Регламент контроля качества работ по благоустройству придомовой территории

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ
ІЗ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

Відповідає офіційному тексту

Київ
2019

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Державне підприємство
«Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
(ДП «НДІБВ»)
03110, м. Київ, пр. Лобановського, 51
тел. (044) 248-88-89, факс (044) 248-88-84

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ІЗ БЛАГОУСТРОЮ
ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Котляренко; О. Пресіч

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол секції № 1 Вченої ради ДП «НДІБВ» від 27.01.2017 р.

ВСТУП

Контроль якості - це організація та координація дій спрямованих на забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, інструмент контролю ризиків і підвищення відповідальності за результати будівельної діяльності.

При виконанні вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» щодо забезпечення нормативних характеристик матеріалів, конструкцій, обладнання, технологій і кінцевої продукції мають застосовуватися відповідні регламенти (розділ 8 п. 8.4.1.2; п. 8.4.2; п. 8.6).

Регламент розроблено з метою надання науково-методичної допомоги з організації ефективного контролю за відповідністю виконання робіт із благоустрою території вимогам нормативної та проектної документацією.

Цей Регламент містить основні правила, порядок і довідкову інформацію з проведення контролю якості виконання робіт із благоустрою території, будівельних матеріалів, виробів, а також необхідні витяги з нормативних документів станом на 1 січня 2019 року. Витяги з чинних нормативних документів наведено мовою оригіналу.

Для правильного визначення контрольованих параметрів, які підлягають контролю при виконанні робіт, його складу і способу перевірки, строків проведення та оформлення відповідної виробничої документації наведені схеми контролю якості виконання робіт із благоустрою території (Додаток А).

Регламент має використовуватися інженерно-технічним персоналом будівельних організацій, співробітниками органів державного архітектурно- будівельного контролю, фахівцями організацій, що здійснюють контроль за будівництвом об'єкта, у тому числі технічний та авторський нагляд.

Регламент може становити інтерес для страхових компаній та інвесторів.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

2.1 Вхідний контроль проектно-технологічної документації

2.2 Вхідний контроль якості матеріалів і конструкцій

3 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

3.1 Загальні положення

3.2 Контроль якості робіт з підготовки території до благоустрою

3.3 Контроль якості спорудження земляного полотна

3.4 Контроль якості улаштування проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок

3.4.1 Улаштування проїздів, пішохідних доріжок і площадок

3.4.2 Приймання робіт з улаштування проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок

3.5 Контроль улаштування дитячих і спортивних майданчиків

3.5.1 Дитячі майданчики

3.5.2 Спортивні майданчики

3.6 Контроль улаштування майданчиків для вигулу собак

3.7 Озеленення території

4 КОНТРОЛЬ УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ

4.1 Покриття

4.2 Майданчики системи збирання і перевезення побутових відходів

4.3 Обладнання (елементи) дитячих і спортивних майданчиків

4.4 Контроль якості виконання сполучень поверхонь

4.5 Огородження

5 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНТРОЛЮ

6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Додаток А Схеми контролю якості виконання робіт

Додаток Б Форма журналу обліку результатів вхідного контролю

Додаток В Форма загального журналу робіт

Додаток Г Форма акту на закриття прихованих робіт

Додаток Д Форма акту проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Е Перелік виконавчої документації при виконанні робіт із благоустрою території

Додаток Ж Форма журналу обліку засобів вимірювальної техніки

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому документі розглядається порядок здійснення контролю виконання робіт із благоустрою території вимогам проектної та проектно-технологічної документації, ДБН Б.2.2-5:2011, інших стандартів, технічних умов та інструкцій заводів-виготовлювачів обладнання.

Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об’єкта експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об’єкта.

1.2 Контроль якості включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного управління якістю на усіх стадіях створення об’єкта відповідно до вимог проекту, ПТД, чинних стандартів ISO серії 9000, у тому числі:

а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування;

б) контроль технологічних процесів;

в) контроль виконання будівельних робіт щодо:

- пожежної безпеки;

- загрози здоров’ю та безпеці людей;

- впливу на навколишнє природне середовище;

- впливу шуму та вібрації;

- економії енергетичних ресурсів

1.3 Під час будівництва здійснюється виробничий контроль, технічний та авторський нагляд, контроль державних органів нагляду за якістю будівництва.

За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів контроль якості виконується з урахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5:2007.

1.4 Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає:

- вхідний контроль проектної документації;

- вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;

- операційний контроль будівельних процесів;

- приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online