ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистический контроль. Выборочный контроль по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля, определяемые приемочным уровнем качества для последовательного контроля парт...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ОЗНАКОЮ
Частина 1. Плани вибіркового контролю,
визначені приймальним рівнем якості
для послідовного контролю партій
(ISO 2859-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 2859-1-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Технічним комітетом із стандартизації ТК 70 «Застосування статистичних методів»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 квітня 2002 р. № 205 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості (ПРЯ) для послідовного контролю партій)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Зінченко, д-р фіз.-мат. наук; А. Оленко, канд. фіз.-мат. наук, доц.; В. Кузьменко; М. Ядренко, д-р фіз.-мат. наук, проф; Ю. Козаченко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, позначення

4 Вираз для невідповідності

5 Приймальний рівень якості (ПРЯ)

6 Пред’явлення продукції до контролю

7 Прийнятність і неприйнятність

8 Вилучання вибірок

9 Нормальний, посилений та послаблений контроль

10 Вибіркові плани

11 Визначання прийнятності

12 Подальша інформація

13 Вибіркові плани одноступінчастого контролю з дробовим приймальним числом (необов’язкові)

Додаток А Приклад непостійного вибіркового плану

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості (ПРЯ) для послідовного контролю партій).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 70 «Застосування статистичних методів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено вираз «ця частина ISO 2859» на вираз «цей стандарт»;

— у «Нормативних посиланнях» та «Бібліографії» подано «Національні пояснення», щодо перекладу українською мовою назв стандартів та бібліографічних джерел, які в тексті стандарту виділено рамкою;

— для узгодження з чинними національними стандартами змінено назву стандарту.

Цьому стандарту надано національну назву «Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації;

— зміст доповнено національним додатком НА.

Перелік стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті,наведено в національному додатку НА.

ВСТУП

Друга редакція ISO 2859-1 відміняє та заміняє собою першу редакцію (ISO 2851-1:1989), яку піддавали технічній ревізії.

Помітні зміни в новій редакції містять:

— нову процедуру переходу від нормального до послабленого контролю;

— посилання на контроль з пропуском партій як на альтернативу послабленому контролю;

— термін «гранична якість» замінено на «якість, що відповідає ризику споживача» у заголовках таблиць 6-А, 6-В, 6-С, 7-А, 7-В і 7-С;

— додано нову таблицю, що дає ризик постачальника як ймовірність відхилу партії, у якій відсоток невідповідних одиниць дорівнює ПРЯ;

— додано необов’язкові плани контролю з дробовим приймальним числом; їх мета — забезпечити плавний перехід від планів з нульовим приймальним числом до планів з приймальним числом рівним 1. Плани з дробовим приймальним числом наведено у таблицях 11-А, 11-В та 11-С, де вони займають місце стрілочок у відповідних позиціях таблиць 2-А, 2-В і 2-С;

— плани послабленого контролю змінено з метою унеможливити проміжок між приймальним і бракувальним числами;

— деякі зміни було внесено у плани двоступінчастого контролю, щоб забезпечити менший середній обсяг вибірок;

— багатоступінчасті плани було скорочено до 5 етапів замість 7. Зміни не приводять до зростання середнього обсягу вибірок. Деякі нові плани мають навіть менший середній обсяг вибірок, ніж їх аналоги в і редакції;

— схеми кривих оперативних характеристик подано в таблиці 12.

ISO 2859 складається з таких частин під загальним заголовком «Вибіркові процедури для контролю якості за альтернативною ознакою».

— Частина 0. Вступ до ISO 2859, системи вибіркового контролю за альтернативною ознакою.

— Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості (ПРЯ) для послідовного контролю партій.

— Частина 2. Плани вибіркового контролю, визначені граничною якістю (ГЯ) для перевіряння ізольованих партій.

— Частина 3. Вибіркові процедури з пропусками.

Настійно рекомендовано використовувати цей стандарт разом із ISO 2859-0 [1], який містить наочні приклади.

Додаток А цього стандарту має лише довідковий характер.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ОЗНАКОЮ
Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені
приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій
(ISO 2859-1:1999, IDT)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКУ
Часть 1. Планы выборочного контроля, определяемые
приемочным уровнем качества для последовательного контроля партий

STATISTICAL INSPECTION
SAMPLING PROCEDURES
FOR INSPECTION BY ATTRIBUTES
Part 1. Sampling plans indexed by acceptance quality limit
for lot-by-lot inspection

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті описано систему вибіркового контролю за альтернативною ознакою. Визначальним параметром для планів контролю є приймальний рівень якості (ПРЯ).

Мета цієї' системи полягає в тому, щоб шляхом економічного та психологічного тиску у разі неприйняття партій спонукати виробника підтримувати середню якість процесу виробництва на рівні не гіршому, ніж визначений приймальний рівень якості, і, в той же час, забезпечити споживачеві потрібну верхню границю ризику випадкового прийняття партії низької якості.

Схеми вибіркового контролю, описані у цьому стандарті, можна використовувати, зокрема, для контролю:

— кінцевої продукції;

— компонентів та сировинних матеріалів;

— технологічних операцій;

— виробничих матеріалів;

— запасів, які зберігають;

— інформації та даних;

— адміністративних процедур.

1.2 Використовування цих схем рекомендоване, перш за все, у випадку тривалої неперервної послідовності партій, тобто послідовності, достатньо довгої для застосовування правил переходу (9.3). Ці правила забезпечують:

а) захист споживача (завдяки переходу до посиленого контролю або перериванню вибіркового контролю) у разі виявлення погіршення якості;

b) мотивацію (з дозволу відповідальних організацій) до зменшення витрат на контроль (шляхом переходу до послабленого контролю) у випадку, коли досягнута стабільна висока якість. Плани вибіркового контролю з цього стандарту можна також використовувати для контролю окремих, ізольованих партій, однак у цьому випадку користувачеві настійно рекомендовано звернути увагу на криві оперативних характеристик, щоб обрати план, який забезпечить необхідний захист (див. 12.6). У цьому випадку користувачеві також корисно ознайомитись з планами вибіркового контролю, проіндексованими граничною якістю (ГЯ), які подано у ISO 2859-2 [2].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи містять основні положення, які разом із посиланнями у тексті є невід’ємними складовими цього стандарту. Якщо документ, вказаний у посиланні є датований, то пізніші або переглянуті його редакції в конкретному контексті є не дійсні. Однак сторонам, що розробляють угоди на основі цього стандарту, рекомендовано вивчити можливість використовування найновіших версій, вказаних нижче нормативних документів. У разі посилань на публікації без року видання чинним є останнє видання нормативної документації. Члени ISO та ІЕС ведуть реєстри чинних на даний час міжнародних стандартів.

ISO 2859-3:1991 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 3: Skip-lot sampling procedures

ISO 3534-1:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms

ISO 3534-2:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Statistical quality control.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2859-3:1991 Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибіркові процедури з пропусками

ISO 3534-1:1993 Статистика. Словник та позначення. Частина 1. Імовірність та загальні статистичні терміни

ISO 3534-2:1993 Статистика. Словник та позначення. Частина 2. Статистичний контроль якості.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online