ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). Зі Змінами № 1 та № 2

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ
(ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА)

ДБН В.2.2-25:2009
із Зміною № 1 та Зміною № 2

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: В. Куцевич, д-р архітектури (науковий керівник); Б. Губов, І. Чернядьєва, архітектори; Л. Довгаль, О. Московських, Ю. Сіземов, Б. Польчук, Б. Ступаченко, інженери

За участю: Інститут гігієни і медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України (В. Акіменко, д-р мед. наук; П. Семашко, канд. мед. наук; С. Харченко, О. Коваленко, інженери); УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (Я. Новак, О. Сізіков, кандидати техн. наук; Є. Степанюк, В. Коваленко, Я. Нижник, Р. Уханський, О. Гутник, інженери); ПП "Енергомінімум" (В. Гершкович, канд. техн.наук) Держпожбезпеки МНС України (О. Євсеєнко, О. Гладишко, С. Мусійчук, В. Сокол, інженери)

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково- дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

За участю:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України"
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної Служби України з надзвичайних ситуацій

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 2: Державне підприємство " Український науково-дослідний і проектний інститут інститут цивільного будівництва" (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД")

РОЗРОБНИКИ Зміни № 2: С. Буравченко, канд. архітектури; Я. Бурачок (відповідальний виконавець); О. Голубцов, канд. геол. наук; І. Ілляшенко, канд. екон. наук; Ю. Максимова, канд.техн. наук; О. Московських (науковий керівник); Р. Старинець

2 ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

ВНЕСЕНО Зміну № 1: Департамент з питань проектування об`єктів будівництва, технічного регулювання регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

ВНЕСЕНО Зміну № 2: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2009 р. № 703, чинні з 2010-09-01

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1:
Наказ Мінрегіону України від 14.06.2018 р. № 141, з першого числа місяця місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюллетень
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2018-10-01)

ПОГОДЖЕНО Зміну № 2: Міністерство охорони здоров’я України, лист № 26-04/48654/2-19 від 16.12.2019 р. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист № 01-16429/261 від 15/11/2019

ЗАТВЕРДЖЕНО Зміну № 2: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.01.2020 р. № 9

НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 2: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-06-01)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Мінрегіон України, 2020

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
Підприємства харчування
(заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-25:2009

Вводяться вперше

Чинні від 2020-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги до проектування нових і тих, що реконструюються, підприємств харчування (закладів ресторанного господарства, далі - закладів РГ), які знаходяться у будинках, що стоять окремо, входять до складу багатофункціональних будинків і будинків іншого призначення, вбудовуються та прибудовуються до житлових будинків.

1.2 Вимоги цих Норм поширюються на проектування всіх типів підприємств харчування (закладів РГ), незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності.

1.3 Ці Норми не поширюються на проектування мобільних (згідно з ДСТУ Б В.2.2-22) і сезонних підприємств харчування (закладів РГ) тимчасового функціонування, фабрик-заготівельних (за ДСТУ 3862).

1.4 Під час проектування будинків підприємств харчування (закладів РГ) поряд з положеннями цих Норм слід також виконувати вимоги ДБН Б.2.2-12, ДБН А.2.2-1, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-2, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5, ДСТУ-Н Б В.2.2-27 та інших чинних нормативних документів у галузі будівництва.
(Пункт 1.4 змінено, Зміна № 2)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи: ДБН 360-92**
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

ДБН Б.2.2-12:2019 Містобудування. Планування та забудова територій
(Долучено, Зміна № 2)

ДВН В.1.4-1.01-97 СРББ.
(Вилучено, Зміна № 2)

ДВН В.1.4-2.01-97 СРББ.
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-5-2000
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-7-2002
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-12:2014 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-14-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10:2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-3-97
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-4-97
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні Положення
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади ДБН В.2.2-17:2006
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі

ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі.

ДБН В.2.2-24:2019 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.3-4:2007
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.3-5-2001
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98*
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-20-2018 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27-2006
(Вилучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-28-2018 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Інженерне обладнання будинків і споруд. Котельні
(Долучено, Зміна № 2)

ДБН В.2.6-31:2016 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
(Змінено, Зміна № 2)

ВБН В.2.2-45-1-2004
(Вилучено, Зміна № 2)

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ Б В. 1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.2-22:2008 Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ-Н Б В.2.2-38-2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ 3862-99 (зм. 2003 р.) Ресторанне господарство. Терміни та визначення

ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги

ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів

ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класів IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках

ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри.(ІSO 9589:1994, IDT)

ДСТУ EN 81-1:2003
(Вилучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 81-2:2003
(Вилучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкцій та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 115:2003
(Вилучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 115-1:2018 (EN 115-1:2017, IDT). Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з плоско-складаними рукавами. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd1:2012; Amd2:2012; Amd3:2012; Amd4:2013; Amd5:2014;Amd6:2014; Amd7:2016, IDT) Графічні символи, кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки
(Долучено, Зміна № 2)

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ Б.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках і спорудах

НАПБ Б.01.007-2004
(Вилучено, Зміна № 2)

НАПБ Б.02.014-2011 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів
(Змінено, Зміна № 2)

НАПБ Б.06.004-2005
(Вилучено, Зміна № 2)

НАПБ Б.07.025-2004
(Вилучено, Зміна № 2)

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок
(Змінено, Зміна № 2)

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації

ДСН 281/33252-2019 Санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови
(Долучено, Зміна № 2)

ДСН 463:2019 Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і території житлової забудови
(Долучено, Зміна № 2)

ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

СНиП II-12-77
(Вилучено, Зміна № 2)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84
(Вилучено, Зміна № 2)

СНиП 2.04.05-91
(Вилучено, Зміна № 2)

СНиП 2.09.04-87
(Вилучено, Зміна № 2)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (Системи автоматизації)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.
(Вилучено, Зміна № 2)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ.
(Вилучено, Зміна № 2)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електричні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ.
(Вилучено, Зміна № 2)

ГОСТ 14202-69
(Вилучено, Зміна № 2)

ПУЭ-86
(Вилучено, Зміна № 2)

ДСанПіН 203/7524-2003 Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів
(Долучено, Зміна № 2)

ДСанПіН 87/22619-2013 Полімерні та прлімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги
(Долучено, Зміна № 2)

СанПиН 2605-82
(Вилучено, Зміна № 2)

СанПиН 6027.А-91
(Вилучено, Зміна № 2)

СанПиН 42-120-4948-89
(Вилучено, Зміна № 2)

СанПиН 42-123-4240-86
(Вилучено, Зміна № 2)

СанПиН 42-128-87
(Вилучено, Зміна № 2)

СН 1304-75
(Вилучено, Зміна № 2)

СН 1757-77
(Вилучено, Зміна № 2)

СН 2152-80
(Вилучено, Зміна № 2)

СН 3077-84
(Вилучено, Зміна № 2)

СП 5781-91
(Вилучено, Зміна № 2)

СП 42-123-5777-91
(Вилучено, Зміна № 2)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online