ДСТУ 8686.2:2016 Морозиво м’яке та суміші для його виготовлення. Загальні технічні умови. Частина 2. Морозиво м’яке

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОРОЗИВО М’ЯКЕ
ТА СУМІШІ ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ
Загальні технічні умови
Частина 2. Морозиво м’яке

ДСТУ 8686.2:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» (АУВМ і ЗП)

РОЗРОБНИКИ: І. Бартковський; Е. Бахур (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 11 серпня 2016 р. № 238 з 2018-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Правила приймання та контролювання

12 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції згідно з ДК 016

Додаток Б Інформація про поживну (харчову) цінність та енергетичну цінність (калорійність) морозива та суміші (на 100 г продукту

Додаток В Вимоги щодо безпечності

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОРОЗИВО М’ЯКЕ ТА СУМІШІ
ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ
Загальні технічні умови
Частина 2. Морозиво м’яке

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ И СМЕСИ
ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Общие технические условия
Часть 2. Мороженое мягкое

SOFT ICE CREAM AND MIXTERES
FOR ITS PRODUCTION
General specifications
Part 2. Soft ice cream

Чинний від 2018-01 -01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на морозиво м’яке (далі — морозиво), що виробляють із сумішей (рідких та сухих) та призначено для безпосереднього вживання в їжу. Морозиво можна реалізовувати через торговельну мережу та заклади ресторанного господарства.

1.2 Вимоги щодо безпеки під час виробництва та охорони довкілля викладено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 1009:2005 Цукор ванільний. Технічні умови

ДСТУ 3893-99 Карамель. Загальні технічні умови

ДСТУ 3845-99 Барвники натуральні харчові. Технічні умови

ДСТУ 3924-2000 Шоколад. Загальні технічні умови

ДСТУ 3984-2000 Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови

ДСТУ 4333:2004 Мармелад. Загальні технічні умови

ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування. Маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та органолептичні вимоги

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови

ДСТУ 4620:2006 Вафлі листові та фігурні (напівфабрикат). Загальні технічні умови

ДСТУ 4837:2007 Фрукти та ягоди швидкозаморожені. Технічні умови

ДСТУ 4898:2007 Консерви. Фрукти потерті або подрібнені. Технічні умови

ДСТУ 4899:2007 Варення. Загальні технічні умови

ДСТУ 4900:2007 Джеми. Загальні технічні умови

ДСТУ 6072:2009 Повидло. Загальні технічні умови

ДСТУ 6075:2009 Цукати. Технічні умови

ДСТУ 7126:2009 Сиропи. Загальні технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7482:2013 Екстракти плодові і ягідні. Технічні умови

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ ОІМL R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (ОІМL R 87:2004, IDТ)

ДСТУ ІSО 4833:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахунку колоній за температури 30 °С (ІSО 4833:2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови (ГОСТ 908-2004, IDТ)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 656-79 Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические условия (Соки плодові та ягідні натуральні. Технічні умови)

ГОСТ 657-79 Соки плодовые и ягодные с сахаром. Общие технические условия (Соки плодові та ягідні з цукром. Загальні технічні умови)

ГОСТ 16366-78 Соки плодовые и ягодные с мякотью. Технические условия (Соки плодові та ягідні з м’якоттю. Технічні умови)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові і ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 18193-72 Соки из цитрусовых плодов. Технические условия (Соки з плодів цитрусів. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25892-83 Сок виноградный натуральный. Технические условия (Сік виноградний натуральний. Технічні умови)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr в продуктах харчування та питній воді»

ДСН 3.3.6-037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

Державні гігієнічні правила і норми «Регламент максимальних рівнів окремих забруднювальних речовин у харчових продуктах»

МБТиСН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

СаНПіН 5781-91 Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі

Р 50-056-96 Продукція фасована в паюванні. Загальні вимоги до кількості.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online