ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ПІДПРИЄМСТВА ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Основні положення

ДБН В.2.2-1 1-2002

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Київ 2002

РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ КиївЗНДІЕП (канд. архіт. О. С. Северіна - керівник, канд. техн. наук В. Ф. Гершкович); УкрПРОЕКТБУДСЕРВІС (м. Харків) (архіт. Д. О. Овсянникова, інженери Л. М. Вишневський, В. А. Фомін, Ю. П. Гладух)

За участю: Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) (С. І. Косих);

Українського науково-гігієнічного центру МОЗ України (д-р мед. наук В. Я. Акіменко, канд. мед. наук Н. М. Янко, канд. мед. наук К. Д. Фещенко, А. В. Яригін); Українського центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України (Г. І. Валявська)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України (канд. архіт. Л. Х. Муляр, архіт. О. П. Авдієнко, В. Є. Коротков)

НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Держбуду України від 01.03.2002 р. № 45 та введені в дію з 1 травня 2002 р.

Укрархбудінформ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
 

ДБН В. 2.2-11-2002
 

Підприємства побутового обслуговування

Вводиться вперше

Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будівель та приміщень підприємств побутового обслуговування (комплексних, банно-оздоровчого призначення, спеціалізованих) згідно з додатком А.

Дія цих Норм не поширюється на підприємства (заводи, фабрики) централізованого виконання замовлень населення з виготовлення та ремонту меблів, ремонту побутової техніки, теле-, радіо-, фото-, кіноапаратури, музичних інструментів; фабрики хімічного чищення та прання, пральні закладів охорони здоров’я, спецпральні з дезактивації спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, дезинфекції і дезинсекції.

Вимоги цих Норм обов’язкові для всіх організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, громадських об ’ єднань та громадян, які здійснюють проектування і будівництво підприємств побутового обслуговування, а також для замовників проектів та установ, які затверджують проектну документацію.

У додатку Б наведений перелік нормативних документів, на які даються посилання у цих Нормах.

У додатку В наведені терміни та визначення, що прийняті в цих Нормах.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

1.1 Підприємства побутового обслуговування слід передбачати у системі комплексного обслуговування населення відповідно до проектів планування і забудови міст та інших поселень.

1.2 При розробці проектної документації необхідно керуватися законодавчими та нормативними актами України: будівельними, архітектурно-планувальними, санітарно-гігієнічними, протипожежними нормами та правилами, вимогами, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища, чинними на території України, а також цими Нормами.

1.3 Положення, що не обумовлені цими Нормами, слід приймати відповідно до завдання на проектування, затвердженого у належному порядку.

1.4 Підприємства побутового обслуговування слід розміщувати у складі торговельних та громадських центрів міст і сільських поселень в окремих чи вбудовано-прибудованих приміщеннях.

Підприємства банно-оздоровчого призначення, кооперовані підприємства прання білизни, хімічного чищення та фарбування одягу - в будівлях, що стоять окремо, або в одному будинку, як правило, одноповерховому.

Підприємства побутового обслуговування, що розміщуються у житловій забудові, на вулицях та майданах, а також у вбудовано-прибудованих приміщеннях повинні мати екологічно чисте виробництво. Необхідно виконувати вимоги ДБН В. 2.2-9 (додаток Л), а також СНІП 2.08.01.

1.5 Підприємства з кількістю робочих місць до 35 (підприємства пошиття одягу до 50) дозволяється розмішувати на перших поверхах житлових будинків та в будівлях іншого призначення.

Розміщення цих підприємств у будинках дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних закладів, спальних корпусів санаторіїв, будинках відпочинку та літніх таборів, кінотеатрів, театрів та клубів, а також у прибудовах до перелічених будівель не допускається.

У житлових будинках не дозволяється розміщувати підприємства з джерелами шуму та вібрації, вищими за дозволені рівні.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online