СОУ 40.1-21677681-60:2012 Противопожарная защита машзалов электростанций. Правила проектирования и эксплуатации противопожарного оборудования (НАПБ В.01.061-2011/111)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ МАШЗАЛІВ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Правила проектування га експлуатації
протипожежного устаткування

СОУ 40.1-21677681-60:2012
(НАПБ В.01.061-2011/111)

Відповідає офіційному тексту

Київ
Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2012

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством «Львівське конструкторське бюро»

2. РОЗРОБНИКИ: Сегін Б. Є., Сушицька Е. І., Лабарткава Л. Р., Гуріна О. В. (ДП «ЛКБ»)

Онищенко О. М., Бабошин А. М., Небіщанський М. С., (Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики Міненерговугілля України)

3. ВНЕСЕНО: Департаментом промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики Міненерговугілля України, Онищенко О. М.

4. УЗГОДЖЕНО: Заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України, Чех С. М.

Департаментом стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу, Константінов М. І.

Департаментом електроенергетики Міненерговугілля України, Меженний С. Я.

Державною інспекцією техногенної безпеки України 01.12.2011р. № 36/3/9166

5. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за № 916 від 30.12.2011 р.

6. НА ЗАМІНУ: НАПБ 05.030-2001 Інструкція з проектування та експлуатації протипожежного захисту машзалів електростанцій

7. СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2017 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення електромашинних (залів) приміщень

6 Системи змащування і регулювання турбогенераторів

7 Системи водневого охолодження генераторів

8 Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій

8.1 Загальні положення

8.2 Вододжерела і водопостачальники

8.3 Трубопроводи

8.4 Зрошувачі

8.5 Запірно-пускові пристрої

9 Система автоматичного керування системною водяного пожежогасіння і охолодження металоконструкцій

9.1 Загальні положення

9.2 Система автоматичного виявлення пожежі

9.3 Керування пожежною насосною станцією

9.4 Керування запірно-пусковими пристроями

9.5 Загальні пристрої САК пожежогасіння

9.6 Дистанційне керування системою пожежогасіння і охолодження металоконструкцій

10 Захист трубогенераторів пристроями СВПР

11 Пристрої СВПР для автоматичного охолодженя металевих ферм

12 Зрошення площини покриття

13 Автоматичне пожежогасіння оливних баків турбогенераторів

Додаток А Принципова схема системи водяного пожежогасіння і охолодження металоконструкцій

Додаток Б Пристрої СВПР та принципова схема їх встановлення

Додаток В Основні параметри пристрою СВПР

Додаток Г Карти розподілу інтенсивності зрошення

Додаток Д Залежність траєкторії струменя від кута встановлення СВПР і підпірного гідравличного тиску

Додаток Є Карти зрошення зрошувача типу ДВМ і площини перекриття

Додаток Ж Рекомендації щодо розміщення зрошувачів

Додаток И Принципова схема захисту турбогенератора ТГ-100 (ТГ-250)

Додаток К Принципова схема захисту турбогенератора ТГ-60

Додаток Л Принципова схема охолодження ферм

Додаток М Принципова схема розміщення зрошувачів для охолодження площини покриття

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ МАШЗАЛІВ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Правила проектування та експлуатації
протипожежного устаткування

Чинний від 2012-03-29

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування» (далі - Правила) поширюється та є обов’язковим для державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює керування корпоративними правами держави і здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію і експлуатацію електростанцій.

1.2 Правила встановлюють єдині технічні вимоги щодо проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту і експлуатації електростанцій Міненерговугілля України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2273:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 7240-1:2007 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять (ISO 7240-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 8421-3:2007 Протипожежний захист. Словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщування (ISO 8421-3:1989, IDT)

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Труби стальні водогазопровідні. Технічні умови)

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (Труби стальні електрозварні прямошовні. Сортамент)

ГОСТ 14630-80 Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия (Зрошувачі водяні спринклерні і дренчерні. Загальні технічні умови)

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Система протипожежного захисту

ТУ У 14.317.031.006-94 Технічні умови. Ствол водопінний розпилювач (СВПР)

НАПБ 03.005-2002 ГНД 34.03.307-2.004 Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об’єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації

НАПБ 06.015-2006 Перелік приміщень і будівель енергетичних підприємств Мінпаливенерго України з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водогін і каналізація будівель)

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережи і споруди)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Будівельні норми і правила. Виробничі будівлі)

СНиП ІІ-58-75 Электростанции тепловые (Електростанції теплові)

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ-2009).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online