ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будівель і споруд

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ
Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДБН В.2.6-163:2010

Відповідає офіційному тексту

Мінрегіонбуд України
Київ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" (ТОВ Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського)

РОЗРОБНИКИ: В. Гейфман , інж.; В. Гордеєв, д-р техн. наук; С. Колесниченко, канд. техн. М. Кондра, канд. техн. наук; В. Корольов, д-р техн. наук; наук; М. Микитаренко, канд. техн. наук; В. Пасечнюк, інж.; А. Перельмутер, д-р техн. наук (науковий керівник), В. Шимановський, чл.-кор. НАН України, О. Шимановський , д-р техн. наук

За участю: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Е. Гарф, д-р техн. наук; В. Дворецький, д-р техн. наук; В. Кір'ян, чл.-кор. НАН України; В. Книш, канд. фіз.-мат. наук; Л. Лобанов, акад. НАН України Донбаська національна академія будівництва і архітектури:
В. Василев, канд. техн. наук; Є. Горохов, д-р техн. наук; Є. Зайцев, інж., В. Мущанов, д-р техн. наук; І. Роменський, канд. техн. наук; А. Югов, д-р техн.наук
Київський національний університет будівництва і архітектури:
В. Пермяков, д-р техн. наук; С. Білик, д-р техн. наук; О. Нілов, канд. техн. наук; В. Юрченко, канд. техн. наук
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка: В. Латинський, д-р техн. наук; С. Пічугін, д-р. техн. наук ЦНДІБК ім. В. А. Кучеренка, Російська Федерація;
ЦНДІПСК ім. М. П. Мельнікова, Російська Федерація;
МДБУ, Російська Федерація.

2 ПОГОДЖЕНО: МНС України, лист від 20.04.2010 р. № 1/03-9-1313/2583
Мінпромполітики України, лист від 14.05.2010 р. № 13/5-1-1170
Держпожбезпеки МНС України, лист від 29.10.2010 р. № 1602/02

3 ВНЕСЕНО: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 16.12. 2010 р. № 521; від 30.12.2010 р. № 571, та від 22.08.2011 р. № 93; з 1 грудня 2011 р.

4 НА ЗАМІНУ: визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП ІІ-23-81, окрім розділів 15-19, СНиП ІІІ-18-75, окрім розділів 3-8; СНиП 3.03.01-87 у частині, що стосується сталевих конструкцій, окрім п.п. 4.78-4.134

ЗМІСТ

Сфера використання

Нормативні посилання

Терміни, визначення понять і познаки

1 Вимоги проектування

1.1 Основні принципи забезпечення надійності, безпеки, довговічності та економічності конструкцій

1.2 Матеріали для конструкцій і з'єднань

1.3 Розрахункові характеристики матеріалів і з'єднань

1.4 Розрахунок елементів сталевих конструкцій при центральному розтягу і стиску

1.5 Розрахунок елементів сталевих конструкцій при згині

1.6 Розрахунок елементів сталевих конструкцій на дію поздовжньої сили та згинального моменту

1.7 Розрахунок опорних плит

1.8 Розрахунок опорних частин

1.9 Розрахункові довжини і граничні гнучкості елементів сталевих конструкцій

1.10 Розрахунок листових конструкцій

1.11 Розрахунок елементів сталевих конструкцій на витривалість

1.12 Проектування з'єднань сталевих конструкцій

1.13 Додаткові вимоги щодо проектування елементів будівель і споруд різного призначення

1.14 Додаткові вимоги до проектування конструкцій при ремонті, підсиленні і реконструкції

2 Вимоги виготовлення

2.1 Загальні положення

2.2 Вимоги до конструкторської документації, контроль якості

2.3 Вхідний контроль, зберігання металопрокату, зварювальних, лакофарбових матеріалів і металовиробів

2.4 Підготовка металопрокату, зварювальних і лакофарбових матеріалів

2.5 Розмічання, намічання, виготовлення шаблонів і кондукторів, виправлення і згинання

2.6 Різання і обробка кромок

2.7 Складання

2.8 Зварювання

2.9 Влаштування отворів і контрольне складання

2.10 Ґрунтування і фарбування

2.11 Покриття конструкцій гарячим цинкуванням і алюмінізація

2.12 Маркування, приймання і відвантаження

3 Вимоги монтажу

3.1 Загальні положення

3.2 Транспортування, зберігання і подавання до монтажу

3.3 Укрупнювальне складання

3.4 Стропування, підйом, встановлення конструкцій у проектне положення

3.5 Монтаж (демонтаж) основних конструктивних елементів

3.6 Попереднє напруження конструкцій

3.7 Монтажні з'єднання

3.8 Випробування конструкцій

3.9 Контроль якості і приймання монтажних робіт

Додаток А Нормативні посилання

Додаток Б Терміни, визначення понять і познаки

Додаток В Категорії конструкцій за призначенням і за напруженим станом та групи конструкцій

Додаток Г Фізичні характеристики матеріалів

Додаток Д Вимоги до сталей для сталевих конструкцій

Додаток Е Вибір сталей для конструкцій будівель і споруд

Додаток Ж Матеріали для з'єднання сталевих конструкцій

Додаток І Коефіцієнти умов робот для розтягнутого одиночного кутика, який прикріплюється однією полицею болтами

Додаток К Коефіцієнти для розрахунку на стійкість центрально і позацентрово стиснутих елементів

Додаток Л Коефіцієнт cmax для розрахунку на стійкість стиснутих стрижнів тонкостінного відкритого перерізу

Додаток М Стиснуті елементи з гнучкою стінкою

Додаток Н Коефіцієнти для розрахунку на міцність елементів сталевих конструкцій

Додаток П Коефіцієнт стійкості при згині φb

Додаток Р Стійкість стінок балок, укріплених поздовжніми і проміжними ребрами жорсткості

Додаток С Розрахункові довжини колон і стояків

Додаток Т Коефіцієнти розрахункової довжини μ ділянок ступінчастих колон

Додаток У Таблиці для розрахунку елементів на витривалість

Додаток Ф Конструктивні заходи по первинному захисту металевих конструкцій від корозії при проектуванні

Додаток X Визначення властивостей сталей

Бібліографія

ДБН В.2.6-163:2010

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будівель і споруд
СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ
Норми проектування, виготовлення і монтажу

Конструкции зданий и сооружений
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Нормы проектирования, изготовления и монтажа

The constructions of buildings and structures
THE STEEL CONSTRUCTIONS
Norms for design, fabrication and erection

Чинні від 2011-12-01

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Вимоги цих Норм поширюються на проектування, виготовлення і монтаж будівельних сталевих конструкцій будівель і споруд різного призначення, що працюють за температури навколишнього середовища не вище 100 °С і можливим короткочасним підвищенням до 150 °С (без ознак надзвичайної ситуації).

Норми встановлюють вимоги до проектування сталевих конструкцій, у тому числі при їх реконструкції, а також при визначенні придатності до експлуатації існуючих конструкцій, що мають дефекти і пошкодження.

Під час проектування, виготовлення і монтажу сталевих конструкцій, що перебувають в особливих умовах експлуатації (наприклад, конструкції доменних печей, магістральних і технологічних трубопроводів, резервуарів спеціального призначення, конструкцій будівель, що підлягають сейсмічним, інтенсивним температурним впливам або впливам агресивних середовищ, конструкцій гідротехнічних споруд), конструкцій унікальних будівель і споруд, а також спеціальних видів конструкцій (попередньо напружених, трансформованих, мобільних) необхідно дотримуватись додаткових вимог, які відображають особливості роботи цих конструкцій, передбачені відповідними нормативними документами, затвердженими чи погодженими відповідно до законодавства України.

Норми не поширюються на вибір технічних рішень та роботи щодо спеціального захисту сталевих конструкцій (вогнезахист, захист від корозії, вибухозахищеність тощо).

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах використані посилання на документи, наведені у додатку А.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online