ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 Статистический контроль. Рекомендации по выбору и использованию систем выборочного приемочного контроля для проверки отдельных предметов в партиях Часть 1. Контроль выборочный прием...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
НАСТАНОВИ ЩОДО ВИБИРАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВИБІРКОВОГО ПРИЙМАЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРЯННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ПАРТІЯХ
Частина 1. Контроль вибірковий приймальний

(ISO/TR 8550-1:2007, IDТ)
ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України і технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Мішура (науковий керівник), д-р фіз.-мат. наук; І. Розора, канд. фіз.-мат. наук; Г. Розора

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2009 р. № 489 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TR 8550-1:2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection discrete items in lots. Part 1. Acceptance sampling (Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/TR 8550:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/TR 8550-1:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Аргументи за і проти застосування методу приймального вибіркового контролю

5 Приймальні вибіркові плани, схеми та системи

6 Практичні та економічні переваги використання планів вибіркового контролю стандартів ISO

7 Порівняння якісної та кількісної ознак

8 Деякі загальні чинники, які впливають на вибір

9 Порівняння методів вибіркового контролю

10 Інші методи, які іноді застосовують на практиці

11 Ринкові та виробничі умови — вплив на процес вибору

12 Остаточний вибір

Додаток А Приклад простої моделі для отримання максимального прибутку в разі руйнівної перевірки за якісною ознакою

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожний переклад ISO/TR 8550-1:2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection discrete items in lots. Part 1. Acceptance sampling (Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «ця частина ISO/TR 8550» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до «Вступу до ISO/TR 8550-1:2007» долучено тільки те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармоні- зованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ISO/TR 3951-4 та ISO 14560, які не прийнято як національні стандарти, а чинні замість них нормативні документи відсутні.

ISO/TR 8550 Настанови щодо вибору та використання систем вибіркового приймального контролю для окремих предметів у партіях складається з таких частин:

— Частина 1. Контроль вибірковий приймальний;

— Частина 2. Контроль вибірковий за якісною ознакою;

— Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою.

Копії цих документів можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO/TR 8550-1:2007

Цей стандарт встановлює настанови щодо вибору доречної схеми вибіркового приймального контролю для окремих предметів у відповідних партіях зі схем, описаних у багатьох національних та міжнародних стандартах.

Досить часто зустрічаються ситуації, коли товари (матеріали, деталі, компоненти, агрегати та системи) перевозять з однієї організації в іншу, де організаціями можуть бути різні компанії або частини однієї компанії, або навіть різні цехи на заводі. В таких ситуаціях постачальник та замовник можуть використовувати вибіркові приймальні процедури для того, щоб переконатись, що товар прийнятної якості. Постачальник буде намагатися зберегти свою репутацію на належному рівні та зменшити ймовірність додаткових перевірок завдяки гарантіям, і одночасно не нести непотрібних виробничих та постачальних витрат. З іншого боку, споживач зможе вимагати зменшення ціни, за умови, що товар, який він отримує, так само відповідатиме умовам якості. Аналізуючи сказане вище можна стверджувати, що стовідсоткова перевірка — зручний вибірковий метод, за якого вигідно досягають цілей як постачальник, так і замовник. Іноді тільки застосування приймальних вибіркових методів може бути доцільним, особливо коли випробування на відповідність деструктивне.

Для цих цілей існує кілька видів систем, схем або планів вибирання. їх наведено у стандартах, де пояснено, як їх потрібно застосовувати. Однак в окремих ситуаціях часто важко вирішити, який з методів найбільше підходить для використання. Мета цього стандарту — допомога в прийнятті таких рішень.

Вибір, яку систему, схему або план вибирання потрібно застосовувати, залежить від першочергових умов та обставин. У будь-якій ситуації важливо, щоб спочатку постачальник та замовник домовились та погодились з основними вимогами щодо відхилення та прийняття товару, враховуючи всі вибіркові приймальні методи, які буде використано.

Неприйнятні партії завдають багато труднощів як постачальнику, так і замовнику. В цьому разі постачальник надає додаткові кошти на переробляння, відшкодування та посилення перевірки, також шкодить своїй репутації та несе збитки з продажу. Затримка постачання та перевитрата коштів небажані для замовника. З цих причин зазвичай прийнято, щоб постачальник надавав партію з дуже високою ймовірністю прийнятності — 95 % або вище. Постачальник повинен переконатись, що контроль якості товару та процес постачання забезпечують бажану достатню якість партії. Основне завдання схем приймального вибіркового контролю полягає в тому, щоб стимулювати виробництво партії високої якості. Основна ціль цих схем — не виділяти прийнятні та неприйнятні партії, тобто не сортувати, а зберігати контроль над продукцією за умови бажаної середньої якості процесу. Хоча всі плани приймального вибіркового контролю диференційовані за певним порядком, середня якість процесу (мається на увазі в термінах відсоток невідповідності або число предметів невідповідності) не повинна перевищувати половини межі прийняття якості, для того щоб гарантувати високу ймовірність прийнятності.

Основна мета ISO/TR 8550 — встановити настанови для вибору системи, схеми або плану вибіркового приймального контролю, погоджені з чинними національними стандартами, та показати, яким чином їх можна порівнювати за придатністю у відповідних застосуваннях. У настановах також показано, як попередні знання процесу виробничої та сервісної поставки та показника якості можуть впливати на вибір системи, схеми або плану вибирання, а також як окремі потреби замовника впливають на вибір. Описано деякі неординарні випадки, що трапляються на практиці, та пояснено методи вибору плану. Для допомоги користувачеві у виборі відповідної до його цілей системи, схеми або плану наведено деякі списки, вказівки та таблиці. Для ілюстрації процедур вибіркового процесу розглянуто графіки.

Ця публікація не має на меті розглянути всі необхідні умови договору. За коректне застосування відповідальні самі користувачі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
НАСТАНОВИ ЩОДО ВИБИРАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВИБІРКОВОГО ПРИЙМАЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРЯННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ПАРТІЯХ
Частина 1. Контроль вибірковий приймальний

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ ВЫБОРОЧНОГО ПРИЕМОЧНОГО
КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ПАРТИЯХ
Часть 1. Контроль выборочный приемочный

STATISTICAL CONTROL
GUIDANCE ON THE SELECTION AND USAGE OF ACCEPTANCE SAMPLING
SYSTEMS FOR INSPECTION DISCRETE ITEMS IN LOTS
Part 1. Acceptance sampling

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено загальні настанови для вибору системи, схеми або плану вибіркового контролю, що погоджені або з чинними стандартами, або зі стандартами, які зараз розробляють. (Детальніше щодо спеціальних систем вибіркового контролю див. ISO/TR 8550-2 для вибіркового контролю за якісною ознакою та ISO/TR 8550-3 для вибіркового контролю за кількісною ознакою).

У цьому стандарті настанови обмежено розглядом методів приймального контролю для товарів, які поставляють у партіях і які можна класифікувати за кількістю окремих предметів (окремих видів продукту). Кожен виріб у партії ідентифікують і виокремлюють від інших предметів, він має однакову ймовірність потрапити у вибірку. Вироби продукції підлягають перераховуванню та мають особливі характеристики, які можна виміряти або класифікувати як відповідні чи невідповідні (до зазначеної специфікації).

Стандарти для приймального вибіркового контролю зазвичай загальні і можуть бути застосовані для перевірки в різних випадках. Деякі з них, наприклад, такі:

a) готова продукція;

b) компоненти та сировина;

c) обслуговування;

d) матеріали, що перебувають у виробничому процесі;

e) запаси на складах;

f) експлуатаційні операції, охоплюючи поточний ремонт;

д) дані або записи;

h) адміністративні процедури.

Хоча цей стандарт написано в основному в термінах виробництва, його можна застосовувати під час вибору системи, схеми або плану вибіркового контролю для всіх видів товарів та процесів, які встановлено в ISO 9000.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3534-1 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability

ISO 3534-2 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied Statistics

ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3534-1 Статистика. Словник та познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни, що використовуються в ймовірності

ISO 3534-2 Статистика. Словник та познаки. Частина 2. Прикладна статистика

ISO 9000 Системи керування якістю. Основні положення та словник.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online