ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-3:2009 Статистический контроль. Рекомендации по выбору и использованию систем выборочного приемочного контроля для проверки отдельных предметов в партиях. Часть 3. Контроль выборочный по к...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
НАСТАНОВИ ЩОДО ВИБИРАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ
ВИБІРКОВОГО ПРИЙМАЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРЯННЯ
ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ПАРТІЯХ
Частина 3. Контроль вибірковий
за кількісною ознакою
(ISO/TR 8550-3:2007, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-3:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України, Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Р. Майборода, д-р фіз.-мат. наук; Ю. Мішура (науковий керівник), д-р фіз.-мат. наук; Р. Ямненко, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 489 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TR 8550-3:2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots — Part 3: Sampling by variables (Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/TR 8550:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/TR 8550-3:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Нормальність

4 Типи вибіркового контролю

5 Форми критеріїв прийнятності

6 Міжнародні стандарти для вибіркового контролю партій за кількісною ознакою

7 Вплив ринкових та виробничих умов на процес вибирання

Додаток А Міліметровий аркуш нормального розподілу

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/TR 8550-3:2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots — Part 3: Sampling by variables (Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «ця частина ISO/TR 8550-3» замінено на «цей стандарт»;

—— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— з «Передмови» до «Національного вступу» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

ISO/TR 8550 «Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях» складається з таких частин:

— Частина 1. Контроль вибірковий, приймальний;

— Частина 2. Контроль вибірковий за якісною ознакою;

— Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою.

ВСТУП до ISO/TR 8550-3:2007

У цьому стандарті надано настанови щодо вибирання систем вибіркового приймального контролю за кількісною ознакою. В основному це виконано за допомогою існуючих систем контролю, встановлених у різних стандартах, та обговорення можливостей їх порівняння для оцінювання придатності для передбачуваного застосування. В цьому разі вважають, що рішення щодо використання вибіркового контролю за кількісною, а не якісною ознакою вже прийнято.

Відповідні настанови щодо вибирання загальних систем, схеми або плану вибіркового приймального контролю на основі якісних ознак наведено в ISO/TR 8550-2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
НАСТАНОВИ ЩОДО ВИБИРАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
СИСТЕМ ВИБІРКОВОГО ПРИЙМАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ДЛЯ ПЕРЕВІРЯННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ПАРТІЯХ
Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СИСТЕМ ВЫБОРОЧНОГО ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ПАРТИЯХ
Часть 3. Контроль выборочный по количественному признаку

STATISTICAL CONTROL
GUIDANCE ON THE SELECTION AND USAGE
OF ACCEPTANCE SAMPLING SYSTEMS
FOR INSPECTION OF DISCRETE ITEMS IN LOTS
Part 3. Sampling by variables

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування настанов цього стандарту обмежено вибірковим контролем продукції, що постачається у партіях і може розглядатись як така, що складається з окремих предметів (тобто оди ниць продукції). Кожен предмет у партії може бути врахований і має специфічні характеристики, які вимірюють у неперервній шкалі вимірювання. Кожна характеристика має розподіл, який або з достатньою точністю можна вважати наближено нормальним, або можна перетворити у наближено нормальний відповідним перетворенням.

Стандарти щодо вибіркового приймального контролю за кількісною ознакою може бути вико ристано для перевірок у різних сферах застосування, зокрема для контролю:

a) кінцевих виробів, таких як готова продукція або вузли та агрегати;

b) компонентів та сировини;

c) послуг;

d) матеріалів у процесі виробництва;

e) запасів;

f) заходів з ремонту та обслуговування;

g) даних або записів;

h) адміністративно-управлінських процедур.

Хоча у цьому стандарті в основному використано термінологію, яку застосовують для виробництва та продукції, її можна трактувати у ширшому розумінні як таку, яку можна використовувати під час вибирання систем, схем та планів вибіркового контролю всіх типів продукції та процесів, встановлених ISO 9000.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/TR 8550-1:2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots — Part 1: Acceptance sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/TR 8550-1:2007 Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих елементів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online