техн. наук (керівник розробки); Я. Сімакович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2004 р. № 236

3 Національний стандарт відповідає ISO 5555:1991 Animal and vegetable fats and oils — Sampling (Тваринні і рослинні жири та олії. Відбирання проб) у частині олій

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5471-83 «Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб» у частині методів відбирання проб)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби відбирання проб

5 Методи відбирання проб

6 Пакування, маркування та зберігання проб. Переносні пробовідбірники для рідких олій

Додаток А Основні засоби відбирання проб

Додаток Б Метод визначання висоти шару води в цистерні

Додаток В Температурні інтервали відбирання проб олій

Додаток Г Відбирання проб із горизонтальних вмістищ із круглим і еліптичним поперечним перерізом (цистерн)

Додаток Д Графічний метод визначання питомих об’ємів шарів у вмістищах довільної форми

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ
Методи відбирання проб

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Методы отбора проб

VEGETABLE OILS
Sampling

Чинний від 2005-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на засоби і методи відбирання проб олій з резервуарів, наливних судів, залізничних і автомобільних цистерн, трубопроводів, бочок, бідонів і інших вмістищ для зберігання і транспортування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні докумкенти:

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3903-99 (ISO 6206:1979) Продукти хімічні технічні. Відбір проб. Терміни та визначення

ГОСТ 6259-75 Глицерин. Технические условия

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выбора штучной продукции

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни (ДСТУ 3903, ГОСТ 15895), вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 поставка

Кількість олії доставлена в один прийом, із супровідним комплектом транспортних документів

3.2 партія

Загальна кількість олії, від якої відбирають пробу. Вона може складатися з декількох вибіркових одиниць або поставок

3.3 вибіркова одиниця

Певна кількість олії, що має межі, які можуть бути фізичними (резервуар, цистерна, бочка та інші вмістища, призначені для зберігання та транспортування) або умовними у випадках із потоками олії (трубопроводи), відібрана для контролювання

3.4 точкова проба

Кількість олії, відібраної разово в одному місці вибіркової одиниці

3.5 об’єднана проба

Проба, отримана під час змішування точкових проб. Об’єднаною також вважають пробу, отриману під час відведення частини потоку з трубопроводу в накопичувальне вмістище

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online