ДБН Б.2.2-12:2018 Планировка и застройка территорий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
B2212-IBul.vp

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ

ДБН Б.2.2-12:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя"

РОЗРОБНИКИ: І. Шпилевський (керівник розробки); Ю. Палеха (науковий керівник) д-р. геогр. наук); А. Економов; Г. Айлікова, канд. техн. наук; Л. Безкоровайна; Т. Губенко; Д. Жуков; В. Лавринчук; В. Ліговська; O. Малишева; В. Муха; А. Олещенко,

канд. геогр. наук; В. Токар; М. Христюк , канд. техн. наук

КНУБА (М. Дьомін, д-р арх.; В. Нудельман, д-р геогр. наук; Т. Панченко, д-р арх.; O. Сингаївська, д-р техн. наук; O. Сергейчук, д-р техн. наук; Л. Золотар;

А. Мамедов, канд. техн. наук; 0. Міщенко; А. Омшанська, канд. арх.; М. Осетрін, канд. техн. наук; O. Пантюхіна, канд. арх.; O. Приймаченко, канд. техн. наук;

М. Биваліна, канд. техн. наук; П. Чередніченко; В. Яценко, канд. арх.)

ДП "НДПІмістобудування" (М. Сюр; В. Онищенко, канд. арх.; В. Глеба, канд. держ. упр.; І. Соколов; Т. Жаворонкова; Н. Соковніна)

ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" (O. Чижевський, канд. арх.; С. Буравченко, канд. арх.; 3. Денисенко; Т. Криштоп, канд. техн. наук; В. Максименко; М. Омельчук;

O. Ханенко; С. Шаманський, канд. техн. наук)

КО "Інститут Генерального плану м. Києва" (С. Броневицький, д-р техн. наук;

Т. Нечаева, канд. арх.; Н. Гонтарик; 0. Мішкіна; В. Присяжнюк; М. Римар- Щербина; Н. Растовська; І. Соболев)

Інститут урбаністики ( Г. Фільваров , д-р арх.; А. Плешкановська, д-р техн. наук) ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІ ПРОЕКТ" (O. Удовиченко)

ПАТ "УкрНДІІнжпроект" (П. Зембицький; П. Матичин; Г. Шатило)

ДП "УКРНДІ ВОДОКАНАЛ ПРОЕКТ" (O. Оглобля, д-р техн. наук; С. Краток)

ПАТ "КиївЗНДІЕП" (В. Куцевич, д-р арх.; Б. Губов)

УкрНдіЦЗ (В. Ніжник, канд. техн. наук; Я. Балло, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук; С. Поздєєв, д-р техн. наук)

ДСНС України (В. Федюк; 0. Лановенко; А. Бобир)

ДУ "Інститут громадського здоров'я імені О.М.Марзєєва НАМИ України"

(А. Сердюк, академік НАМНУ; В. Махнюк, д-р мед. наук; В. Акіменко, д-р мед. наук; Ю. Думанський, д-р мед. наук; В. Станкевич, д-р мед. наук; С. Могильний) ДП "НДКТІ МГ" (І. Сатін, канд. техн. наук)

ОДАБА (Є.Вітвицька, канд. техн. наук)

МІНРЕГІОН України (С. Білоус)

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3 ПОГОДЖЕНО:

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.04.2018 р. №100

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (3 2018-09-01)

НА ЗАМІНУ ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств", ДБН Б.2.4-4-97 "Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств", ДБН Б.1-2-95 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України", СНиП ІІ-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання 

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

5 Просторово-планувальна організація територій

6 Сельбищні території

6.1 Зона житлової забудови

6.2 Зона громадської забудови

7 Виробничі території

7.1 Інноваційні об'єкти виробничих територій

7.2 Формування і планування виробничих територій

7.3 Зона науково-виробничої забудови

7.4 Комунальна зона

7.5 Зона транспортно-складської забудови

7.6 Зона сільськогосподарських виробничих територій

8 Ландшафтні та рекреаційні території

8.1 Мережа ландшафтних та рекреаційних територій 

8.2 Озеленені території населених пунктів

8.3 Позаміські ландшафтні території

8.4 Рекреаційні території

8.5 Курортно-оздоровчі території

8.6 Туристичні зони

8.7 Природно-заповідні території

9 Соціальна інфраструктура (установи та організації громадського обслуговування)

10 Транспортна інфраструктура

10.1 Зовнішній транспорт

10.2 Комплексна схема транспорту

10.3 Внутрішній транспорт

10.4 Мережа громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху

10.5 Транспортно-пересадочні вузли

10.6 Комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР)

10.7 Мережа вулиць і доріг населених пунктів

10.8 Споруди та підприємства для зберігання та обслуговування транспортних засобів

11 Інженерна інфраструктура

11.1 Водопостачання, каналізація

11.2 Санітарне очищення

11.3 Енергопостачання

11.4 Телекомунікаційні мережі

11.5 Розміщення інженерних мереж

12 Інженерна підготовка і захист території

13 Території історичної забудови, пам'яток та об'єктів культурної спадщини

13.1 Збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць та інших територій 

13.2 Використання територій історичної забудови

14 Оцінка екологічних умов просторового планування 

14.1 Оцінка природного середовища життєдіяльності

14.2 Оцінка екологічних умов

14.3 Охорона повітря (атмосфери)

14.4 Охорона водних об'єктів

14.5 Захист від шуму

14.6 Захист від вібрації

14.7 Захист від електоромагнітного забруднення

14.8 Захист від випромінювань та опромінювань

14.9 Регулювання мікроклімату

14.10 Розвиток природоохоронних територій та охорона ландшафту

14.11 Планувальні обмеження

15 Протипожежні вимоги

15.1 Розміщення пожежно-рятувальних підрозділів (частин)

15.2 Вимоги до протипожежних відстаней

15.3 Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів

Додаток А (обов'язковий) Фізико-географічне районування території України

Додаток Б (обов'язковий) Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України

Додаток В.1 (довідковий) Розрахункові показники щільності багатоквартирного житлового фонду на території мікрорайону (кварталу)

Додаток Г.1 (довідковий) Показники мінімальної щільності забудови майданчиків промислових підприємств, технопарків 

Додаток Г.2 (довідковий) Показники мінімальної щільності забудови територій сільськогосподарських підприємств

Додаток Д (довідковий) Номенклатура структурних елементів мережі природно-ландшафтних, рекреаційних та інших озеленених територій

Додаток Е.1 (обов'язковий) Перелік і розрахункові показники нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування населення

Додаток Е.2 (довідковий) Орієнтовні норми додаткової місткості установ та організацій громадського обслуговування, які враховують зону впливу центру

Додаток Е.3 (довідковий) Орієнтовні норми розрахунку установ та організацій спеціалізованого курортного обслуговування

Додаток Е.4 (довідковий) Площі земельних ділянок установ та організацій громадського обслуговування

Додаток Е.5 (обов'язковий) Величина максимально допустимих радіусів обслуговування установ та організацій

Додаток Е.6 (довідковий) Зменшення радіусів обслуговування установ та організацій залежно від похилу місцевості

Додаток Ж.1 (обов'язковий) Класифікація вулиць і доріг

Додаток Ж.2 (довідковий) Розміри земельних ділянок для зберігання та технічного обслуговування транспортних засобів

Додаток Ж.З (обов'язковий) Відстані від АЗС до споруд та інженерних мереж

Додаток И.1 (обов'язковий) Відстані від найближчих підземних інженерних мереж

Додаток И.2 (обов'язковий) Відстані між сусідніми підземними інженерними мережами

Додаток И.З (обов'язковий) Розміри санітарно-захисних зон від каналізаційних очисних споруд і насосних станцій

Додаток К (обов'язковий) Протипожежні відстані між відкритими наземними складами

Додаток Л (довідковий) Форма таблиці "Планувально-просторові обмеження щодо охорони культурної спадщини" 

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРИТОРИЙ

Чинний від 2018-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці державні будівельні норми поширюються на планування і забудову територій населених пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та місцевому рівнях й застосовуються у відповідності з [7].

1.2 Ці норми обов'язкові для органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об'єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських населених пунктів та інших територіях

1.3 Ці норми не поширюються на планування та забудову територій стратегічних об'єктів, об'єктів військово-промислового комплексу, пенітенціарних об'єктів, специфічних та вузькоспеціалізованих виробництв (у тому числі вугільних розрізів і шахт, газосховищ і газоперекачувальних станцій, кар'єрів відкритого видобутку корисних копалин).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на нормативні документи:

ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації (СМБД). Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації

ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території (зонінг)

ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

ДБН Б 2.2-5:2011 Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій

ДБН Б.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Основні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частинаї. Проектування. Частина 2. Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-20-2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт

ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-39-2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час

ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період

ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.05.08-85 Аэродромы (Аеродроми)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 1370/23902 Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей

НПАОП 10.0-1.01-09 Правила безпеки у вугільних шахтах

Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок) (ПУЕ)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online