ДСТУ 4734:2007 Мороженое плодово-ягодное, ароматическое, щербет, лед. Общие технические условия. Изменение № 3

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 3
МОРОЗИВО ПЛОДОВО-ЯГІДНЕ,
АРОМАТИЧНЕ, щЕРБЕТ, ЛІД
Загальні технічні умови

 ДСТУ 4734:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

МОРОЗИВО ПЛОДОВО-ЯГІДНЕ, АРОМАТИЧНЕ, ЩЕРБЕТ, ЛІД
Загальні технічні умови

1 РОЗРОБлЕНО: Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» (АУВМ і ЗП)

2 ПРийНЯТО ТА НАДАНО ЧиННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 грудня 2022 р. № 240 з 2023–06–01

Чинна від 2023–06–01

Розділ 2.

Вилучити:

«Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів

ДСТУ 2438–94 (ГОСТ 25896–94) Виноград свіжий столовий. Технічні умови

ГОСТ 12.1005–88 ССБТ. Общие санітарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 656–79 Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические условия (Соки плодові та ягідні натуральні. Технічні умови)

ГОСТ 719–85 Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Кава натуральна зі згущеним молоком і цукром. Технічні умови)

ГОСТ 937–91 Консервы. Сок томатный. Технические условия (Консерви. Сік томатний. Технічні умови)

ГОСТ 1721–85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия (Морква столова свіжа, яку заготовляють та постачають. Технічні умови)

ГОСТ 1722–85 Свекла столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия (Буряк столовий свіжий, який заготовляють та постачають. Технічні умови)

ГОСТ 1760–86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд для вимірювання лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 1937–90 Чай черный байховий нефасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови)

ГОСТ 2858–82 Порошок яичный (Порошок яєчний)

ГОСТ 3056–90 Клей казеиновый в порошке. Технические условия (Клей казеїновий у порошку. Технічні умови)

ГОСТ 3343–89 Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия (Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3624–92 Молоко и молочные продукти. Методы определения кислотности (Молоко та молочні продукти. Методи визначення кислотності)

ГОСТ 3626–73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества (Молоко та молочні продукти. Методи визначення вологи і сухої речовини)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах