Акт составлен по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере техногенной и пожарн...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
17 січня 2019 року № 22

__________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

__________________________________________________
 номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

від ___________________                                                   № ______________
      (дата складення акта)                                                                                         

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
_______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_______________________________________________________________________________________
                        ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ або серія та номер паспорта
_______________________________________________________________________________________
                                     (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_______________________________________________________________________________________
                                                          телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: ______________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: _______________________________________________________________________

 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online