ДСТУ Б В.2.6-210:2016 Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ

ДСТУ Б В.2.6-210:2016

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського", ТК 301 "Металобудівництво", ПК 1 "Проектування металевих конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: В. Адріанов; В. Гейфман; В. Гордеев, д-р техн. наук, (науковий керівник); І. Костюченко; А. Перельмутер, д-р техн. наук; В. Холькін; О. Холькін; В. Фурман

За участю: Кіровоградський національний технічний університет (В. Пашинський, д-р техн. наук) Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (О. Воскобійник, д-р техн. наук; С. Пічугін, д-р техн. наук; В. Семко, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2016 № 99, чинний з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ: ДБН 362-92

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Огляди та обстеження

6.1 Етапи виконання робіт

6.2 Підготовчі роботи

6.3 Попереднє (візуальне) обстеження

6.4 Детальне обстеження

6.4.1 Обсяги детального обстеження

6.4.2 Вимірювальні роботи

6.5 Дефекти і пошкодження

6.6 Уточнення властивостей сталей

6.7 Уточнення навантажень та впливів

6.8 Оформлення результатів обстежень

7 Перевірні розрахунки

7.1 Визначення зусиль в елементах

7.2 Врахування впливу дефектів і пошкоджень

7.3 Перевірні розрахунки вогнестійкості несучих сталевих конструкцій

8 Оцінка технічного стану

8.1 Оцінка технічного стану на основі досвіду експлуатації

8.2 Розрахункова оцінка

8.3 Оцінка пробним навантаженням

8.4 Результати оцінки технічного стану

Додаток А Періодичність проведення оглядів і обстежень

Додаток Б Вимоги з питань охорони праці та пожежної безпеки при проведенні оглядів та обстежень сталевих конструкцій

Додаток В Класифікація дефектів та пошкоджень

Додаток ГВизначення властивостей сталей

Додаток Д Методика оцінки ступеня загального фізичного зносу сталевих конструкцій

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

TECHNICAL STATE ASSESSMENT OF STEEL BUILDING CONSTRUCTIONS BEING IN SERVICE

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює рекомендації з оцінки технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються, яка є складовою обстеження об'єкта, що здійснюється відповідно до статті 39-2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Положень цього стандарту доцільно дотримуватись безпосередньо при оцінці технічного стану сталевих будівельних конструкцій, а також рекомендується враховувати ці положення при розробленні інших нормативних документів з проектування, технічної експлуатації, ремонту і реконструкції сталевих будівельних конструкцій.

Цей стандарт поширюється на проведення робіт щодо огляду та обстеження сталевих конструкцій з виконанням перевірних розрахунків та оцінки технічного стану щодо можливості їх подальшої безаварійної експлуатації у встановлений термін.

Положення цього стандарту стосуються сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються, проектування яких регламентовано ДБН В.2.6-198 та [1]... [4], і не поширюються на ті частини будинків і споруд та їх сталевих конструктивних елементів, що споруджуються знову (прибудовуються).

При оцінці технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що знаходяться в особливих умовах експлуатації (наприклад, конструкції доменних печей, магістральних і технологічних трубопроводів, резервуарів спеціального призначення, конструкцій споруд, що підлягають сейсмічним, інтенсивним температурним впливам або впливам агресивних середовищ, конструкцій гідротехнічних споруд), конструкцій унікальних споруд, а також спеціальних видів конструкцій (попередньо напружених, трансформованих, мобільних) доцільно дотримуватись додаткових вимог, які відображають особливості роботи цих конструкцій та передбачені відповідними будівельними нормами та нормативними документами.

Положення цього стандарту не поширюються на оцінку технічного стану сталевих конструкцій мостів, транспортних тунелів і труб під насипами.

Положення цього стандарту не поширюються на оцінку технічного стану спеціального захисту сталевих конструкцій (вогнезахист, вторинний протикорозійний захист, вибухозахист тощо).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності"

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН В.1.2-ХХ:201Х[1]) Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення

ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ІSО 7438:2005 Матеріали металеві. Випробування на згин (ІSО 7438:1985, IDТ)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтяг)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. (З'єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи виявлення і визначення величини зерна)

ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб (Сталь. Метод визначення схильності до механічного старіння при випробуванні на ударний згин)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбору проб, заготівок і зразків для механічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования (Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні вимоги)

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Метали. Метод випробування на ударний вигин за знижених, кімнатній і підвищених температур)

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Метод випробувань і оцінки макроструктури)

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия (Труби сталеві електрозварювальні. Технічні умови)

ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования (Труби сталеві електрозварювальні прямошовні. Технічні вимоги)

ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови

ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22536.0-87 (СТ СЄВ 427-77) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа (Сталь вуглецева та чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу)

ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъемные. Режимы работы (Крани вантажопідйомні. Режими роботи)

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті використані терміни, які установлені в:

ДБН А.2.2-3: капітальний ремонт, реконструкція;

ДБН В.1.2-14: аварія, безвідмовність, безпечність, відповідальний елемент, вплив, встановлений термін експлуатації, граничний стан, довговічність, нагляд, надійність, ремонт;

ДБН В.1.2-5: будівельний об'єкт, дефект, експлуатація об'єкта, моніторинг, пошкодження, технічний стан об'єкта.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.2 здатність несуча

Здатність конструкції або її елементів чинити опір певному виду і рівню навантажень і впливів (ДБН В.2.6-198)

3.3 категорія технічного стану

Ступінь експлуатаційної придатності сталевої конструкції або будинку чи будівельного об'єкта, встановлена в залежності від частки зниження несучої здатності та експлуатаційних характеристик

3.4 обстеження технічного стану

Комплекс заходів із визначення і оцінки фактичних значень параметрів, що контролюються, які характеризують експлуатаційний стан, придатність і працездатність сталевих конструкцій, що обстежуються, а також можливість їх подальшої експлуатації або доцільність ремонту чи підсилення

3.5 оцінка технічного стану

Встановлення ступеня ушкодження сталевої конструкції чи будівельного об'єкта і категорій їх технічного стану на основі порівняння фактичних значень кількісно визначених ознак зі значеннями цих же ознак, які встановлені проектом або нормативним документом

3.6 перевірний розрахунок

Розрахунок існуючої конструкції за діючими нормами проектування з залученням до нього отриманих результатів при проведенні обстеження або за проектною і виконавчою документацією: геометричних параметрів конструкції, фактичної міцності матеріалів, діючих навантажень і впливів, уточненої розрахункової схеми з врахуванням наявних дефектів та пошкоджень

3.7 підсилення конструкції

Процес збільшення несучої здатності або жорсткості конструкції

3.8 регламентована процедура з оцінки технічного стану конструкції

Офіційно встановлений порядок виконання робіт з метою оцінки технічного стану конструкцій

3.9 фотограмметрія

Визначення форм, розмірів і положення об'єктів за їх фотографічним зображенням

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СНиП ІІ-В.3-62* Стальные конструкции. Нормы проектирования, Стройиздат Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9 (Сталеві конструкції. Норми проектування)

2 СНиП ІІ-В.3-72 Стальные конструкции. Нормы проектирования, Стройиздат 103777, Москва, Кузнецкий мост, д. 9 (Сталеві конструкції. Норми проектування)

3 СНиП 11-23-81* Стальные конструкции. Нормы проектирования, Набрано и отпечатано в Центральном институте типового проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22 (Сталеві конструкції. Норми проектування)

4 ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

5 ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (Сталь вуглецева звичайної якості. Марки)

6 ГОСТ 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия (Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений (Сталь. Металографічні методи визначення неметалевих включень)

ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости за Виккерсом (Метали та сплави. Метод виміру твердості за Віккерсом)

ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты (Сталь. Металографічний метод оцінки мікроструктури листів та стрічок)

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава (Шви зварні і метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбору проб для визначення хімічного складу) ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости за Бринеллем (Метали. Метод вимірювання твердості за Брінеллем)

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом)

ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования (Сталь. Методи ультразвукового контролю. Загальні вимоги)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения (Контроль неруйнівний. Методи акустичні. Загальні положення)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online