ДСТУ 8828:2019 Пожарная безопасность. Общие положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Загальні положення

ДСТУ 8828:2019

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 лютого 2019 р. № 38 з 2020–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ 8828:2019

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до системи запобігання пожежі

7 Вимоги до способів забезпечення пожежної безпеки комплексом протипожежного захисту

8 Загальні вимоги до системи управління пожежною безпекою об’єкта

Додаток А (обов’язковий) Метод визначення рівня пожежної безпеки людей та індивідуального пожежного ризику

Додаток Б (обов’язковий) Метод визначення ймовірності виникнення пожежі на об’єкті

Додаток В (обов’язковий) Умови пожежовибухобезпеки під час використання речовин і матеріалів

Додаток Г (довідковий) Вимоги пожежної безпеки щодо сумісного зберігання речовин і матеріалів

Додаток Д (обов’язковий) Метод визначення безпечної площі розгерметизації технологічного обладнання

Додаток Е (довідковий) Структурна схема пожежної безпеки об’єкта

Додаток Ж (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Загальні положення

FIRE SAFETY
General provisions

Чинний від 2020–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо пожежної безпеки об’єктів захисту різного призначення.

Цей стандарт застосовується до:

— системи запобігання пожежі;

— комплексу протипожежного захисту;

— системи управління пожежною безпекою об’єкта.

Цей стандарт не поширюється на вибухові та радіоактивні речовини та матеріали, які повинні зберігатися та транспортуватися відповідно до спеціальних вимог.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека статичної електрики. Загальні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online