ДСТУ EN 14511-2:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 2. Умови випробування (EN 14511-2:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ
ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Частина 2. Умови випробування
(EN 14511-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 14511-2:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Інститут енергетичних досліджень», ТК 48 «Енергозбереження»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Дубовський, канд. техн. наук; І. Соколовська; І. Стоянова, канд. техн. наук; 3. Шварцман

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 340 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14511-2:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 2: Test conditions (Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові компресорні насоси з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 2. Умови випробування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 255-2:2005

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 14511-2:2004

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови випробування

4.1 Умови довкілля та вимоги до електроживлення

4.2 Номінальні умови

Додаток А Застосування енергетичного маркування

А.1 Загальні положення

А.2 Номінальні умови

А.2.1 Загальні положення

А.2.2 Охолоджувані повітрям повітряні кондиціонери (кондиціонери «повітря-повітря»)

А.2.3 Одноканальні повітряні кондиціонери

А.2.4 Охолоджувані водою повітряні кондиціонери (кондиціонери «вода-повітря»)

А.2.5 Інші пристрої

А.3 Процедура випробування

А.4 Допустимі відхили встановлених значень

А.4.1 Загальні положення

А.4.2 Перше випробування

А.4.3 Друге випробування

Додаток ZA Взаємозв’язок EN 13511-2:2004 та директив ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14511-2:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 2: Test conditions (Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові компресорні насоси з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 2. Умови випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 48 «Енергозбереження».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 14511-1:2004 узято лише ту інформацію, яка безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний додаток НА.

У цьому стандарті є посилання на EN 14511-1:2004, EN 14511-3:2004 та EN 14511 -4:2004, упроваджені в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

У «Передмові» до EN 14511-2 є посилання на EN 255-2:1997, який прийнято як національний стандарт ДСТУ EN 255-2:2005, на заміну якого розроблено цей стандарт. Крім того, у «Передмові» до EN 14511-2 є посилання на скасовані цим стандартом EN 814-2:1997 та EN 12055:1998, які не прийнято в Україні як національні стандарти і чинних замість них документів немає.

Додаток А — обов’язковий.

Додаток НА — довідковий.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 14511-2:2004

EN 14511-2:2004 розроблено на заміну EN 255-2:1997, EN 814-2:1997, EN 12055:1998.

EN 14511 охоплює наведені нижче стандарти із загальною назвою Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень (Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling):

Частина 1. Терміни та визначення понять (Terms and definitions);

Частина 2. Умови випробування (Test conditions);

Частина 3. Методи випробування (Test methods);

Частина 4. Вимоги (Requirements).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ
ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Частина 2. Умови випробування

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ, АГРЕГАТИРОВАННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ
И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С КОМПРЕССОРОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Часть 2. Условия испытаний

AIR CONDITIONERS, LIQUID CHILLING PACKAGES
AND HEAT PUMPS WITH ELECTRICALLY DRIVEN COMPRESSORS
Part 2. Test conditions

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює умови випробування для визначення номінальних характеристик повітряних кондиціонерів з повітряним і водяним охолоджуванням, агрегатованих охолоджувачів рідини та теплових насосів «повітря-повітря», «вода-повітря», «повітря-вода» та «вода-вода» з компресором з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Цей стандарт також визначає умови випробування для процесів відновлення тепла мульти-сплітсистемами.

Цей стандарт застосовують до установок заводського виготовлення, які можуть бути канальними.

Цей стандарт застосовують до агрегатованих охолоджувачів рідини заводського виготовлення з убудованим чи виносним конденсатором.

Цей стандарт застосовують до установок заводського виготовлення фіксованої чи змінної спроможності.

Цей стандарт поширюється на агрегатовані пристрої, одиничні спліт-системи і мульти-спліт- системи, окрім мультиспліт-систем з водяним охолоджуванням.

У разі, коли установки складено з кількох частин, то стандарт застосовують тільки до тих частин, які сконструйовано й поставлено як завершений пристрій, за винятком агрегатованих охолоджувачів рідини з виносними конденсаторами.

Цей стандарт насамперед призначено для агрегатованих охолоджувачів водою та сольовим розчином, але за узгодженістю його можна використовувати також для інших речовин.

Цей стандарт застосовують до кондиціонерів «повітря-повітря», у яких конденсат випаровується на боці конденсатора.

Цей стандарт не поширюється на установки, що мають свій конденсатор, охолоджуваний повітрям і випаровуванням зовнішньої додаткової води.

Цей стандарт не застосовують до установок, які використовують надкритичні цикли, наприклад з С02 як холодоагент.

Сфера застосування цього стандарту не поширюється на використовувані у виробничих процесах установки для нагрівання та охолоджування.

Сфера застосування цього стандарту не поширюється на використовувані у виробничих процесах установки для нагрівання та охолоджування.

Примітка 1. Випробовування установок в режимі неповного навантажування визначено в CEN/TS 14825.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 14511-1:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 1: Terms and definitions

EN 14511-3:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 3: Test methods

EN 14511-4:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 4: Requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14511-1:2004 Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресорами з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 14511-3:2004 Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресорами з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування

EN 14511-4:2004 Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресорами з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 4. Вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи